Móricz Zsigmond – Légy jó mindhalálig – Olvasónapló

Tizedik fejezet

Főbb szereplők Időpont Helyszín
Nyilas Mihály
Törökék
Szikszay bácsi
Török János
Bella
Orczy
Fáni a szakácsnő
1892 Törökék háza
A posta
Doroghyék háza

A Légy jó mindhalálig olvasónaplójához kapcsolódó, ajánlott bejegyzések:

Aznap éjszaka Misi nem tud elaludni a szobájukban, folyton Bellán és Török Jánoson jár az esze, ahogy a kirakat előtt beszélgetnek és nevetgélnek.

Misi nem érti, hogy ez hogyan lehetséges, hiszen szerinte Török János rossz ember és Bella is azt mondta neki, hogy „sehogyse-szívesen”, most mégis együtt vannak.

Misinek ez rosszul esik, sehogy sem talál rá magyarázatot, mindenféle gondolatok kavarognak a fejében, csak nagyon sokára tud elaludni. Ennek persze az lesz a következménye, hogy reggel későn ébred, addigra már a szobatársai túl vannak a szokásos heti egyszeri (!), vasárnapi lábmosáson. Misi kénytelen abban a vízben mosdani, amit már mindenki használt előtte.

A vasárnapi kötelező templomi mise után Misi úgy dönt, hogy elmegy Török bácsiékhoz a Nagymester utcába. Út közben összetalálkozik Szikszay bácsival, aki szintén oda tart, együtt mennek tovább.

Szikszay bácsi hamarabb megy be a kapun, Misi még tanakodik magában, hogy jó ötlet volt-e egyáltalán eljönni, de végül mégis bemegy.

Bent aztán nagy meglepetésére Szikszay bácsi sír és meséli el feldúltan, hogy mit történt vele.

„Aztán elmondta a dolgot, s csak úgy ömlött belőle a szó: a polgármester az ő nagy ellensége, aki már régen harcolt vele, hogy kitúrja az állásából, de a régi főispánnál nem tudott elérni semmit, mert az tudja, ki volt Szikszay Lajos!… Hanem ennél az új főispánnál, ennél a tak­nyosnál sikerült a vén gazembernek befeketíteni… s most megkapta a fegyelmit, a felfüggesz­tést, az elcsapatást: tegnap a pénztárt revidiálták, s százhetvenkilenc forint miatt…”

Vagyis Szikszay bácsit (most tudjuk meg a keresztnevét: Lajos) sikkasztás miatt ki fogják rúgni a munkahelyéről, ahol 25 éve dolgozik.

Szikszay bácsiból persze csak úgy ömlik a panasz, a Török család pedig próbálja csitítani. Szikszay végül eljut odáig, hogy ezt a szégyent sehogy máshogy nem tudja lemosni a nevéről csak úgy, ha öngyilkos lesz.

Török bácsi is próbálja nyugtatni régi barátját, majd csak lesz valahogy, a Lajosnak nem szabad magával semmit csinálni, hiszen hat gyereke van, azokat még fel kell nevelni. Török bácsi azt s elmeséli, hogy ő meg a saját fiával, Jánossal nem jött ki gyerekkora óta, csak ebben az évben emberelte meg magát a fiatalember végre, állása is van, bár az igaz, hogy most meg az anyjával (vagyis Török nénivel) nem jönnek ki jól.

Török néni erre elsírja magát:

„- Istenem, egy anyát kell békíteni gyermekével – mondta sírva a néni -, de én nem tudom tűrni, mióta ilyen közel van, hogy… nem tiszta… Az én gyermekem: hát honnan örökölte? Se az uram, se én… és ez olyan piszkos…

– Inkább nagyon is keni-feni magát – morogta Szikszay bácsi.
– A szíve nem tiszta… valamit, mindig valamit takar. Most is utazik: még ma! Hova?
– Kiküldetése van, oda utazik – szólt az apa.
– Csak higgye, apa, apámmal mindent elhitet.”

Erre aztán Misi – aki addig tulajdonképpen hallgatózott, mert senki sem vette észre, hogy ott – is izgatott lesz, valahogy érzi, hogy János elutazása Bellával függ össze. Gyorsan kioson a házból, anélkül, hogy bárki is észrevenné, hogy egyáltalán ott volt.

A kapuban azonban szerencsétlenségére éppen Jánossal találkozik.

„- Hopp, öcskös – szólt János úr szokott lármás hetykeségével -, gyere csak, ipse, fogd meg a táskám, míg bemegyek az öregekhez köszönni.
Ezzel a kezébe nyomott egy kis kurta fekete táskát.
Nem volt nehéz az a táska, de Misire annyira megalázó volt, hogy csaknem a földre ejtette.
– De vigyázz rá, azt a bürkit!… El ne lopják tülled: pénz van benne… – Ezzel tovább ment a kapu felé.”

Figyelem! A pénzzel teli táskának még lesz jelentősége a későbbiekben!

„Vajon micsoda pénz van ebben a táskában, honnan van ennyi pénze ennek a lumpnak? – gondolta aztán magában, s égette a kezét, mintha lopott pénz volna. És miért bízta rá, miért nem vitte be magával”

Hamarosan jön kifelé János, egy másik táska is van nála, de a búcsúzás nem sikerülhetett valami jól, mert nagyon gondterhelt az arca. Csak int Misinek, hogy kövesse őt a másik táskával. A büszke Misinek ez persze nem tetszik, mert így úgy tűnik, mintha ő lenne a János hordára.

Kapóra jön, hogy nemsokára a kollégium mellett mennek el, Misi közli, hogy neki be kell mennie. János úr tíz forintot akar Misinek adni, de Misi nem fogadja el, akkor sem, amikor János úr erőszakkal akarja neki odaadni.

A kollégiumban kiderül, hogy Misi pénzes utalványt kapott otthonról, az apjától

Kedves fiam, vegyél magadnak valamit. Semmi bajunk, vigyázz magadra. Anyád pakkot küld karácsonyra. Csókol szerető Apád.”

A pénzt a postán lehet felvenni, de csak három óráig, Misinek tehát rohannia kell, ha oda akar érni zárásig. Út közben cikáznak a fejében a gondolatok: meghatódik, amiért a családjától pénzt kapott, holott tudja, hogy milyen nehéz anyagi helyzetbe vannak, és elszomorodik, mert ha az anyja csomagot küld neki karácsonyra, akkor az azt jelenti, hogy ő nem mehet haza.

Mire a postára ér, elhatározza, hogy visszaküldi az apjától kapott pénzt, úgy érzi, hogy a családnak jobban szüksége van rá, mint neki, ráadásul ő kereső ember, hiszen tanítványa van és felolvas.

Misi tehát felveszi az apjától kapott pénzt, majd egy másik utalványon hazaküld két forintot.

Édes jó apám, nagyon szépen köszönöm, kezit csókolom édes jó apámnak, de nekem van pénzem, csak tessék búsulni rajtam. Kezét csókolom szerető hálás fia Misi.”

Amikor Misi kijön a postáról, eszébe jut, hogy négyre Orczyékhoz kell mennie, addig már nem sok idő van, nincs értelme visszamennie a kollégiumba. Hirtelen ötlettől vezérelve bemegy a vasútállomás épületébe.

Misi ténfereg az állomás épületében, majd bekukucskál az első osztályú váróterem ablakán.

„Egyszerre csak felsikoltott.

Bent az üvegajtón belül meglátta Bellát.”

Mikor Misi másodszor is be akar nézni, már nem látja Bellát, és a vonat éppen elindul. Misi sokáig gondolkozik a dolgon, még az is eszébe jut, hogy nem is Bellát látta, csak valakit, aki hasonlított rá. Hiszen Bella előző nap egy szóval sem mondta, hogy el akarna utazni.

Aztán egy még rosszabb gondolat jut eszébe: mi van, ha Bella János úrral utazott el, hiszen János is a vasútállomásra tartott.

Zavaros gondolataiból a templomharang kondulása riasztja fel sietnie kell Orczyhoz.

Orczy pedig nagy hírrel fogadja, Fáni a szakácsnéjuk mesélte, hogy valaki felvette a lutri nyereményét. Vagyis valaki bemutatta Misi reskontóját és elvitte a pénzt. Fáni még azt is tudja, hogy nézett ki az, aki felvette a pénzt:

„- Egy magas, pedrett bajszú, olyan kisütött bajszú, göndör hajú úr vette fel”

Misi képzeletében pedig rögtön megjelenik János úr, ahogy tartja a táskát, hogy belerakják a sok pénzt.

Az olvasó pedig tudja, hogy pontosan ez történt, hiszen János úr lopta el, pontosabban nem adta vissza a reskontót.

Misi annyira elkeseredik a dolgon, hogy elhatározza, nem megy aznap Pósalaky úrhoz felolvasni, hátha az öreg megint a reskontóval jön, ezért inkább visszamegy a kollégiumba.

A kollégium kapujában néhány nagyobb diák beszélget. Színházba akartak menni, meg is vették a jegyet, de végül nem azt az előadást adják, amit ők akartak látni. Megkérdezik Misitől, hogy nincs-e kedve megvenni egyikőjük jegyét.

Misinek régi vágy, hogy színházba menjen, megveszi a jegyet, az előadás hétkor kezdődik.

Addig még bőven van ideje, és ekkor furcsa ötlete támad:

„Úgy érezte, hogy neki menni kell Doroghyékhoz, s meg sem állott, míg csak oda nem ért.”

Figyeljük meg, hogy Misi egyre érthetetlenebbül és értelmetlenebbül viselkedik: nem megy el Pósalaky úrhoz felolvasni, ahova pedig el kellett volna mennie, de elmegy Belláékhoz, ahova viszont nem kellett volna mennie, mivel vasárnap nem tanulnak együtt Sanyival. Nyilvánvaló, hogy Misi Belláról akar valahogy infóhoz jutni.

Viola, a vénlány, mintha megérezni Misi kívánságát, közli, hogy Bella nincs otthon. Misi pedig önkéntelenül is bólint, hogy tudja. Ez feltűnik Violának:

„- Látta valahol? – kiáltott fel önkéntelen.
Misi szörnyen megijedt.
– Hol? – kérdezte erélyesen Viola.
– Az állomáson.
– Hol?!… – kiáltott Viola, s mindnyájan rábámultak.
Erre ő elvörösödött, s elmondta, hogy sétált, s kint volt az állomáson, s látta az első osztályú váróteremben Bella kisasszonyt, aki felült a vonatra s elutazott.”

Erre persze Viola teljesen kiborul, feltúrja Bella szobáját, ahonnan egy levéllel tér vissza:

„Kedves apa, én ma elutazom, miattam ne aggódjanak. Valószínűleg többet segítek így a család­nak, mint ha egész nap mosogatnék Viola kisasszony elragadtatására.

 Kezét csókolja Bella”

A Doroghy család tagjai eltérően – és furcsán – reagálnak Bella levelére:

Violát nem az érdekli, hogy hova utazott, hanem, hogy miért első osztályon, amikor az nagyon drága.

Az anyjuk csak szomorúan hallgat, az apjuk pedig hirtelen közli, hogy akkor ő megy is.

„- S apa elmegy! És apa el tud menni!
Az apa csodálkozva nézett rá.
– Na? Mér?
– S minket itthagy a feneketlen kétségbeesésben.
– De mi az istenharagjának aggódsz annyit rajta?… Nem féltem én azt a lányt… Nem hallod, hogy első osztályon utazott?…”

Vagyis az egész Doroghy családban tulajdonképpen senkit sem az érdekel, hogy Bella miért és hova utazott el.

Misi fél hétig marad Doroghyéknál, aztán elmegy színházba. A színház nagyon tetszik neki, de aztán eszébe jut, hogy kilenckor zárják a kollégium kapuját és neki nincs engedélye a kimaradásra, ezért az első felvonás után elmegy a színházból bár még csak nyolc óra van.

Az utcán viszont az jut eszébe, hogy a szobatársai már biztos tudják, hogy színházban van és mit fognak szólni, ha ő hamarabb beállít, mint ahogy a darabnak vége, ezért inkább a hideg, szeles utcán ácsorog kilencig, és csak akkor megy be az épületbe, amikor zárni akarják.

Figyeljük meg, hogy Misi cselekedetei mennyire tipikusan gyerekesek, nem racionálisan dönt, úgy cselekszik, ahogy éppen eszébe jut.

A fejezetben előforduló régi, régies és idegen szavak: krükk. Jelentését itt találod.

A regény szereplőinek betűrendes felsorolását itt találod.

Az olvasónaplónak még nincs vége, kattints a folytatáshoz!
“Móricz Zsigmond – Légy jó mindhalálig – Olvasónapló” bejegyzéshez 204 hozzászólás

  • Kedves Karolina!

   Ha már ilyen kedvesen megszólítottál és kértél…

   “Az ő édesanyja az egész faluban minden lánynak és fiatalasszonynak varr, rékliket, s a legényeknek surcokat, fehérrel kivarrva.”

   ” […]csak az édesanyja, akinek dolgozni kell az egész családra, pedig vékony, gyenge, szomorú kis teste nem dologra való, csak a nyomorúság kényszeríti rá, hogy dolgozzon, mert ő is olvasni szeretne s tanulni s szórakozni, de folyton mosnia kell és főzni, takarítani, varrni a sok gyerekre, s még a parasztlányoknak is varr, az egész ház tele van a friss kartonok szagával…”

   Üdv:

   Zsiráf

   Válasz
   • Ne haragudj köszönöm szépen és bocsánat hogy nem köszöntem
    Amugy nagyon teccik az olbasó napló

    Mégegyszer köszönöm : karolina

    Válasz
   • Szia Zsiráf! én Adorján vagyok!
    Lenne egy kérdésem számodra!
    Kikből áll a lutristák” köre? Minek az érdekében álltak össze?
    Voltak-e szabályaik?

    Válasz
   • Kedves Zsiráf!
    Tudnal 2 kérdésben segíteni ha megkérhetlek?
    Itt lennének a kérdések:
    Kihez hasonlítja Doroghy Sanyi Misit?
    Hányas lett Doroghy Sanyi latin dolgozata?
    Előre is köszönöm 🙂

    Válasz
    • Kedves Xaner!

     Kihez hasonlítja Doroghy Sanyi Misit?
     “- Hát ezt akartam kérdezni: má maga is úgy veszekszik, mint Viola.
     Misi nagy szemet meresztett s nézte, hogy szoroz csendesen Sanyika. Azt hitte, hogy Bellá¬hoz fogja hasonlítani, de ez nagyon elszomorította, hogy Violához hasonlította. ”

     Hányas lett Doroghy Sanyi latin dolgozata?
     “És itt a magasban kinyitotta, s megnézte az utolsó kalkulust.
     – Négyes? – mondta bámulva. – Négyes!
     Sanyika kitépte a kezéből a füzetet, amely összegyűrődött egy kicsit.
     – Most hogy adom be – mondta kényes nyávogással -, összegyűri nekem.
     – Először is te gyűrted össze, és másodszor, akármilyen gyűrött volna, csak ne volna négyes, szégyelld magad!
     – Az nem szégyen – mondta Sanyika. – Nagyon nehéz feladat volt, tizennégynek volt szekun-dája belőle. És kétharmadnál jobbja nem is volt senkinek.”

     Tegyük azért hozzá, hogy akkoriban pont fordítva voltak a jegyek, mint ma, az 1-es számított a legjobbnak, és az 5-ös a legrosszabbnak, Sanyi négyese tehát egy mai kettesnek felel meg.

     Üdv:

     Zsiráf

     Válasz
    • Kedves Xaner!

     “- Igaz is – mondta Nagy úr mosolyogva -, nem eleget verekedtünk annyi ezer esztendő óta? Csak menjen végig az Aral-tótól fel az Urál mellett az Északi-Jeges-tengerig, le az Urál mellett a Káspi-tóig, keresztül a Fekete-tengernél, Lebédia, Etelköz, itt Pannóniáig: és itt ezer esztendőn keresztül tíz esztendő nem volt háború nélkül: még ennyi békességünk se volt tán, mint most negyvennyolc óta… Már negyvennégy éve béke van!… fel kell írni a históriába, vagy ahogy Debrecenben mondják: a kéménybe korommal!…”

     Üdv:

     Zsiráf

     Válasz
 1. Tisztelt zsiráf!

  Az lennének a kérdéseim 1. Mennyi idős volt a film forgatásakor a nyilas misit alakító tóth lászló?

  2. előfordul e történet során ha igen melyik jelenetben hogy együtt láthatjuk misit és az édesaynyját?

  Válszodat előre is köszönöm!

  Válasz
  • Tisztelt tukarcs!

   Sajnos el kell, hogy keserítselek, mert ez alapvetően egy irodalmi művekkel, ezen belül is kötelező olvasmányokkal foglalkozó oldal, tehát nem a filmművészeti továbbképző kimaradt jelenetek, illetve lényegtelen apróságok blogja…

   Hősiesen bevallom továbbá, hogy az első kérdésedre a választ nem tudom, mert az 1960-as feldolgozást nem láttam, bár szerény véleményem szerint magának a kérdésnek sincs értelme.

   A második kérdésre teljesen egyszerűen meg lehet találni a választ, elegendő, ha megtekinted a filmet. Az oldal érdeklődési körébe vágóan annyit tudok hozzá tenni, hogy a regényben nincs ilyen jelenet.

   Üdv:

   Zsiráf

   Válasz
 2. Kedves Zsiráf!
  Te mit írnál arra a kérdésre, hogy miért a vallatási jelenet a mű legdrámaibb része.
  Előre is köszönöm.

  Válasz
  • Kedves Pepító!

   Szerintem azért, mert ebben a jelenetben sűrűsödik össze minden rossz, ami Misivel történt. Itt jön ki leginkább, hogy a tanárok – a felnőttek – mennyire nem értik meg Misit és viszont: Misi mennyire nem érti a felnőtt világot, nem tud eligazodni benne, nem tudja megvédeni magát. Ami persze érthető is, hiszen még gyerek. A tanárokból álló bizottságot nem is érdekli igazán, hogy mi is történt valójában, vagy az, hogy Misi esetleg meg tudná-e magyarázni a történteket.
   Úgy tűnik, ők már eleve eldöntötték, hogy Misi egy haszontalan, rossz gyerek. Misi pedig képtelen védekezni, tulajdonképpen esélyt sem kap rá.
   Misi úgy látja, hiszen ezt tapasztalta az iskolában, a kollégiumban és kint a városban is, hogy az emberek mintha egyáltalán nem lennének képesek megérteni egymást.
   Szép lassan teljesen kétségbe esik, amikor látja, hogy esélye sincs a felnőttekkel szemben, ennek a kétségbeesésnek a csúcspontja, amikor felkiált, hogy nem akar többé debreceni diák lenni.
   Vagyis Misi szeretne elmenekülni onnan, ahol csak bántották, ahol csak rossz élmények érték, ahol túl gyorsan történtek az események ahhoz, hogy felfogja, vagy irányítani tudja őket. Egyedül érzi magát egy ellenséges környezetben.

   De azért ne feledjük el azt sem, hogy ezután jön a megkönnyebbülés, a megoldás, a katarzis, mert megérkezik Misi nagybátyja. Végre egy olyan felnőtt, aki nem ellenséges vele, sőt szereti őt, akire rábízhatja magát, akiben megbízhat, akitől joggal remélheti, hogy megvédi és megoldja a helyzetet. És mint tudjuk, így is lesz.

   Én valami ilyesmi tudnék elképzelni, remélem tudtam segíteni! 🙂

   Üdv:

   Zsiráf

   Válasz
 3. nekem az lenne a kérdésem hogy mi a véleménye Pósalakynak,Török Jánosnak, Gimesinek és Bella kisasszonynak Misiről?
  A választ előre is köszönöm 🙂

  Válasz
  • Kedves blanka!

   Időhiány miatt leghamarabb holnap délelőtt tudok komolyabban elmerülni a kérdésedben, ha még akkor is jó 🙂

   Üdv:

   Zsiráf

   Válasz
 4. Kedves Zsiráf!
  A segítségedre lenne sűrgösen szükségem …
  Négy összetett kérdésem is lenne,és nagyon-nagyon leköteleznél,ha segítenél megválaszolni őket.
  1- Hogyan jellemzik Bellát a saját szavai(Mikor mondta? Kinek?Miért?)
  “A gazdag rokon nem ismeri többé a szegény rokont”
  “…én segíteni fogok mindnyájatokon,amennyit tudok”

  2-Milyen igazságtalan vádak érik Misit a tárgyaláson? (3 példával alá támasztva)

  3-Miért nem mondja el az igazságot? Hogyan derül ki az igazság?

  4-Miértt érzi Misi.hogy őt nem szereti sem Viola,sem Bella,sem az Igazgató,sem Gyéres,sem Orczy,sem Törökék

  Tényleg nagyon sürgős és fontos lenne megválaszolnom ezeket a kérdéseket holnapra,rettentő hálás lennék ha segítenél nekem

  Köszönettel:. Niki

  Válasz
  • Kedves Niki!

   Sajnálom, de ma időhiány miatt nem tudok válaszolni… Tényleg sajnálom. Javaslom, hogy legközelebb ne hagyd az uccsó pillanatra…

   Üv:

   Zsiráf

   Válasz
 5. Kedves Zsiráf! Nagyon megköszönném ha tudnál segíteni! Azt a kérdést kaptam a regénnyel kapcsolatban hogy miröl árulkodik a cim?

  Válasz
  • Kedves Ármin!

   Kemény kérdés ez, jó sokan foglalkoztak már vele. Maga a cím a Biblia Jelenések könyve 2. fejezete egyik mondatának “Légy hű mindhalálig” gondolatából ered. Többek között emiatt a biblia párhuzam miatt sem értette Móricz, hogy miért tartják művét ifjúsági regénynek, holott nem annak szánta.
   A légy jó mindhalálig – szerintem – valami olyasmit jelent, hogy úgy érdemes jónak lenni, mindig, minden körülmények között, hogy az ember nem vár viszonzást érte. Ne azért legyünk jók, mert illik jónak lenni, vagy mert ezt várják el tőlünk. Jó esetben a jóság, az emberség belülről fakad mindig, minden körülmények között, akkor is, ha nem viszonozzák, vagy nem tűnik “kifizetődőnek” az, hogy jót, jól cselekszünk.
   Nyilván maga a cím vészjóslónak hat, leginkább azért, mert egy pozitív töltetű szó – a “jó” – és egy negatív töltetű – a “mindhalálig” – került benne egymás mellé.

   De ez persze csak az én véleményem! 🙂

   Zsiráf

   Válasz
 6. Szia Kedves Zsiráf!
  Nos, szeretném a segítséged kérni abba, hogy hogyan nézett ki Gimesiék lakása???Sajnos nincs könyvem, mert nem kötelező viszont nem találom sehol:((

  Válasz
  • Kedves Könyvmoly!

   “Gimesi is hűtelen, az egyetlen jó társa, aki a Péterfia utcában lakik, egészen kint az erdő felé, egy olyan furcsa lakásban, amilyen nincs több a világon. A nagyanyjával lakik egy kapubolt felett, egy olyan pici szobában, hogy csoda. Csak ők tudnak ott lakni, mert másnak alacsony volna”

   Üdv:

   Zsiráf

   Válasz
  • Kedves Kondics Krisztián!

   A választ megtalálod az olvasónapló 8. fejezetében…

   Üdv:

   Zsiráf

   Válasz
 7. Kedves Zsiráf!
  Nagyon szépen köszönöm a munkád az összes olvasó nevében, nagyon sokat segítettél!
  További sok sikert az oldal szerkesztéséhez!
  Üdv.:
  Balázs

  Válasz
 8. Szia Zsiráf azt szeretném kérdezni ,hogy ha le Borbás írni az a részt amikor Misi a földrajz órára nem felelt de jelest kapott??!
  A válaszodat előre is köszönöm!☺

  Válasz
 9. Kedves Zsiráf! 🙂
  Nagyon szépen köszönöm a segítséged 🙂
  Sokat segítettél az olvasónaplóban 🙂
  Még egyszer köszönöm! 🙂 :Viki (13l)

  Válasz
 10. Kedves Zsiráf,

  Nagyon szépen kidolgozott olvasónaplók találhatók az oldaladon. Köszönjük a segítséget, és a sok fáradozást. Nagy segítséget nyújtottál már több könyv feldolgozásában is.

  Köszönettel
  Csilla

  Válasz
 11. Szia Zsiráf!
  Csak azt szeretném mondani hogy a Misi fiókjában lévő,,rajlap” az gondolom rajzlap akárhol lenni úgyhogy kérlek javítsd😉
  (na tévedtem elnézést)

  Válasz
 12. Kedves Zsiráf! Nagyon sokat segített ez az olvasónapló, nagyon köszönöm és így tovább az oldal szerkesztésében. 😀 😀 😀

  Köszönettel: Gábor

  Válasz
 13. Kedves zsiráf !

  Köszönöm szépen, nagy hasznát vettem az olvasónapló-nak.

  Köszönettel:Tamás

  Válasz
 14. Kedves Zsiráf!
  Nagyon szépen köszönöm mindenki nevében, hogy megírtad ezt az olvasónaplót. Ez egy nagyon szuper oldal, vissza fogok még térni.
  Úgy találtam meg, hogy a legjobb barátnőm megkért, hogy olvassak el egy fejezetet-ugyanis én a fél könyvet elolvastam-, hogy mondjam meg neki, hogy jó-e ez az oldal, vagy sem.
  Kellemes meglepetés volt, hogy nem volt olyan, amibe belejavítottam/hozzáadtam volna valamit.
  Mégegyszer nagyon köszönöm, hogy van ez az oldal!
  Csak így tovább! 🙂
  Kata:)

  Válasz
 15. Helo Zsiráf!

  Egy olyan hibát vettem észre a negyedik részben amit nem tudok értelmezni. Így szól: Gimesi láthatólag nem trt..
  Ennyit szerettem volna és köszönöm ah kijavítod, amúgy hihetetlen jó ez az oldal csak így tovább. 🙂
  Üdv:
  Zsolti

  Válasz
 16. Kedves Zsiráf
  Olyan kérdésem lenne hogy melyik Móricz regény tekinthető a légy jó mindhalálig című mű folytatásának?
  Koszonom 🙂

  Válasz
 17. Kedves Zsiráf!
  Nekem csak egy kérdésem lenne: Miért 12 éves Nyilas Mihály, hogy ha másodikos gimnazista? Akkor nem 14-15 évesnek kéne lennie?
  Üdvözlettel: Zsófi

  Válasz
  • Kedves Zsófi!

   Ne a mai iskolarendszerben gondolkodj, akkoriban mást jelentett a gimnázium, mint ma, máskor kerültek be a diákok és másmilyen végzettséget is adott. A mai rendszerben Misi kb. hatodikos-hetedikes áltsulis lenne.

   Üdv:

   Zsiráf

   Válasz
 18. Szia kedves Zsiráf!
  Nekem egy nagy kérésem/kérdésem lenne hozzád ha tudnál segíteni benne annak nagyon örülnék és megköszönném!
  A kérésem az hogy szerkezeti vázlatot kellene írnunk de nem tudom hogy csináljam ebben tudnál nekem valahogyan segíteni?
  Válaszodat előre is nagyon köszönöm!
  Kriszti

  Válasz
  • Kedves Kriszti!

   Szerkezet:
   Bevezetés (expozíció): 1-3. fejezet – megismerkedünk a főszereplővel (Misi), a családi állapotával, a regény fő helyszínével, környezetével (Debrecen, kollégium), szoba- és osztálytársaival.
   Bonyodalom: 4-6. fejezet – Misi próbál beilleszkedni Debrecenben és a kollégiumban egyaránt. Eleinte jól alakulnak a dolgai – felolvasás Pósalaky úrnál, házitanító Doroghy Sanyiéknál, látogatás Törökéknél, kiváló tanulmányi eredmény. Fordulatot jelent a reskontó elvesztése (ellopása)
   Kibontakozás: 7-10. fejezet – Misi élete válságba kerül – fokozatos és folyamatos csalódás a felnőttekben, a kollégiumi és iskolatársaktól való távolodás
   Tetőpont: 11. fejezet – A reskontó körüli vizsgálat fegyelmi tárgyalásban végződik, ahol Misit vádolják. Mindenki Misi ellen fordul, teljesen kiábrándul a felnőttekből, ez a regény legfeszültebb jelenete.
   Megoldás: 12. fejezet – A nagybácsi, Isaák Géza megjelenése, Misi szerepe tisztázódik a reskontó ügyben, kiderül, hogy ártatlan, de Misit ez már nem is érdekli, kijelenti, hogy nem akar többet debreceni diák lenni. Nagybátyjával elhagyják az iskolát.

   Én valami ilyesmit írnék! 🙂

   Üdv:

   Zsiráf

   Válasz
 19. Kedves Zsiráf!
  Milyen újabb megaláztatás éri Misit Szűts Istók tornaóráján?
  Válaszodat előre is köszönöm!
  Lili

  Válasz
 20. Kedves Zsiráf!
  Nagyon tetszik ez az olvasónapló! Egy kérdésem lenne mégpedig, hogy miért feltűnő mindenkinek a szalmakalap? Nem értem, mert nem mindegy hogy milyen kalapot visel Misi??!!
  Üdv.:
  Luca

  Válasz
  • Kedves Kalmár Luca!

   Jogos a kérdésed, mert ma már nem hordunk kalapot, illetve nem úgy hordunk, mint akkoriban. A regény cselekményének idején a kalap ugyanolyan státusszimbólum volt, mint mondjuk ma egy márkás és drága karóra. Az emberek sok esetben már arról meg tudták állapítani, hogy a velük szembejövő milyen társadalmi osztályba tartozik, mennyire vagyonos, sőt gyakran azt is, hogy mit dolgozik, hogy milyen kalap volt rajta.
   Az emberek figyeltek arra, hogy az alkalomhoz illő kalapot vegyék fel: mást hordtak munkába, mást a szabadidejükben. Fontos volt, hogy milyen anyagból készült a kalap, és persze ilyen szempontból egy szalmakalap jóval kevésbé volt értékes, mint mondjuk egy bőrből, vagy nemezből készült verzió.
   Az adott esetben az, hogy Misinek szalmakalapot kell viselni, azt jelenti, hogy szegény és ez meg is látszik rajta.

   Üdv:

   Zsiráf

   Válasz
 21. Kedves Zsiráf!
  Te milyen új címet adnál a regénynek?
  Válaszodat előre is köszönöm!
  Ui: Sokat segít ez az oldal, már 2 éve!

  Válasz
  • Kedves Suszter!

   Ez azért nem olyan vészes kérdés, csak engedd el a fantáziád egy kisit… Nézzük a regény főbb motívumait, mik azok az események, tárgyak, amik fontosak? Pl. a gyűrű, tehát mondjuk “Hajsza a gyűrű után”, aztán ott van az ostrom, “Eger várának ostroma”, aztán utalhatsz a főszereplőre is: “Egy jobbágyfiú kalandjai a középkori Magyarországon”

   Üdv:

   Zsiráf

   Válasz
 22. Oh és lenne még egy kérdésem!
  Mi a hasonlóság a regényben szereplő és a mai gyerekek élete között. (Minimum 3 kell)
  Köszönöm előre is.

  Válasz
  • Kedves Suszter!

   Huh, hát, a különbségeket könnyebb lenne sorolni, az biztos. 🙂 Lássuk csak: 1. A szülői háztól való elszakadás, a kollégiumi élet eleinte nehéz, ez ma is igaz. 2. Egy osztályban mindig kialakulnak kisebb csoportok, két-három fős barátságok, ez most is így van. 3. A felnőttek ritkán értik meg a gyerekeket, legalábbis a gyerekek így gondolják, ez is stimmel. 4. Mindig van legalább egy arc, aki erősebb Nálad az osztályban! 🙂

   Üdv:

   Zsiráf

   Válasz
 23. Kedves Zsiráf!
  A segítségedre lenne szükségem!
  Milyen kapcsolatban állt Misi az alábbi személyekkel? (Mindegyikhez néhány mondatos választ kéne írni)
  Doroghy Bella, Pósalaky úr, Török János, Orczy Vilmos, Isaák Géza.

  Válasz
  • Kedves Zebra!

   Ha sürgős, akkor bajban vagy 🙂 Ha ne, akkor leghamarabb holnap délelőtt tudok Neked válaszolni…

   Üdv:

   Zsiráf

   Válasz
   • Kedves Zebra!

    Na, lássuk akkor! 🙂

    Doroghy Bella – Az első olyan nő Misi életében, akihez érzelmek fűzik. Nem nevezhető ez szerelemnek, Misi ahhoz még túl fiatal, de Bella az első lány, akire nem úgy tekint, mint egy felnőttre. Misi sincs tisztában a saját érzelmeivel Bellával kapcsolatban, de megnyugtatja a lány jelenléte, szeretne imponálni neki, és nagy csalódásként éli meg, amikor Bella elszökik Török Jánossal.

    Pósalaky úr – Különösebben szoros kapcsolat nem alakul ki közöttük. A vak úr munkalehetőséget biztosít Misinek, aki él is ezzel. Igazából semleges szereplő, se nem jó, se nem rossz Misihez. Vele kapcsolatban a fő tényező, hogy tőle indul a reskontó ügy, ami annyira megkeseríti majd Misi életét.

    Török János – A szerencsevadász fiatalember. Igazi jóképű, szemtelen bohém, aki ellopja Misitől a reskontót. Nem személy szerint Misinek akar rosszat, csak meglátta a szelvényben a lehetőséget és cselekedett. Személye nagyban hozzájárul ahhoz, hogy Misi kiábránduljon a felnőttekből és a világukból. A mű végén mindent bevall és mindent magára vállal, de attól még súlyos sebeket ejt Misi lelkén.

    Orczy Vilmos – Misi osztálytársa és barátja. Egy egész más világot képvisel, mint amiben Misi él, a gazdagok világát. Misi számára elképesztő luxusban él, nincs is nagyon tisztában a szegény gyerekek körülményeivel. Misi számár imponál a fiú gazdagsága, szorgalma és lazasága, ahogy a problémákat megoldja.

    Isaák Géza – Misi nagybátyja, a “jó” felnőtt megszemélyesítője. Misi nagyon szereti, a mű végén Isaák Géza az, aki Misi értelmezésében kimenti őt a fegyelmi eljárásról, és akinek Misi végre bevallhatja, hogy nem akar többet debreceni diák lenni. A kollégiumi és iskolai élet során az egyetlen felnőtt, akiben megbízik, és aki érzése szerint segít neki.

    Valami ilyesmit írnék 🙂

    Üdv:

    Zsiráf

    Válasz
 24. Kedves Zsiráf! Szerinted az olvasónapló alapján meg lehet írni egy 14 kérdéses kvízt, kb 3 hibával?
  Válaszodat köszönöm, ecky

  Válasz
  • Kedves ecky!

   Hm…nem nagyon van értelme a kérdésnek… 🙂 Meg, persze, hogy meg lehet, de ez a kvíztől függ… az olvasónapló lényege a tömörítés, ha a kérdések belemennek apróságokba is, akkor bajban lehetsz…
   Majd írd meg, hogy mi lett az eredmény! 🙂

   Üdv:

   Zsiráf

   Válasz
 25. Kedves Zsiráf!
  Az osztállyal elkezdtük feldolgozni egyenként a fejezeteket. Egy feladatnál azonban megakadtam. Az a feladat, hogy számozással sorrendbe kell állítani a negyedik fejezet eseményeit. Így szólnak az állítások:

  Gyéres tanár úr megkérdezte Misitől, hogy elvállalná-e a Doroghy gyerek tanítását.
  Misi délután Gimesiéknél töltötte, akinek a nagymamája nem szerette, ha a két fiú -noha csak játékból- birkózik egymással.
  Pósalaky úr pénzt adott Misinek, hogy az álma alapján megfejtett számokat tegye meg a kislutrira.
  Misi visszagondolt arra, hogy az elemeiben mindig ő volt a leckéztető.
  Énekórán a kisfiú arra gondolt, hogy neki nincs jó hallása, de az édesanyjának és az édesapjának gyönyörű hangja van.

  Válasz
  • Kedves Bartos Bence!

   Pósalaky úr pénzt adott Misinek, hogy az álma alapján megfejtett számokat tegye meg a kislutrira.
   Misi délután Gimesiéknél töltötte, akinek a nagymamája nem szerette, ha a két fiú -noha csak játékból- birkózik egymással.
   Gyéres tanár úr megkérdezte Misitől, hogy elvállalná-e a Doroghy gyerek tanítását.
   Énekórán a kisfiú arra gondolt, hogy neki nincs jó hallása, de az édesanyjának és az édesapjának gyönyörű hangja van.
   Misi visszagondolt arra, hogy az elemeiben mindig ő volt a leckéztető.

   Üdv:

   Zsiráf

   Válasz
 26. Kedves Zsiráf
  Nagyon tetszik az amit csinálsz
  A fejezetekben minden apró részletre is kitérsz nekem ez tetszik a legjobban a fiam tanára olyanokat kérdezet a dolgozatban hogy milyen szinü misi sapkálya te méh erre is kitértél
  Csak igy tovább

  Válasz
 27. Kedves Zsiráf!
  Azt szeretném kérdzni, hogy mi teszi nyilván valóvá bella szökését?
  válaszod előre is köszönöm:D
  Üdv: artúr

  Válasz
 28. Tisztelt Zsiráf!
  Az lenne a kérdésem, hogy tudnál-e a fejezeteknek címet adni?
  Üdvözlettel: Balázs

  Válasz
  • Kedves Balukapitány!

   Mindegyiknek nem! 🙂 Ess neki, és amelyik nem megy, azt összedobjuk közösen! 🙂

   Üdv:

   Zsiráf

   Válasz
   • Kedves Zsiráf!
    A nyolcadik és a kilencedik fejezetnek kellene csak, a többi megvan.
    Üdv.: Balázs

    UI.: Az utolsó fejezetnél, segítenél kigyűjteni a szereplőket és a helyszíneket?

    Válasz
     • Kedves Balázs!

      Na lássuk akkor 🙂

      8. fejezet: itt szerintem Gimesi, Orczy és Misi titkos társaságának megalapítása a lényeg, szóval a cím, mondjuk A titkos társaság, vagy a Lutri társaság megalapítása. Ha a regény felépítése alapján akarsz a nyolcadik fejezetnek címet adni, akkor A reskontó utáni nyomozás kezdete.
      A 9. fejezet lehetséges címei: Misi verset ír, vagy Misi és Bella, vagy Folytatódik a nyomozás.

      Üdv:

      Zsiráf

 29. Helló!
  Nemtudom ki vagy Zsiráf, de 1000 hála!!
  A több napos munkámból csináltál 2 órát!
  Egyszerű volt válaszolni a kérdésekre az olvasónaplód segítségével!
  Rövid, tömör és információkkal teli.
  Nem olvastam el a könyvet mert nem szeretem amikor olyanok is le bánnak írva amik teljesen szükségtelenek számomra pl.: az, hogy Pósalaky milyen székben ült.
  Igen ezek fontosak hogy el tudd képzelni a helyszínt de nekem ezért nem tetszenek a könyvek. Sok időmet veszik igénybe a kis részletek miatt! >:[
  De nem ez a lényeg, hanem, hogy sok tanulónak könnyebbítetted meg a helyzetét!
  !Gratula! 🙂

  Válasz
  • Kedves Vlarion!

   Szívesen! 🙂 És remélem idővel majd változik a véleményed a könyvekkel kapcsolatban, mert az olvasásban pont az a lényeg, amit Te kifogásolsz 🙂

   Üdv:

   Zsiráf

   Válasz
 30. Szia Zsiráf!

  KéAz lenne a kérdésem, hogy tudnál-e négy kötös dolgot Móricz Zsigmond és Misi között?

  Válaszodat előre is köszönöm.
  Üdv:Peti

  Válasz
  • Kedves Peti!

   Hát, kötös dolgokat nem nagyon tudok… Ha Móricz és Nyilas Misi hasonlóságaira gondolsz, akkor azok a következők:
   -Móricz Zsigmond is tanult Debrecenben.
   -Anyai nagyanyját Nyilas Katalinnak hívták, innen Misi vezetékneve.
   -Móricz anyai nagybátyja, Pallagi Gyula segítségével változtat iskolát, ugyanúgy, mint a regényben Misi Isaák Géza segítségével.
   -Móriczék gyermekkorában egy ideig ugyanúgy módos embereknek számítottak, mint Misik és később ugyanúgy el is szegényedtek.

   És egyébként, úgy általában is Misi minden szempontból Móricz alteregójának tekinthető a regényben!

   Üdv:

   Zsiráf

   Válasz
 31. Kedves Zsiráf az lenne a kérdésem,hogy milyen igaztalan állításokkal vádolja meg a tanári kar misit?
  Előre is köszönöm a választ.

  Válasz
 32. Kedves Zsiráf!
  Az lenne a kérdésem, hogy pontosan miért ártatlan Misi?
  Válaszodat köszönöm!

  Válasz
  • Kedves Marci!

   A 11. fejezetben, amikor Misit beidézik a tanári kar elé, akkor négy kérdéscsoportra kell válaszolnia. Misi ezek közül mindben ártatlan: Pósalaky úr bízta meg a számok megtételével, ő csak jó szándékúan megcsinálta. Fogalma sem volt róla, hogy Török János ellopta tőle a reskontót, arról meg pláne nem, hogy mi történik az ötödikesek termében. Haza pedig a saját pénzét küldte.
   Vagyis Misi csak sodródott az eseményekkel, amik tőle függetlenül történtek körülötte, és ő valahogy mindig a közepébe került mindennek, de anélkül, hogy akarta volna, hogy egyáltalán tudott volna róla.
   Misit most pont azok akarják felelősségre vonni – a felnőttek – akikben bízott (volna), és akik ráadásul eleve bűnösnek tartják.
   Érdekesség, hogy az egyetlen dolog, amiben Misi félig-meddig valóban vétkes, azaz Böszörményi bicskájának ellopása, ki sem derül…

   Üdv:

   Zsiráf

   Válasz
 33. Szia lenne 3 kérdésem egész nap írtam és már erőm nincs megkeresni
  1.Hogyan tisztázza Isaák Géza a vádak alól?
  2. Misi lelki kínja közepette fejében megírja első költeményét.Kiről szól a vers?
  3.Orczy szakszerű vizsgálatott kezdeményez Misi reskontója ügyében . Hogyan zajlik a nyomozás?
  Előre is köszönöm kérlek segíts!!! 🙂

  Válasz
  • Jó reggelt!

   Na, lássuk akkor! 🙂

   1. Hogyan tisztázza Isaák Géza a vádak alól?
   Ez azért érdekes kérdés, mert valójában nem tudjuk meg… Az olvasónapló 12. fejezetében találsz pár mondatot arról, hogy mit mondanak a tanárok, miután kijöttek a szobából, ahol Isaák Géza beszélt velük. Ebből az derül ki, hogy Géza valószínűleg őszintén elmondta nekik, hogy Misi egy rendes, becsületes, jó gyerek. De még egyszer: pontosan nem tudjuk meg, hogy Isaák Géza mivel érvelt…

   2. Misi lelki kínjai közepette fejében megírja első költeményét. Kiről szól a vers?
   Ezt a posztot ajánlom figyelmedbe!

   3. Orczy szakszerű vizsgálatot kezdeményez Misi reskontója ügyében. Hogyan zajlik a nyomozás?
   Ezzel kezdődik a 9. fejezet olvasónaplója…

   Üdv:

   Zsiráf

   Válasz
 34. Szia ebben az egy kérdésben segíts még léccives!!!!
  Mit mond az író Orczyról?Hol lakott a gazdag család?Hogyan fogadták a megérkező Misit?

  Válasz
  • Kedves Dzsenifer!

   Egy kérdés? 😀 😀

   Mit mond az író Orczyról?
   “Orczy első volt az osztályban. És ő ahhoz volt szokva otthon, hogy a második mindig vakon engedelmeskedjék az elsőbbnek. Ő volt a legnagyobb, neki minden öccsének szót kellett fogadnia, de már a kisebb testvérének ő nem fogadott volna szót. Orczy előtte volt eggyel. Igaz, hogy igazságtalanul, mert neki jobb kalkulusa volt eggyel, a szépírásból neki jelese volt, s Orczynak csak kettese. Tornából mind a kettőjüknek hármasuk volt, a többi mindeniknél egyes volt. “

   Hol lakott a gazdag család?
   “Akkor Orczy sokáig magyarázta, hogy hol laknak, a Kossuth utcában, a színház mellett, megmondta a számot, s hogy csak fel kell mennie az emeletre, ott ők laknak.”

   Hogyan fogadták a megérkező Misit?
   3. fejezet olvasónaplója

   Üdv:

   Zsiráf

   Válasz
 35. Kedves Zsiráf! Köszönöm a munkádat és azt szeretném kérdezni tőled hogy te mit válaszolnál arra a kérdésre, hogy milyen viszony van Misi és az igazgató között. (Kb. 3 mondatban) Előre is Nagyon köszönöm!!

  Válasz
  • Kedves Hrubi Mátyás!

   Az olvasónapló 11. fejezetében vagy egy rész, ami elég jól leírja a viszonyukat. Alapvetően olyan, mint egy átlag általános iskolás és egy igazgató viszonya. Túl távol vannak egymástól minden szempontból ahhoz, hogy megértsék egymást.

   Misi számára az igazgató A Felnőtt, valami nagyon távoli, nagyon nagy hatalmú valaki, élet és halál ura. Az igazgató pedig csak a problémát látja a kisfiúban. Nem a gyerek gondjai érdeklik, hanem az, hogy mindig a Misi által előidézett bajokat kell elsimítania. Ráadásul azért sem lehet összhang közöttük, mert nem ugyanazokat a dolgokat látják problémának.

   Misinek meg van a saját kis élete, a kis bajokkal, amik persze számára óriásiak. Az, hogy az igazgatónak magyarázkodnia kell miatta, na ez pont nem érdekli. Mint ahogy az igazgatót sem az, hogy mi van Misivel.

   Remélem valami ilyesmire gondoltál! 🙂

   Üdv:

   Zsiráf

   Válasz
 36. Kedves Zsiráf!
  Az lenne a kérdésem,hogy a magyar irodalom mely két nagy alakja val megemlítve a műben?
  Egyszer a Bokor kapcsán,egyszer a földrajz tanárral kapcsolatban)

  Válasz
  • Kedves RetekLovag!

   A bokorral kapcsolatban:

   “- Hát a Nagyerdő felé, a Péterfia végén a villasor, még Simonyi óbester ültetett ott egy gyönyörű fasort, óriási fákat, valami háromszáz fát tudod és tavaly mind kivágták, mikor Jókai bácsinak mondták, sírt: azt mondta nem jön többet Debrecenbe, mer itt több szép nincs, csak a Simonyi-gát vót, még 48-ba is. Meg ez a liciom, mer ez még régibb, ez már kétszáz, meg háromszáz esztendős, még az első Rákóczy, a legislegelső ültette, tudod, osztán belenőtt az ablakba, no gyere nézzük meg, még nem húzta fel a függönyt.”

   A földrajztanárral kapcsolatban:

   Arany János barátja volt, mondta róla valaki. Míg utána nézett, Arany Jánosra gondolt. Arany János fogott kezet az öreg Názóval, mikor fiatal Názó volt.”

   Üdv:

   Zsiráf

   Válasz
 37. Szia kedves Zsiráf!
  Az lenne a keresem hogy segits nekem egy fogalmazast irni!
  Aminek a cime az legyen:Nyilas Misi a példaképem Előre is koszonom

  Válasz
 38. Kedves Zsiráf
  Az lenne a kérdémes:
  Kiket kérdez ki Orzy a nyomozás során?
  Hogyan intézi ezt?
  Miről beszélgetnek Bellával?

  Üdv:Áron

  Válasz
 39. Kedves Zsiraf!

  Nagyon koszi ezt a komoly olvasonaplot.

  Nekem regrol ugy remlett, hogy a vegen Misi meghalt.

  Ugyanakkor a konyv es az olvasonaplod veget atfutva ugy tunik, hogy ez a kerdes nyitva marad.

  Jol gondolom?

  Koszi:
  ZsA

  Válasz
  • Kedves ZsA!

   Nem marad nyitva a kérdés, mert Misi nem hal meg. Rosszul lesz ugyan és elájul, amikor végre rendeződnek a dolgai és enyhül a feszültség, de nem hal meg. Kijelenti, hogy nem akar többet debreceni diák lenni, ezért megbeszélik a nagybátyjával, Isaák Gézával, hogy átiratkozik abba az iskolába, ahol Géza is tanít. (esetleg keverheted a Pál utcai fiúkkal, mert ott Ernő tényleg meghal a végén)

   Üdv:

   Zsiráf

   Válasz
 40. Tisztelt Zsiráf!

  A 10. fejezetnél egy szót elírtál:Szkszay.
  Csak gondoltam jelzem remélem ezzel tudtam segíteni.

  Üdv:Martin

  Válasz
 41. Szia Zsiráf!

  4. éve vagy a segítségünkre, nagyon köszönjük.
  Az idén különböző szempontok szerint kellett jegyzetelnünk a műből. Már szinte teljesen készen van, egy kérdést ill. a kérdés egyik felét nem értem:

  -Írói közlésmódok, Móricz viszonya a hőshöz.

  Móricz és Misi viszonyát értem de vajon milyen írói közlésmódokra gondol?
  Nagyon köszönöm ha segítesz!
  Üdv,
  Ági

  Válasz
  • Kedves Ági!

   Hm… Az biztos, hogy nem általános iskolai szintű a kérdés, vagy zseniknek szól… A közlésmód ugyanis egy nyelvtani kategória, közlésmód pl: az egyenes beszéd, a függő beszéd, a monológ, a párbeszéd, a leíró és értekező közlésmód.

   Ez alapján már szerintem el tudsz indulni, és tudsz keresni pl. monológot Misiről, vagy leírást. Én valahogy így csinálnám 🙂 Bár azt is hozzáteszem, hogy a kérdés nekem sem teljesen egyértelmű 🙂

   Üdv:

   Zsiráf

   Válasz
 42. Az lenne a kérdésem h:
  Doroghyékhoz megy órárt tartani. Sanyika késik, ezért Misi…
  Folytasd!
  Ki szakítja félbe az alkotást?

  Ezeket nem tudom, kerestem a könyvben, mindenhól!
  [Auchan-ban vettünk egy olvasónaplót és benne kérdések vannak]

  Válasz
 43. Kedves Zsiráf!
  Csak megszeretném köszönni ezt a sok munkát amit belefektetsz ebbe az oldalba, megspórolva nekünk több órát akár napot is. 🙂

  Válasz
 44. Szia kedves Zsiráf!

  Azt a feladatot kaptam hogy a kollégiumi életről kell írnom, van rá időd hogy egy kicsit segíts nekem? Ha van, nagyon szépen köszönöm, és további szép napot!

  Még egyszer köszönöm: Bence

  Válasz
  • Kedves Bence!

   Lássuk csak… Alapvetően ugye a Debreceni Református Kollégiumról van szó, ahova Misi jár. Ez tulajdonképpen egy gimnázium, aminek van kollégium része is, azaz vannak olyan diákok, akik akik a kollégiumban laknak. Míg ma általában csak hét közben koleszos valaki, és hétvégére hazamegy, Misi idejében ez nem így volt, csak a nagyobb ünnepekre és a nyári szünetre mehettek haza. Ennek Misi esetében főleg az az oka, hogy szegény családból származik, nincs pénze az utazásra (se).
   A szegénység abból a szempontból is fontos, hogy Misi ennek és jó tanulmányi eredményeinek köszönheti, hogy tandíjmentességet élvez, azaz nem kell fizetnie a kollégiumi ellátásért, ma úgy mondanánk, hogy ösztöndíjas.
   Misi a kollégium második emeletén, a 19. számú coetusban (szobában) lakik. A kollégiumi szoba érdekessége, hogy hét lakója nem ugyanabba az osztályba jár, kettő A-s, három B-s, ketten pedig már felsőbb évfolyamba jár. Misiéknek az idősebb diákokat “úr”-nak kell szólítaniuk. Nagy úr a szobafőnök.
   További érdekesség, hogy a tanítás heti hat napon át zajlott, csak a vasárnap volt szabad és a diákoknak délelőtt és délután is voltak óráik. Este tanulni kellett.
   Félévkor ugyanúgy osztályozták őket, mint manapság.
   Az osztályteremben a diákok tanulmányi eredményük szerint ültek a padokban, a legjobbak elöl, és így tovább a többiek. További érdekesség, hogy a kollégiumba és a gimibe is csak fiúk jártak, és a tanárok is mind férfiak.
   Összességében ez egy nagyon zárt, rideg, komor, Misi számára kegyetlen világ, aminek (legalábbis kezdetben) nem ismeri a szabályait, nehezen alkalmazkodik hozzájuk, sokat sír.

   Remélem tudtam segíteni! 🙂

   Üdv:

   Üdv:

   Zsiráf

   Válasz
 45. Kedves Zsiráf!
  Találtam egy hibát a 4. fejezetnek a végén:
  “csak kapott egy ehetőséget” Gondolom lehetőséget lenne.
  Üdv: Ali

  Válasz
 46. Szia!
  Az lenne a kérdésem hogy a regényben milyen híres költőkről esik szó.
  Illetve még hogy ki misi legjobb barátja Orczy vagy Gimesi?
  indoklás is kellene.
  Köszönöm előre is ha csak elolvasod!
  Várom a válaszod
  Zalán

  Válasz
  • Kedves Zalán!

   A regényben milyen híres költőkről esik szó?
   Csokonai Vitéz Mihály, aki Misi kedvenc költője, erről bővebben olvashatsz A Nyilas Misi kincsei című posztban.
   Amikor Misi Orczynál van vendégségben, akkor az egyik játékuk az, hogy viaszból csinálnak szobrokat, ekkor formázza meg Orczy Goethe fejét.
   Hirtelen ez a kettő jut eszembe, illetve említik még Jókait is, de ő ugye nem költő :9

   Ki Misi legjobb barátja, Orczy vagy Gimesi?
   Nos, ez nem is olyan egyszerű kérdés, hiszen mindketten a barátai… Ha mégis mindenképpen választani kell, akkor Gimesit mondanám, mert ő nagyjából olyan anyagi, családi, és társadalmi helyzetből érkezik, mint Misi, ezért jobban megértik egymást. Orczy ugye gazdag családból származik, olyan ruhái, játékai, könyvei, házuk van, ami Misi számára szinte fel sem fogható, ezért van közöttük egy bizonyos távolság.

   Remélem valami ilyesmire gondoltál!

   Üdv:

   Zsiráf

   Válasz
 47. Szia!
  Az lenne a kérdésem hogy hogyan nézett ki a debreceni református kollégium 1892-ben(illetve előtte)
  erről nekem egy oldal kéne de egy kicsi is elég ha segítesz
  köszi! 🙂

  Válasz
  • Kedves Cheese!

   Idézetek a könyvből, amik segíthetnek Neked:

   “A kollégium nagy, komor, négyszögű épület. Voltaképpen csak az első része komor, a Nagy-templom felőli ősi épület, a hátulsó három szakasz, amely úgy van építve, hogy az egész egy négyszögű udvart zár be, inkább sivár. ”

   “…behallatszik, hogy kopognak a kemény kis cipősarkak a sivatag folyosókon, s hogy zúg be a százezernyi veréb csiripelése az udvaron álló ménkő magas jegenyeakácok lombja közül.”

   “A tornác nagy, tágas, nyílt folyosó volt, vörös téglával volt kirakva a talp alatt, olyan bíbor-vörös téglával, amilyen sehol másutt nincsen, csak Debrecenben…”

   “Az udvar közepén ott állott lent a kút, magányosan, törpe fák alatt. Ezen a délutánon iskolai szünet volt, s alig lézengett egy-két diák itt-ott. A kút sárgaréz kereke idáig csillogott, s a hosszú sárgaréz cső is, amely a másik oldalon kinyúlik a kútból. ”

   “Fölpillantott a rengeteg magas épületre, amelynek az oszlopfői felett furcsa duzzadt fejek voltak kőből kifaragva.”

   “Bement a füvészkertbe, az ott van mindjárt a kollégium mellett. Nem szép ez a füvészkert, sosem szerette.”

   Összességében azt lehet mondani, hogy egy kisfiú számára barátságtalan, komor épületről van szó, tantermekkel és hálótermekkel a bentlakó diákok számára, irodákkal a tanároknak, levéltárral, könyvtárral, udvarral, tehát egy egész komplexumról van szó.

   Remélem ezzel már el tudsz indulni! 🙂

   Üdv:

   Zsiráf

   ui.: Attól, hogy nevet váltasz, az IP címed még változik 😀

   Válasz
 48. Szia kedves Zsiráf!
  Az lenne a kérdésem hogy tudnál-e nekem írni 5-5 állítást az alábbi személyekről:
  -Nyilas Misi
  -Nyilas Misi édesanyja
  -Pósalakí úr
  -Doroghy bella
  S.O.S kéne a válasz legalább 3 napon belül

  Válasz
 49. Szia Zsiráf!

  Az én kérdésem az lenne, hogy kik voltak Misi barátai és “ellenségei”? A válaszodért előre is köszi!

  Válasz
  • Kedves Gabo!

   Hm…Jól tetted, hogy idézőjelbe tettes az ellenségeit, mert Misi ismerőseit nem könnyű egyértelműen barátokra és ellenségekre osztani…
   Barát mindenképpen Gimesi és Orczy, de természetesen jóban van Török nénivel és Török bácsival, aztán Doroghy Sanyival és Bellával is, de Pósalakyval is.És persze ne feledkezzünk el Isaák Gézáról sem, a nagybátyjáról, aki végül mindent elsimít.
   Ellenségnek tekinthetjük mindenképpen Böszörményit, aki elveszi a festékét és később kibontja a csomagját, illetve Török Jánost, akit ellopj tőle a reskontót.

   A kérdésedre egyébként azért sem könnyű válaszolni, mert a regénynek van olyan része, amikor pl. Misi minden felnőttet ellenségnek tekint, mert nem értik meg őt…

   Remélem azért tudtam segíteni! 🙂

   Üdv:

   Zsiráf

   Válasz
 50. Kedves Zsiráf!

  Az a helyzet, hogy már 2-3 éve a Te olvasónaplóid segítenek az enyéim megírásában. Szeretek olvasni, de amit az iskolákban szoktak feladni kötelező olvasmányoknak… Szerintem dögunalom az összes, így hát nem olvastam el őket, kivéve a Kőszívű ember fiait (pont a leghosszabbat). Nem ragadt meg belőle valami sok, csak az alap sztori, szóval ott is a Te jegyzeteidre kellett alapoznom. A segítségedért nagyon hálás vagyok, szeretném megköszönni!
  A kérdésem a következő lenne: Neked tetszenek ezek a könyvek és azért csinálsz belőle olvasónaplókat, vagy ha más oka van, akkor mi az?

  Válaszodat előre is köszöni, valamint
  mélyen üdvözöl:
  Panelház

  Válasz
  • Kedves Panelház!

   Örülök, hogy visszatérő vendég vagy! 🙂 Szerintem egy kicsit erősen ítélsz. Mindig azt szoktam mondani, hogy nem feltétlenül a kötelező olvasmányokkal van a gond, hanem az életkorral, amiben olvastatják őket. Ezek a művek a magyar és a világirodalom mesterművei, zseniálisak egytől egyig – igen, A kőszívű… is 🙂 – csak éppen nem ahhoz a korosztályhoz szólnak, akiknek el kell olvasniuk, és meg kell(ene) érteniük őket.
   Egyrészt. Másrészt pedig egyre nyilvánvalóbb tény, hogy ezek felett a kötelező olvasmányok felett bizony eljárt az idő, és közben születtek olyan modernebb remekművek is, amikkel sokkal jobban átadhatóak lennének ugyanezek a témák. Valamilyen oknál fogva azonban a megfelelő helyeken, ahol a döntéseket hozzák, ezt még nem ismerték fel.
   Harmadrészt pedig, hogy a kérdésedre válaszoljak, igen, tetszenek ezek a könyvek, és hidd el, hogyha pár éve múlva újra elolvasod őket, akkor rá fogsz jönni, hogy Neked is tetszenek! 🙂

   Üdv:

   Zsiráf

   Válasz
 51. Szia! Nekem az egyetlen kérdésem az lenne hogy amikor Misi visszatér a coetusba akkor a fiókjából mit vett ki?? Köszi:Zsófi <3

  Válasz
  • Kedves Zsófi!

   Hm…egy kicsit pontosítani kéne a kérdést, mert Misi azért elég sokszor “visszatér” a coetusba… Melyik fejezetről van szó? Ha az elsőről, akkor a Békési latin nyelvtan könyvet.

   Üdv:

   Zsiráf

   Válasz
 52. Szia!
  Mi éppen most a 9-10. fejezetet tárgyaljuk és kaptunk egy kérdést:
  Hogyan “avatkozik bele” a kis Nyilas Misi a felnőttek dolgába?
  Neked mi lenne erre a válaszod?
  Előre is köszi!
  Judit

  Válasz
  • Kedves Judit!

   Szerintem leginkább azzal, hogy átadta Bellának Török János levelét. Aztán amikor Bella eltűnik, akkor elmondja a nővérének, hogy látta őt az állomáson, valószínűleg Török Jánossal. Ha Misi nem adja oda János levelét Bellának, akkor a két fiatal nem ismerkedik meg, és Bella nem szökik el Jánossal.
   De ott van a reskontó ügye is, bár az nem Misin múlik, hiszen nem tudja, hogy Török János ellopta tőle a reskontót. De ha Misi nem megy el Törökékhez, akkor nem találkozik Jánossal, aki így nem tudta volna ellopni a reskontót.

   Üdv:

   Zsiráf

   Válasz
 53. Szia! Tudsz nekem utalásokat mondani a regényből az író gyermekkori családi állapotára? 2-3 kellene… Előre is köszi!

  Válasz
  • Kedves Dávid!

   Móricz apja kezdetben ugyanúgy jómódú volt, mint Misié, és ugyanúgy elszegényedtek.
   Móricz ugyanúgy a nagybátyja közbenjárására került át egy másik iskolába, mint Misi.
   Móricz anyai nagyanyjának vezetékneve is Nyilas volt.

   Üdv:

   Zsiráf

   Válasz
 54. Szia Zsiráf!
  Olyan kérdést kaptam, hogy Nyilas Misi testvérei hány évesek lehettek. Tudnál ebben segíteni? Előre is köszönöm. 🙂
  Üdv.:
  Ákos.

  Válasz
  • Kedves Ákos!

   Úgy látom, ma a fura kérdések napja van… 🙂 A regényből nem derül ki, hogy hány évesek Misi testvérei. Annyit tudunk meg, hogy Misi 12 éves, és öten vannak testvérek, mindegyik fiú, és Misi a legidősebb.
   Ebből következik, hogy csak annyit mondhatunk biztosan, hogy Misinek négy öccse van, akik mindannyian fiatalabbak mint 12.

   Üdv:

   Zsiráf

   Válasz
 55. Kedves Zsiráf!
  Nekem is nagyon tetszik az oldalad.
  Esetleg tudnál segíteni abban, hogy milyen igaztalan állításokkal vádolták Misit.
  Ha visszaírsz, akkor válaszodat nagyon szépen köszönöm.
  Adél

  Válasz
 56. Kedves Zsiráf!
  Szeretnék kérni valamit:
  Azt a feladatot kaptam hogy mindegyik fejezet legfontosabb eseményeit írjam le 3-4 mondatban.
  Ebben tudnál segíteni?

  Válasz
  • Kedves Best oldal!

   Annál többet, minthogy megírtam az olvasónaplót, nem igazán tudok segíteni. Ebből azért már nem olyan nehéz még jobban összefoglalni az eseményeket! 🙂

   Üdv:

   Zsiráf

   Válasz
 57. Már a negyedik éve használom az oldalt, mindig nagyon segít😀. Szerintem a részletes olvasónapló a legjobb, mert így olyan, mintha a könyvet olvasnám, csak a lényegtelen részek nélkül. Hol lennél én nélküled Zsiráf 😛

  Válasz
 58. Kedves Zsiráf!
  nagyon örülök ,hogy létrehoztad ezt az oldalt nagyon sokat segítettél ezzel nekem igaz olvastam a könyvet de mire oda kerültünk ,hogy dolgozat addigra nagy részét elfelejtettem! Ezzel megmentettél engem egy rosszabb jegytől. Köszönöm

  Válasz
 59. Kedves Zsiráf! Nekem eszméletlenűl tetszett az olvasó napló nem nagyon szeretek olvasni de ezt szívesen és izgatottan olvastam!

  Üdv:Anna

  Válasz
 60. Kedves Zsiráf!

  Bálint vagyok. 🙂
  Gondoltam írok egy kicsi megjegyzést, amiben szeretném megköszönni, hogy időd nagy részét erre fordítod, hihetetlen mennyit segítettél nekem (és persze sokan másoknak is). Holnap írunk a Légy Jó Mindhalálig 6-7-8. fejezetéből, és akármikor dolgozat van, akármelyik könyvből, a könyv elolvasása után mindig idejövök összefoglalni. :DD
  Köszönjük szépen 🙂
  Kérlek soha ne hagyd abba, hiszen rengeteg embernek segítesz:)

  Szép estét, napot, jó éjszakát, nem tudom mikor olvasod az üzenetet 🙂
  Bálint

  Válasz
  • Kedves Bálint!

   Örülök, hogy tetszik az oldal és rendszeresen használod! 🙂 És persze köszönöm az elismerést, mindig jól esik a visszaigazolás! 🙂

   Üdv:

   Zsiráf

   Válasz
 61. Kedves Zsiráf!
  Lenne egy kérdésem, ami nem teljesen ehhez az olvasónaplóhoz fűződik, de olvasónaplóról van szó!
  Esetleg Dosztojevszkij: Bűn és Bűnhődés olvasónapló majd lesz a jövőben?

  Válaszodat köszönöm!
  Péter

  Válasz
 62. Kedves Zsiráf!
  Mi egy olyan kérdést kaptunk, hogy Misi érzéseit kell leírni a történtek után. A legtöbbre megtaláltam a választ, de sajnos arra nem, hogy mit érez Misi akkor amikor elveszíti a saját költeményét?
  Válaszodat előre is köszönöm! 🙂
  Üdv: Ági

  Válasz
  • Kedves Ági!

   “Hogy lehetett elveszteni?… A fogát összeszorította, s azt gondolta, az szinte dicsőség, hogy elveszett a reskontó, patvar vigye a pénzt, a sok pénzt, az egész koffer bankót… de elveszíteni a saját költeményét!…

   Didergett valami titkos kéjtől, hogy mégis volt egy verse, ami elveszett… ha el nem veszett volna, akkor talán híres lett volna, tán egyszer az iskolában tanították volna a tanárok, s beszekundázott volna, aki nem tudja elmondani… megmagyarázták volna, hogy azt, hogy “százezer szárny” nem úgy kell érteni, hogy valóságos madárszárnyak… hanem izé…”

   Üdv:

   Zsiráf

   Válasz
 63. Kedves Zsiráf!
  Te amúgy ezt miért csinálod?
  Szeretetből?
  Buzgóságból?
  Ez kicsit bután fog hangzani:ezért neked fizetnek?
  Rajongód:Pista

  Válasz
 64. Kedves Zsiráf!
  Az lenne a kérdésem, hogy szerinted mit gondolt az apa Sanyikáról (Mármint Sanyi apja, Sanyikáról)?
  Válaszodat előre is köszönöm 🙂
  Borcsa

  Válasz
  • Kedves Borcsa!

   Hm…Érdekes kérdés, nem is igazán lehet pontosan megválaszolni. Az kiderül a történet során, hogy Sanyi apja alkoholista, bár ezt így nem mondja ki senki, de tény, hogy komoly problémái vannak az ivással. Ez pedig nyilván hatással van a családra is, hiszen Sanyi apja éppen az apa szerepét nem tölti be.
   Az ötödik fejezetben van az a rész, amikor Misi éppen Sanyival tanul, amikor leül közéjük Sanyi apja is. Misi megérzi az apa leheletén a bort, de egyébként is látszik Sanyi apján, hogy ivott:
   “És a legcsudálatosabb az volt, hogy az apa nem szólt semmit, sem nem haragudott, se fel nem háborodott, se nem nevetett, csak folyton azzal a kissé merev s egyforma mosolygással nézett maga elé.”
   Sanyi apja felületesen érdeklődik arról, hogy a fia hogy áll a tanulással, de láthatóan nem érdekli a válasz, talán csak annyi fontos neki, hogy ne bukjon meg.
   Szóval, ha nagyon őszinte akarok lenni, akkor szerintem Sanyi apja nem gondol semmit… Nem csak Sanyival kapcsolatban nem, hanem úgy általában semmivel kapcsolatban…
   Mondjuk a tanárod nem biztos, hogy díjazni fogja ezt a választ, de a véleményemet kérdezted 🙂

   Üdv:

   Zsiráf

   Válasz
 65. Kedves Zsiráf!

  Nagyon hasznosak ezek az olvasónaplók, sok időt megspórolnnak. Így, hogy egyes régen(évekkel ezelőtt)elkezdett befejezetlen könyveket el tudok olvasni íly módon, kidolgozottan, részletesen leírva. Nagyban segít abban, hogy más könyvekre is tudok fókuszálni. Nagyon hálás vagyok a munkásságodért, csak így tovább. Köszönöm, hogy neked hála időben be tudom fejezni a házi olvasmányokat!<3🖤

  Válasz
 66. Szia kedves Zsiráf! Remélem még válaszolsz a kérdéseimre ha van időd

  Légy jó mindhalálig 10. fejezet

  Félálmában kivel bánna el Misi alaposan?
  Mit tudunk meg apukájáról?
  Mit tudunk meg a kollégiumi tisztálkodási szokásokról?
  Hová megy Misi ebéd után és miért? Miért nem sikerült neki?
  Kivel találkozott, s ő mivel bízta meg? Hogyan akarta kifizetni? Elfogadja?
  Mi várta a kollégiumban? Milyen hírt kapott otthonról?
  Mit küldött a szüleinek és miért?
  Hová ment ezután? Döbbenetére kiket látott meg?
  Onnan hova ment? Miről értesült? Kire ismert a leírásban? Mire döbben rá?
  Doroghyéknál milyen újabb kellemetlen hír fogadta? mit kottyant ki véletlenül?
  Hol tölti az estéjét? Mit nem tett meg előtte, s ezért mit kell tennie, hogy ne bukjon le? Hol tölti utána az idejét, hogy a többiek ne csúfolják ki?

  Válasz
  • Kedves Bence!

   Megtisztelő a bizalmad, de összetévesztesz valakivel. Valóban szoktam segíteni egy-egy kérdés megválaszolásában, ha valaki elakad, de ez nem azt jelenti, hogy a teljes házidat megcsinálom helyetted. A kérdéseidre a válasz benne van az olvasónaplóban.

   Üdv:

   Zsiráf

   Válasz
  • Kedves Dominik!

   “- S ezek a korok nem záródnak le oly szabályszerűen, mint nem szakemberek gondolnák: íme, a magyarok még Debrecenben ma is élnek a kő- és csontkorszak bizonyos eszközeivel. A hortobágyi pásztorok s béresek még ma is használják a csürkölőt, ami nem egyéb, mint a juh lábszárcsontjából készült, egyik végén hegyes, a másik végén átfúrt csontszerszám, mellyel a kötelék görcseit oldozzák[…]”

   Üdv:

   Zsiráf

   Válasz
 67. Szia Zsiráf!

  Csak szeretnék szólni, hogy a Móricz Zsigmond: Légy jó mindhalálig olvasónaplóban a 10 fejezetben van egy elírás mégpedig ez: A kollégium kapujában néhány NAPBB diák beszélget.

  Köszi, hogy létezik a weboldalad! Sok sikert a továbbiakhoz!

  Válasz
 68. Szia kedves Zsiráf!
  Nagyon sokat segít az olvasónaplód!
  Abban szeretném kérni a segítséged, hogy merre találom ezt az idézetet a könyvben?
  ,,Misi hallgatott… szédült vele a világ…”
  Azt kell leírnom, hogy mi játszódhat le a gyermek lelkében. Ha ismerném a helyzetet, sokat segíteni megfogalmazni…
  Válaszod előre is köszönöm: Kalborab

  Válasz
 69. Szia Zsiráf!
  Megint én…
  Egy toronyszobába vezetik a fiút, a tanári törvényszék elé, ahol a vádak tömkelege zúdul rá. Egy „hajdani debrecenire” gondol, akit kicsaptak a kollégiumból. Ki volt az?
  Végig olvastam a fejezetet újra, meg újra, de nem találom😅
  Segítséged előre is köszönöm!
  Üdv: Kalborab

  Válasz
  • Kedves Kalborab!

   “Csokonait is kicsapták az iskolából Debrecenben, még a harangot is meghúzták, mikor kicsapták… ”

   Üdv:

   Zsiráf

   Válasz

Szólj hozzá!

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .