Móricz Zsigmond – Légy jó mindhalálig – Olvasónapló

Második fejezet

Főbb szereplők Időpont Helyszín
Nyilas Mihály
Gimesi
Orczy
Böszörményi
Andrási Lázár
Tök Marci
Sándor Mihály
Lisznyai úr, a szobafőnök
Nagy úr
Haranghy úr
Páncél úr
Valkai tanár úr, a vallástanár
Az iskolai pedellus
Az iskolai orvos
1892 október A Debreceni Református kollégium
19. számú coetusa
A pedellus szobája
Az orvosi rendelő
A gyógyszertár

A Légy jó mindhalálig olvasónaplójához kapcsolódó, ajánlott bejegyzések:

 

A fejezet 1892 október közepén, egy pénteki napon kezdődik. Misi az óraközi szünetben elszalad a pedellusi szobához, ahol ki van függesztve azok neveinek listája, akik levelet kaptak hazulról. Misi mindig megnézi ezt a listát, de soha nincs rajta a neve. Egészen addig.

Hamarosan kiderül, hogy nem levelet kapott hazulról, hanem pakkot, azaz csomagot. Misi nagyon megörül neki, nagy szó ez a kollégiumban: csomagot kapni hazulról!

A következő órát Gyéres tanár úr, a latintanár tartja. Misi alig tud nyugton ülni óra alatt, mindig a csomagra gondol, és hogy mi lehet benne. Arra már nem volt ideje, hogy el is menjen a csomagért a postára, csak az elismervényt kapta meg a pedellustól, amiért még öt krajcárt is fizetnie kellett.

Óra alatt izgatottan tárgyalja két padtársával a csomag dolgát. Az első padban ugyanis hárman ülnek, tanulmányi eredményük szerinti sorrendben:

 • Gimesi ül a bal oldalon, aki Misi legjobb barátja
 • Misi ül középen
 • Orczy ül jobb oldalon, vagyis ő a legjobb tanuló az osztályban

A két padtárs közül Gimesi az, aki jobban átérzi és megérti a csomag jelentőségét, mert hasonlóan szegény körülmények közül érkezett, mint Misi. Gimesi a nagymamájánál lakik a Péterfia utcában, nem kollégista. Orczy ezzel szemben előkelő és gazdag debreceni családból származik, szép, finom ruhában jár, neki nem jelent olyan sokat az, hogy valaki csomagot kap hazulról.

A latin óra után számtan következik Báthori tanár úrral, majd ebéd a konviktusban.

Délután Sándor Mihály, Misi egyik osztálytársa felajánlja, hogy elmegy a fiúval a postára, a csomagért. Éppen visszaérnek még a délutáni tanítás kezdete előtt, de Misinek már nincs ideje kibontani a csomagot, csak felszalad vele a szobába és lerakja.

Persze addigra már az egész osztályban elterjedt a hír, hogy a kis Nyilas pakkot kapott otthonról. Misi tekintélye megnövekedik, mindenkit a csomag foglalkoztat.

A délutáni órák még keservesebbek Misinek, mint a délelőttiek, tudva, hogy most már ott van a pakk a szobában: először vallás óra Valkai tanár úrral, aztán magyar óra egy fiatal segédtanárral.

Végre kicsengetnek, Misi rohan fel a szobába, de katasztrófa történt:

„Ahogy benyitott, látja, hogy mindenki az asztal körül áll s eszik. Gyanút fogott, nem tudta, mit esznek, de megérezte, hogy baj van.
Az ő csomagja fel volt bontva, azt ették.”

Misi csomagját Böszörményi (aki az előző fejezetben elvette a festékét), Andrási és egy Tök Marci csúfnevű fiú bontotta fel. Ők A-osztályosok, nekik nem volt második órájuk, volt idejük felbontani a csomagot és nagyrészt mindent felfalni belőle.

Hamarosan érkezik a szobafőnök, Lisznyai úr is, aki szigorúan kérdezi, hogy ki bontotta fel a csomagot, de persze senki sem jelentkezik. Azt mondják, hogy amikor ők bejöttek, már nyitva volt a csomag, azt hitték, hogy bárki vehet belőle, ami persze nem igaz, de nem lehet bizonyítani az ellenkezőjét.

Misi természetesen nagyon elbúsul, de legalább az édesanyja levelét odaadja neki Andrási. A levélbe pogácsa volt csomagolva, mert tilos levelet küldeni a kollégiumba. Tehát az édesanyja tulajdonképpen a csomagolópapírra írta a levelet.

Misi egy pogácsát majszol, miközben a levelet olvassa, majd megkérdezi a többieket, hogy hol a kenőcs, ami a csomagban volt. Mindenki értetlenül néz rá.

„-Azt írja édesanyám, hogy kenőcsöt csinált, azzal kenjem a kezemet, ha a szél kifújta, meg a cipőmet is itassam által vele, akkor nem járja át a víz…”

Azonnal kitör a pánik a csomag dézsmálói között, leginkább Böszörményi van kiborulva. A fiúk ugyanis azt hitték a cipőkenőcsre, hogy vaj, és mindet megették.

„Böszörményin mindenki nevetett, mert ő falta fel a legnagyobb részét, csak azért is, hogy ne maradjon belőle Misinek.”

A délután és az este, de még az éjszaka egy része is a Böszörményin való poénkodással telik. Misi persze nagyon szomorú, amiért felbontották a csomagját, de azért kapott valamennyi elégtételt is, hiszen mindenki a főbűnös Böszörményin nevet.

Este még történik egy kis közjáték is: Böszörményi fel van háborodva, amiért eltűnt a bicskája, szerinte valaki ellopta.

„- Elloptátok a késemet!
– Ki lopta el?
– Itt vót az asztalon, mindenki avval ett, mit tudom én, mék vágta zsebre.
– Fogd be a szád!
– Aggyátok elő!
– Add elő te a kenőcsöt!
Mindennek ez lett a vége.”

A kenőcsevés másnapra sem csitul el

„Másnap az iskolában folytatódott a dolog, a kenőcsevés híressé lett, s Böszörményi mint egy kivert bika tombolt. A másik kettőn nem is száradt rajta semmi, mert mindig egy bűnbak kell a világnak, a legfeltűnőbb valaki, s a kisebbek elsikkadnak, eltűnnek, hogy arra az egyre jár­jon a rúd, támadás és harag és nevetség.”

Misi elmegy a füvészkertbe, hogy nyugodtan, egyedül újra átolvashassa az édesanyja levelét. Amikor jön ki a kertből, meglát egy kertészlegényt, aki az ő kalapját viseli. Tehát a kertész megtalálta a kalapját.

Misi sokáig nézi a kertészt és a kalapot, de nem meri visszakérni, végül meghallja a kollégiumi csengőt, sietnie kell a délutáni órákra, de egészen elszomorodik a kalap miatt.

Este a szobában látogatók érkeznek Lisznyai úrhoz, a szobafőnökhöz: Páncél úr és Haranghy úr, mindketten nyolcadikosok. Haranghy úr éppen Simonyi óbesterről, a legvitézebb huszárról mesél egy történetet, aki gyermekkorában Debrecenben élt:

„[…]egyszer felment verebet szedni a veres toronyba. Hát észreveszi, hogy kívül egy repedésbe varjúfiók van, akkor kidugtak egy deszkát, ő kiállott annak a végére, úgy szedte ki lábujjhegyen a kis varjúkat a kebelébe. Azt mondják neki: „Adsz-e belőle?” „Nem adok!” Erre megharagudtak: „Eleresztjük a deszkát, adsz-e belőle?” „Nem adok!” Eleresz­tet­ték, ő meg leesett a veres torony tetejéről, akkor felugrott, elszaladt, és fügét mutatott nekik: „Azért se adok belőle!”

Misinek tetszik a történet, közben a ládájában pakolászik, amikor a kezébe akad a Böszörményi kése! Misi elcsodálkozik, nem tudja, hogy kerülhetett oda, először majdnem felkiált, hogy megvan a kés, de aztán arra gondol, hogy akkor Böszörményi meg fogja vádolni, hogy ő lopta el.

Meg egyébként is, Böszörményi megette a csomagját, ezért Misi valamiféle elégtételnek tekinti, hogy a bicska a ládájába került, elhatározza, hogy megtartja.

Misi tehát nem szól senkinek, hanem a ládája titkos fiókjába rejti a kést. Éjszaka alig tud aludni, annyira izgatott a kés miatt.

Két nappal később Misi éppen cserépkorsókkal megy vízért az udvarra, amikor megállítja Valkai úr, a vallástanár és megkérdezi Misit, hogy miért jár még októberben is szalmakalapban, miért nem visel rendes kalapot, hiszen október 18-án már hó is esett.

Misi csak hebeg-habog, végül rávágja, hogy ellopták a kalapját, de azt már nem teszi hozzá, hogy a Füvészkertben felejtette és a kertész vitte el, csak annyit mond, hogy ellopták.

Misi az éjszaka közepén felriad, most esik le neki, hogy mit is mondott Valkai tanár úrnak: ellopták a kalapját. Ez azt jelenti, hogy most vizsgálat lesz a kollégiumban, mindenkinek át fogják nézni a ládáját, és akkor megtalálják az övében a Böszörményi kését.

Misi eltervezi, hogy másnap egy utcai lefolyóba dobja majd a kést. Izgatottságában és félelmében alig alszik éjszaka, másnap fáradtan és sápadtan ébred.

Annyira rosszul néz ki, hogy a szobafőnök végül elküldi orvoshoz. Ez jó alkalom Misinek arra, hogy miután mindenki elment az iskolába, magához vegye a kést, majd elindul az orvoshoz. Közben azon gondolkozik, hogy a kést mégsem kéne eldobni, csak elrejteni valahol.

Az orvosnál Misi nagyon izgatott és fél. Egy nagy darab ősz, öreg ember az orvos, aki a diákok minden betegségére csak két féle gyógyszert szokott felírni: hashajtót, vagy mandulatejet.

Megvizsgálja Misit, majd átküldi a patikába, ahol hashajtót kap. Tulajdonképpen sem Misi, sem az olvasó nem tudja meg, hogy mit állapított meg a doktor. Persze az olvasó tudja, hogy Misinek semmi baja.

A gyógyszertárból a kollégiumba menet Misi még mindig azon agyal, hogy mit csináljon a késsel. Három csatornanyílás mellett is elmegy, de nincs szíve kidobni a kést. Végül már bent a kollégium épületében, az első emeleten, meglát egy nagy tölgyfa szemetes ládát. Hirtelen ötlettől vezérelve beereszti mögé a kést.

Amikor a kés nagyot koppanva leér a földre, Misi csak akkor eszmél rá, hogy a szemetesláda a falhoz és a padlóhoz is rögzítve van, tehát soha többet nem tudja onnan kiszedni a kést. Ennyi erővel a csatornába is dobhatta volna.

Délután jön a szobafőnök és megkérdezi Misitől, hogy hol a kalapja. Valkai tanár úr ugyanis a szobafőnököt vonta felelősségre, amiért a kis Nyilas Mihálynak nincs meg a kalapja. Misi a szobafőnöknek is azt mondja, hogy ellopták a kalapját, de többet neki sem mond.

„Nagy vizsgálat lett, s a kisdiák dicsérte az eszét, hogy a kést elsinkófálta, nem bánta már, ha soha többet nem látja is, csakhogy nem volt a ládájában, tüntetően kinyitotta a titkos fiókját is, hogy megmutassa, hogy nincs nála a saját kalapja. Mindenkinek minden holmiját felkutat­ták, de a kalapot nem találták.”

„Éppen szombat volt, tehát nem volt délután tanítás, egész délután a kalappal telt el az idő, s ő az ágyán sírdogált.”

Figyeljünk fel az összefüggésekre: ha Misi nem olyan visszahúzódó, magának való személyiség, akkor szólhatott volna a kertésznek és visszakapja a kalapját. Vagy később szólhatott volna bármelyik tanárnak, vagy nagyobb diáknak és valószínűleg akkor is megkapja a kalapot. Akkor nem kellett volna vizsgálatot tartani és megtarthatta volna Böszörményi kését. De így se kés, se kalap.

Este Misi szobatársa, Nagy úr vonja félre Misit és elmondja, hogy ő három éve jár újságot felolvasni egy vak úrhoz minden nap délután öttől hatig. Nagy úr azonban már nyolcadikos, sokat kell tanulnia, nincs ideje az öregúrra, ha Misi szeretné, szívesen átadja neki ezt a munkát. A vak öreg egy hónapra három forintot fizet és mindig pontosan öt órakor kell megjelenni.

Misi nagyon megörül a lehetőségnek

„Azt hitte, hogy kiszakad a szíve, úgy szétfeszíti a szűk kis kabátot. Olyan nagy ember lett egyszerre belőle, olyan nagyon nagy, kenyérkereső ember, hogy el kellett bújnia arra a jó helyre, hogy kisírja magát.”

A fejezetben előforduló régi, régies és idegen szavak: elemózsia, elsinkófál, gigerli, gugyi, kalkulus, katedra, kordován, kulina, mimikri, paksaméta, pakk, pántlika, pedellus, pódium, subick, vaskalap. Jelentésüket itt találod.

A regény szereplőinek betűrendes felsorolását itt találod.

Az olvasónaplónak még nincs vége, kattints a folytatáshoz!
“Móricz Zsigmond – Légy jó mindhalálig – Olvasónapló” bejegyzéshez 314 hozzászólás

  • Kedves Karolina!

   Ha már ilyen kedvesen megszólítottál és kértél…

   „Az ő édesanyja az egész faluban minden lánynak és fiatalasszonynak varr, rékliket, s a legényeknek surcokat, fehérrel kivarrva.”

   ” […]csak az édesanyja, akinek dolgozni kell az egész családra, pedig vékony, gyenge, szomorú kis teste nem dologra való, csak a nyomorúság kényszeríti rá, hogy dolgozzon, mert ő is olvasni szeretne s tanulni s szórakozni, de folyton mosnia kell és főzni, takarítani, varrni a sok gyerekre, s még a parasztlányoknak is varr, az egész ház tele van a friss kartonok szagával…”

   Üdv:

   Zsiráf

   Válasz
   • Ne haragudj köszönöm szépen és bocsánat hogy nem köszöntem
    Amugy nagyon teccik az olbasó napló

    Mégegyszer köszönöm : karolina

    Válasz
   • Szia Zsiráf! én Adorján vagyok!
    Lenne egy kérdésem számodra!
    Kikből áll a lutristák” köre? Minek az érdekében álltak össze?
    Voltak-e szabályaik?

    Válasz
     • Kedves Zsiráf
      Itt vagy még 2021ben is? Mert kéne a segítséged a IV . Fejezetből
      -Mit mesél Misi posalakynak otthonárol , családjáról?

     • Kedves Dávid!

      Mindig itt vagyok. 🙂
      „- Hát a maga apja?… Mi a maga apja?
      – Ács. […]
      – Van házuk?
      – Egy kicsike.
      – Tehenük is?
      – Az nincs.
      – Disznó se?
      – Van egy kis malacunk.
      Az öregúr hallgatott.
      – És hány testvéred van? – kérdezte egyszerre tegezve.[…]
      – Öt.
      – Öt?… Fiúk, lányok?
      – Öten vagyunk fiúk.
      – Az szép!… Akkor a te apád nagy ember: mer öt fiúval fel lehet fordítani az országot.[…]
      – Mikor még nem ebbe a faluba laktunk, akkor volt nekünk nagy kőházunk, sok tehenünk, egyszer, még én kicsi voltam, egész csorda volt a szérűskertbe, édesapám kivitt, s feltett egy tinónak a hátára, s én azt mondtam: dennó ne… Akkor még tüzes gépünk is volt, de az felrobbant, s akkor elköltöztünk egy más faluba s az édesapám ács lett…
      Ezt ki kellett mondania, úgy érezte, hogy ezt meg kell mondania…
      – Én vagyok a legnagyobb az öt testvérem közt, de van egy nagybátyám, aki most Pozsonyban tanár… az édesanyám testvére… azt is édesapám taníttatta ki.
      Hosszú csönd volt, szeretett volna még beszélni, de röstellt.”

      Üdv:

      Zsiráf

     • Kedves Zsiráf, tudnál a kovetkezokre valaszt adni hogy pontosan mit jelentenek?
      -lutri
      -reskontó
      -szekunda
      -stipendium

   • Kedves Zsiráf!
    Tudnal 2 kérdésben segíteni ha megkérhetlek?
    Itt lennének a kérdések:
    Kihez hasonlítja Doroghy Sanyi Misit?
    Hányas lett Doroghy Sanyi latin dolgozata?
    Előre is köszönöm 🙂

    Válasz
    • Kedves Xaner!

     Kihez hasonlítja Doroghy Sanyi Misit?
     „- Hát ezt akartam kérdezni: má maga is úgy veszekszik, mint Viola.
     Misi nagy szemet meresztett s nézte, hogy szoroz csendesen Sanyika. Azt hitte, hogy Bellá¬hoz fogja hasonlítani, de ez nagyon elszomorította, hogy Violához hasonlította. ”

     Hányas lett Doroghy Sanyi latin dolgozata?
     „És itt a magasban kinyitotta, s megnézte az utolsó kalkulust.
     – Négyes? – mondta bámulva. – Négyes!
     Sanyika kitépte a kezéből a füzetet, amely összegyűrődött egy kicsit.
     – Most hogy adom be – mondta kényes nyávogással -, összegyűri nekem.
     – Először is te gyűrted össze, és másodszor, akármilyen gyűrött volna, csak ne volna négyes, szégyelld magad!
     – Az nem szégyen – mondta Sanyika. – Nagyon nehéz feladat volt, tizennégynek volt szekun-dája belőle. És kétharmadnál jobbja nem is volt senkinek.”

     Tegyük azért hozzá, hogy akkoriban pont fordítva voltak a jegyek, mint ma, az 1-es számított a legjobbnak, és az 5-ös a legrosszabbnak, Sanyi négyese tehát egy mai kettesnek felel meg.

     Üdv:

     Zsiráf

     Válasz
    • Kedves Xaner!

     „- Igaz is – mondta Nagy úr mosolyogva -, nem eleget verekedtünk annyi ezer esztendő óta? Csak menjen végig az Aral-tótól fel az Urál mellett az Északi-Jeges-tengerig, le az Urál mellett a Káspi-tóig, keresztül a Fekete-tengernél, Lebédia, Etelköz, itt Pannóniáig: és itt ezer esztendőn keresztül tíz esztendő nem volt háború nélkül: még ennyi békességünk se volt tán, mint most negyvennyolc óta… Már negyvennégy éve béke van!… fel kell írni a históriába, vagy ahogy Debrecenben mondják: a kéménybe korommal!…”

     Üdv:

     Zsiráf

     Válasz
 1. Tisztelt zsiráf!

  Az lennének a kérdéseim 1. Mennyi idős volt a film forgatásakor a nyilas misit alakító tóth lászló?

  2. előfordul e történet során ha igen melyik jelenetben hogy együtt láthatjuk misit és az édesaynyját?

  Válszodat előre is köszönöm!

  Válasz
  • Tisztelt tukarcs!

   Sajnos el kell, hogy keserítselek, mert ez alapvetően egy irodalmi művekkel, ezen belül is kötelező olvasmányokkal foglalkozó oldal, tehát nem a filmművészeti továbbképző kimaradt jelenetek, illetve lényegtelen apróságok blogja…

   Hősiesen bevallom továbbá, hogy az első kérdésedre a választ nem tudom, mert az 1960-as feldolgozást nem láttam, bár szerény véleményem szerint magának a kérdésnek sincs értelme.

   A második kérdésre teljesen egyszerűen meg lehet találni a választ, elegendő, ha megtekinted a filmet. Az oldal érdeklődési körébe vágóan annyit tudok hozzá tenni, hogy a regényben nincs ilyen jelenet.

   Üdv:

   Zsiráf

   Válasz
 2. Kedves Zsiráf!
  Te mit írnál arra a kérdésre, hogy miért a vallatási jelenet a mű legdrámaibb része.
  Előre is köszönöm.

  Válasz
  • Kedves Pepító!

   Szerintem azért, mert ebben a jelenetben sűrűsödik össze minden rossz, ami Misivel történt. Itt jön ki leginkább, hogy a tanárok – a felnőttek – mennyire nem értik meg Misit és viszont: Misi mennyire nem érti a felnőtt világot, nem tud eligazodni benne, nem tudja megvédeni magát. Ami persze érthető is, hiszen még gyerek. A tanárokból álló bizottságot nem is érdekli igazán, hogy mi is történt valójában, vagy az, hogy Misi esetleg meg tudná-e magyarázni a történteket.
   Úgy tűnik, ők már eleve eldöntötték, hogy Misi egy haszontalan, rossz gyerek. Misi pedig képtelen védekezni, tulajdonképpen esélyt sem kap rá.
   Misi úgy látja, hiszen ezt tapasztalta az iskolában, a kollégiumban és kint a városban is, hogy az emberek mintha egyáltalán nem lennének képesek megérteni egymást.
   Szép lassan teljesen kétségbe esik, amikor látja, hogy esélye sincs a felnőttekkel szemben, ennek a kétségbeesésnek a csúcspontja, amikor felkiált, hogy nem akar többé debreceni diák lenni.
   Vagyis Misi szeretne elmenekülni onnan, ahol csak bántották, ahol csak rossz élmények érték, ahol túl gyorsan történtek az események ahhoz, hogy felfogja, vagy irányítani tudja őket. Egyedül érzi magát egy ellenséges környezetben.

   De azért ne feledjük el azt sem, hogy ezután jön a megkönnyebbülés, a megoldás, a katarzis, mert megérkezik Misi nagybátyja. Végre egy olyan felnőtt, aki nem ellenséges vele, sőt szereti őt, akire rábízhatja magát, akiben megbízhat, akitől joggal remélheti, hogy megvédi és megoldja a helyzetet. És mint tudjuk, így is lesz.

   Én valami ilyesmi tudnék elképzelni, remélem tudtam segíteni! 🙂

   Üdv:

   Zsiráf

   Válasz
 3. nekem az lenne a kérdésem hogy mi a véleménye Pósalakynak,Török Jánosnak, Gimesinek és Bella kisasszonynak Misiről?
  A választ előre is köszönöm 🙂

  Válasz
  • Kedves blanka!

   Időhiány miatt leghamarabb holnap délelőtt tudok komolyabban elmerülni a kérdésedben, ha még akkor is jó 🙂

   Üdv:

   Zsiráf

   Válasz
 4. Kedves Zsiráf!
  A segítségedre lenne sűrgösen szükségem …
  Négy összetett kérdésem is lenne,és nagyon-nagyon leköteleznél,ha segítenél megválaszolni őket.
  1- Hogyan jellemzik Bellát a saját szavai(Mikor mondta? Kinek?Miért?)
  „A gazdag rokon nem ismeri többé a szegény rokont”
  „…én segíteni fogok mindnyájatokon,amennyit tudok”

  2-Milyen igazságtalan vádak érik Misit a tárgyaláson? (3 példával alá támasztva)

  3-Miért nem mondja el az igazságot? Hogyan derül ki az igazság?

  4-Miértt érzi Misi.hogy őt nem szereti sem Viola,sem Bella,sem az Igazgató,sem Gyéres,sem Orczy,sem Törökék

  Tényleg nagyon sürgős és fontos lenne megválaszolnom ezeket a kérdéseket holnapra,rettentő hálás lennék ha segítenél nekem

  Köszönettel:. Niki

  Válasz
  • Kedves Niki!

   Sajnálom, de ma időhiány miatt nem tudok válaszolni… Tényleg sajnálom. Javaslom, hogy legközelebb ne hagyd az uccsó pillanatra…

   Üv:

   Zsiráf

   Válasz
 5. Kedves Zsiráf! Nagyon megköszönném ha tudnál segíteni! Azt a kérdést kaptam a regénnyel kapcsolatban hogy miröl árulkodik a cim?

  Válasz
  • Kedves Ármin!

   Kemény kérdés ez, jó sokan foglalkoztak már vele. Maga a cím a Biblia Jelenések könyve 2. fejezete egyik mondatának „Légy hű mindhalálig” gondolatából ered. Többek között emiatt a biblia párhuzam miatt sem értette Móricz, hogy miért tartják művét ifjúsági regénynek, holott nem annak szánta.
   A légy jó mindhalálig – szerintem – valami olyasmit jelent, hogy úgy érdemes jónak lenni, mindig, minden körülmények között, hogy az ember nem vár viszonzást érte. Ne azért legyünk jók, mert illik jónak lenni, vagy mert ezt várják el tőlünk. Jó esetben a jóság, az emberség belülről fakad mindig, minden körülmények között, akkor is, ha nem viszonozzák, vagy nem tűnik „kifizetődőnek” az, hogy jót, jól cselekszünk.
   Nyilván maga a cím vészjóslónak hat, leginkább azért, mert egy pozitív töltetű szó – a „jó” – és egy negatív töltetű – a „mindhalálig” – került benne egymás mellé.

   De ez persze csak az én véleményem! 🙂

   Zsiráf

   Válasz
 6. Szia Kedves Zsiráf!
  Nos, szeretném a segítséged kérni abba, hogy hogyan nézett ki Gimesiék lakása???Sajnos nincs könyvem, mert nem kötelező viszont nem találom sehol:((

  Válasz
  • Kedves Könyvmoly!

   „Gimesi is hűtelen, az egyetlen jó társa, aki a Péterfia utcában lakik, egészen kint az erdő felé, egy olyan furcsa lakásban, amilyen nincs több a világon. A nagyanyjával lakik egy kapubolt felett, egy olyan pici szobában, hogy csoda. Csak ők tudnak ott lakni, mert másnak alacsony volna”

   Üdv:

   Zsiráf

   Válasz
  • Kedves Kondics Krisztián!

   A választ megtalálod az olvasónapló 8. fejezetében…

   Üdv:

   Zsiráf

   Válasz
 7. Kedves Zsiráf!
  Nagyon szépen köszönöm a munkád az összes olvasó nevében, nagyon sokat segítettél!
  További sok sikert az oldal szerkesztéséhez!
  Üdv.:
  Balázs

  Válasz
 8. Szia Zsiráf azt szeretném kérdezni ,hogy ha le Borbás írni az a részt amikor Misi a földrajz órára nem felelt de jelest kapott??!
  A válaszodat előre is köszönöm!☺

  Válasz
 9. Kedves Zsiráf! 🙂
  Nagyon szépen köszönöm a segítséged 🙂
  Sokat segítettél az olvasónaplóban 🙂
  Még egyszer köszönöm! 🙂 :Viki (13l)

  Válasz
 10. Kedves Zsiráf,

  Nagyon szépen kidolgozott olvasónaplók találhatók az oldaladon. Köszönjük a segítséget, és a sok fáradozást. Nagy segítséget nyújtottál már több könyv feldolgozásában is.

  Köszönettel
  Csilla

  Válasz
 11. Szia Zsiráf!
  Csak azt szeretném mondani hogy a Misi fiókjában lévő,,rajlap” az gondolom rajzlap akárhol lenni úgyhogy kérlek javítsd😉
  (na tévedtem elnézést)

  Válasz
 12. Kedves Zsiráf! Nagyon sokat segített ez az olvasónapló, nagyon köszönöm és így tovább az oldal szerkesztésében. 😀 😀 😀

  Köszönettel: Gábor

  Válasz
 13. Kedves zsiráf !

  Köszönöm szépen, nagy hasznát vettem az olvasónapló-nak.

  Köszönettel:Tamás

  Válasz
 14. Kedves Zsiráf!
  Nagyon szépen köszönöm mindenki nevében, hogy megírtad ezt az olvasónaplót. Ez egy nagyon szuper oldal, vissza fogok még térni.
  Úgy találtam meg, hogy a legjobb barátnőm megkért, hogy olvassak el egy fejezetet-ugyanis én a fél könyvet elolvastam-, hogy mondjam meg neki, hogy jó-e ez az oldal, vagy sem.
  Kellemes meglepetés volt, hogy nem volt olyan, amibe belejavítottam/hozzáadtam volna valamit.
  Mégegyszer nagyon köszönöm, hogy van ez az oldal!
  Csak így tovább! 🙂
  Kata:)

  Válasz
 15. Helo Zsiráf!

  Egy olyan hibát vettem észre a negyedik részben amit nem tudok értelmezni. Így szól: Gimesi láthatólag nem trt..
  Ennyit szerettem volna és köszönöm ah kijavítod, amúgy hihetetlen jó ez az oldal csak így tovább. 🙂
  Üdv:
  Zsolti

  Válasz
 16. Kedves Zsiráf
  Olyan kérdésem lenne hogy melyik Móricz regény tekinthető a légy jó mindhalálig című mű folytatásának?
  Koszonom 🙂

  Válasz
 17. Kedves Zsiráf!
  Nekem csak egy kérdésem lenne: Miért 12 éves Nyilas Mihály, hogy ha másodikos gimnazista? Akkor nem 14-15 évesnek kéne lennie?
  Üdvözlettel: Zsófi

  Válasz
  • Kedves Zsófi!

   Ne a mai iskolarendszerben gondolkodj, akkoriban mást jelentett a gimnázium, mint ma, máskor kerültek be a diákok és másmilyen végzettséget is adott. A mai rendszerben Misi kb. hatodikos-hetedikes áltsulis lenne.

   Üdv:

   Zsiráf

   Válasz
 18. Szia kedves Zsiráf!
  Nekem egy nagy kérésem/kérdésem lenne hozzád ha tudnál segíteni benne annak nagyon örülnék és megköszönném!
  A kérésem az hogy szerkezeti vázlatot kellene írnunk de nem tudom hogy csináljam ebben tudnál nekem valahogyan segíteni?
  Válaszodat előre is nagyon köszönöm!
  Kriszti

  Válasz
  • Kedves Kriszti!

   Szerkezet:
   Bevezetés (expozíció): 1-3. fejezet – megismerkedünk a főszereplővel (Misi), a családi állapotával, a regény fő helyszínével, környezetével (Debrecen, kollégium), szoba- és osztálytársaival.
   Bonyodalom: 4-6. fejezet – Misi próbál beilleszkedni Debrecenben és a kollégiumban egyaránt. Eleinte jól alakulnak a dolgai – felolvasás Pósalaky úrnál, házitanító Doroghy Sanyiéknál, látogatás Törökéknél, kiváló tanulmányi eredmény. Fordulatot jelent a reskontó elvesztése (ellopása)
   Kibontakozás: 7-10. fejezet – Misi élete válságba kerül – fokozatos és folyamatos csalódás a felnőttekben, a kollégiumi és iskolatársaktól való távolodás
   Tetőpont: 11. fejezet – A reskontó körüli vizsgálat fegyelmi tárgyalásban végződik, ahol Misit vádolják. Mindenki Misi ellen fordul, teljesen kiábrándul a felnőttekből, ez a regény legfeszültebb jelenete.
   Megoldás: 12. fejezet – A nagybácsi, Isaák Géza megjelenése, Misi szerepe tisztázódik a reskontó ügyben, kiderül, hogy ártatlan, de Misit ez már nem is érdekli, kijelenti, hogy nem akar többet debreceni diák lenni. Nagybátyjával elhagyják az iskolát.

   Én valami ilyesmit írnék! 🙂

   Üdv:

   Zsiráf

   Válasz
 19. Kedves Zsiráf!
  Milyen újabb megaláztatás éri Misit Szűts Istók tornaóráján?
  Válaszodat előre is köszönöm!
  Lili

  Válasz
 20. Kedves Zsiráf!
  Nagyon tetszik ez az olvasónapló! Egy kérdésem lenne mégpedig, hogy miért feltűnő mindenkinek a szalmakalap? Nem értem, mert nem mindegy hogy milyen kalapot visel Misi??!!
  Üdv.:
  Luca

  Válasz
  • Kedves Kalmár Luca!

   Jogos a kérdésed, mert ma már nem hordunk kalapot, illetve nem úgy hordunk, mint akkoriban. A regény cselekményének idején a kalap ugyanolyan státusszimbólum volt, mint mondjuk ma egy márkás és drága karóra. Az emberek sok esetben már arról meg tudták állapítani, hogy a velük szembejövő milyen társadalmi osztályba tartozik, mennyire vagyonos, sőt gyakran azt is, hogy mit dolgozik, hogy milyen kalap volt rajta.
   Az emberek figyeltek arra, hogy az alkalomhoz illő kalapot vegyék fel: mást hordtak munkába, mást a szabadidejükben. Fontos volt, hogy milyen anyagból készült a kalap, és persze ilyen szempontból egy szalmakalap jóval kevésbé volt értékes, mint mondjuk egy bőrből, vagy nemezből készült verzió.
   Az adott esetben az, hogy Misinek szalmakalapot kell viselni, azt jelenti, hogy szegény és ez meg is látszik rajta.

   Üdv:

   Zsiráf

   Válasz
 21. Kedves Zsiráf!
  Te milyen új címet adnál a regénynek?
  Válaszodat előre is köszönöm!
  Ui: Sokat segít ez az oldal, már 2 éve!

  Válasz
  • Kedves Suszter!

   Ez azért nem olyan vészes kérdés, csak engedd el a fantáziád egy kisit… Nézzük a regény főbb motívumait, mik azok az események, tárgyak, amik fontosak? Pl. a gyűrű, tehát mondjuk „Hajsza a gyűrű után”, aztán ott van az ostrom, „Eger várának ostroma”, aztán utalhatsz a főszereplőre is: „Egy jobbágyfiú kalandjai a középkori Magyarországon”

   Üdv:

   Zsiráf

   Válasz
 22. Oh és lenne még egy kérdésem!
  Mi a hasonlóság a regényben szereplő és a mai gyerekek élete között. (Minimum 3 kell)
  Köszönöm előre is.

  Válasz
  • Kedves Suszter!

   Huh, hát, a különbségeket könnyebb lenne sorolni, az biztos. 🙂 Lássuk csak: 1. A szülői háztól való elszakadás, a kollégiumi élet eleinte nehéz, ez ma is igaz. 2. Egy osztályban mindig kialakulnak kisebb csoportok, két-három fős barátságok, ez most is így van. 3. A felnőttek ritkán értik meg a gyerekeket, legalábbis a gyerekek így gondolják, ez is stimmel. 4. Mindig van legalább egy arc, aki erősebb Nálad az osztályban! 🙂

   Üdv:

   Zsiráf

   Válasz
 23. Kedves Zsiráf!
  A segítségedre lenne szükségem!
  Milyen kapcsolatban állt Misi az alábbi személyekkel? (Mindegyikhez néhány mondatos választ kéne írni)
  Doroghy Bella, Pósalaky úr, Török János, Orczy Vilmos, Isaák Géza.

  Válasz
  • Kedves Zebra!

   Ha sürgős, akkor bajban vagy 🙂 Ha ne, akkor leghamarabb holnap délelőtt tudok Neked válaszolni…

   Üdv:

   Zsiráf

   Válasz
   • Kedves Zebra!

    Na, lássuk akkor! 🙂

    Doroghy Bella – Az első olyan nő Misi életében, akihez érzelmek fűzik. Nem nevezhető ez szerelemnek, Misi ahhoz még túl fiatal, de Bella az első lány, akire nem úgy tekint, mint egy felnőttre. Misi sincs tisztában a saját érzelmeivel Bellával kapcsolatban, de megnyugtatja a lány jelenléte, szeretne imponálni neki, és nagy csalódásként éli meg, amikor Bella elszökik Török Jánossal.

    Pósalaky úr – Különösebben szoros kapcsolat nem alakul ki közöttük. A vak úr munkalehetőséget biztosít Misinek, aki él is ezzel. Igazából semleges szereplő, se nem jó, se nem rossz Misihez. Vele kapcsolatban a fő tényező, hogy tőle indul a reskontó ügy, ami annyira megkeseríti majd Misi életét.

    Török János – A szerencsevadász fiatalember. Igazi jóképű, szemtelen bohém, aki ellopja Misitől a reskontót. Nem személy szerint Misinek akar rosszat, csak meglátta a szelvényben a lehetőséget és cselekedett. Személye nagyban hozzájárul ahhoz, hogy Misi kiábránduljon a felnőttekből és a világukból. A mű végén mindent bevall és mindent magára vállal, de attól még súlyos sebeket ejt Misi lelkén.

    Orczy Vilmos – Misi osztálytársa és barátja. Egy egész más világot képvisel, mint amiben Misi él, a gazdagok világát. Misi számára elképesztő luxusban él, nincs is nagyon tisztában a szegény gyerekek körülményeivel. Misi számár imponál a fiú gazdagsága, szorgalma és lazasága, ahogy a problémákat megoldja.

    Isaák Géza – Misi nagybátyja, a „jó” felnőtt megszemélyesítője. Misi nagyon szereti, a mű végén Isaák Géza az, aki Misi értelmezésében kimenti őt a fegyelmi eljárásról, és akinek Misi végre bevallhatja, hogy nem akar többet debreceni diák lenni. A kollégiumi és iskolai élet során az egyetlen felnőtt, akiben megbízik, és aki érzése szerint segít neki.

    Valami ilyesmit írnék 🙂

    Üdv:

    Zsiráf

    Válasz
 24. Kedves Zsiráf! Szerinted az olvasónapló alapján meg lehet írni egy 14 kérdéses kvízt, kb 3 hibával?
  Válaszodat köszönöm, ecky

  Válasz
  • Kedves ecky!

   Hm…nem nagyon van értelme a kérdésnek… 🙂 Meg, persze, hogy meg lehet, de ez a kvíztől függ… az olvasónapló lényege a tömörítés, ha a kérdések belemennek apróságokba is, akkor bajban lehetsz…
   Majd írd meg, hogy mi lett az eredmény! 🙂

   Üdv:

   Zsiráf

   Válasz
 25. Kedves Zsiráf!
  Az osztállyal elkezdtük feldolgozni egyenként a fejezeteket. Egy feladatnál azonban megakadtam. Az a feladat, hogy számozással sorrendbe kell állítani a negyedik fejezet eseményeit. Így szólnak az állítások:

  Gyéres tanár úr megkérdezte Misitől, hogy elvállalná-e a Doroghy gyerek tanítását.
  Misi délután Gimesiéknél töltötte, akinek a nagymamája nem szerette, ha a két fiú -noha csak játékból- birkózik egymással.
  Pósalaky úr pénzt adott Misinek, hogy az álma alapján megfejtett számokat tegye meg a kislutrira.
  Misi visszagondolt arra, hogy az elemeiben mindig ő volt a leckéztető.
  Énekórán a kisfiú arra gondolt, hogy neki nincs jó hallása, de az édesanyjának és az édesapjának gyönyörű hangja van.

  Válasz
  • Kedves Bartos Bence!

   Pósalaky úr pénzt adott Misinek, hogy az álma alapján megfejtett számokat tegye meg a kislutrira.
   Misi délután Gimesiéknél töltötte, akinek a nagymamája nem szerette, ha a két fiú -noha csak játékból- birkózik egymással.
   Gyéres tanár úr megkérdezte Misitől, hogy elvállalná-e a Doroghy gyerek tanítását.
   Énekórán a kisfiú arra gondolt, hogy neki nincs jó hallása, de az édesanyjának és az édesapjának gyönyörű hangja van.
   Misi visszagondolt arra, hogy az elemeiben mindig ő volt a leckéztető.

   Üdv:

   Zsiráf

   Válasz
 26. Kedves Zsiráf
  Nagyon tetszik az amit csinálsz
  A fejezetekben minden apró részletre is kitérsz nekem ez tetszik a legjobban a fiam tanára olyanokat kérdezet a dolgozatban hogy milyen szinü misi sapkálya te méh erre is kitértél
  Csak igy tovább

  Válasz
 27. Kedves Zsiráf!
  Azt szeretném kérdzni, hogy mi teszi nyilván valóvá bella szökését?
  válaszod előre is köszönöm:D
  Üdv: artúr

  Válasz
 28. Tisztelt Zsiráf!
  Az lenne a kérdésem, hogy tudnál-e a fejezeteknek címet adni?
  Üdvözlettel: Balázs

  Válasz
  • Kedves Balukapitány!

   Mindegyiknek nem! 🙂 Ess neki, és amelyik nem megy, azt összedobjuk közösen! 🙂

   Üdv:

   Zsiráf

   Válasz
   • Kedves Zsiráf!
    A nyolcadik és a kilencedik fejezetnek kellene csak, a többi megvan.
    Üdv.: Balázs

    UI.: Az utolsó fejezetnél, segítenél kigyűjteni a szereplőket és a helyszíneket?

    Válasz
     • Kedves Balázs!

      Na lássuk akkor 🙂

      8. fejezet: itt szerintem Gimesi, Orczy és Misi titkos társaságának megalapítása a lényeg, szóval a cím, mondjuk A titkos társaság, vagy a Lutri társaság megalapítása. Ha a regény felépítése alapján akarsz a nyolcadik fejezetnek címet adni, akkor A reskontó utáni nyomozás kezdete.
      A 9. fejezet lehetséges címei: Misi verset ír, vagy Misi és Bella, vagy Folytatódik a nyomozás.

      Üdv:

      Zsiráf

 29. Helló!
  Nemtudom ki vagy Zsiráf, de 1000 hála!!
  A több napos munkámból csináltál 2 órát!
  Egyszerű volt válaszolni a kérdésekre az olvasónaplód segítségével!
  Rövid, tömör és információkkal teli.
  Nem olvastam el a könyvet mert nem szeretem amikor olyanok is le bánnak írva amik teljesen szükségtelenek számomra pl.: az, hogy Pósalaky milyen székben ült.
  Igen ezek fontosak hogy el tudd képzelni a helyszínt de nekem ezért nem tetszenek a könyvek. Sok időmet veszik igénybe a kis részletek miatt! >:[
  De nem ez a lényeg, hanem, hogy sok tanulónak könnyebbítetted meg a helyzetét!
  !Gratula! 🙂

  Válasz
  • Kedves Vlarion!

   Szívesen! 🙂 És remélem idővel majd változik a véleményed a könyvekkel kapcsolatban, mert az olvasásban pont az a lényeg, amit Te kifogásolsz 🙂

   Üdv:

   Zsiráf

   Válasz
 30. Szia Zsiráf!

  KéAz lenne a kérdésem, hogy tudnál-e négy kötös dolgot Móricz Zsigmond és Misi között?

  Válaszodat előre is köszönöm.
  Üdv:Peti

  Válasz
  • Kedves Peti!

   Hát, kötös dolgokat nem nagyon tudok… Ha Móricz és Nyilas Misi hasonlóságaira gondolsz, akkor azok a következők:
   -Móricz Zsigmond is tanult Debrecenben.
   -Anyai nagyanyját Nyilas Katalinnak hívták, innen Misi vezetékneve.
   -Móricz anyai nagybátyja, Pallagi Gyula segítségével változtat iskolát, ugyanúgy, mint a regényben Misi Isaák Géza segítségével.
   -Móriczék gyermekkorában egy ideig ugyanúgy módos embereknek számítottak, mint Misik és később ugyanúgy el is szegényedtek.

   És egyébként, úgy általában is Misi minden szempontból Móricz alteregójának tekinthető a regényben!

   Üdv:

   Zsiráf

   Válasz
 31. Kedves Zsiráf az lenne a kérdésem,hogy milyen igaztalan állításokkal vádolja meg a tanári kar misit?
  Előre is köszönöm a választ.

  Válasz
 32. Kedves Zsiráf!
  Az lenne a kérdésem, hogy pontosan miért ártatlan Misi?
  Válaszodat köszönöm!

  Válasz
  • Kedves Marci!

   A 11. fejezetben, amikor Misit beidézik a tanári kar elé, akkor négy kérdéscsoportra kell válaszolnia. Misi ezek közül mindben ártatlan: Pósalaky úr bízta meg a számok megtételével, ő csak jó szándékúan megcsinálta. Fogalma sem volt róla, hogy Török János ellopta tőle a reskontót, arról meg pláne nem, hogy mi történik az ötödikesek termében. Haza pedig a saját pénzét küldte.
   Vagyis Misi csak sodródott az eseményekkel, amik tőle függetlenül történtek körülötte, és ő valahogy mindig a közepébe került mindennek, de anélkül, hogy akarta volna, hogy egyáltalán tudott volna róla.
   Misit most pont azok akarják felelősségre vonni – a felnőttek – akikben bízott (volna), és akik ráadásul eleve bűnösnek tartják.
   Érdekesség, hogy az egyetlen dolog, amiben Misi félig-meddig valóban vétkes, azaz Böszörményi bicskájának ellopása, ki sem derül…

   Üdv:

   Zsiráf

   Válasz
 33. Szia lenne 3 kérdésem egész nap írtam és már erőm nincs megkeresni
  1.Hogyan tisztázza Isaák Géza a vádak alól?
  2. Misi lelki kínja közepette fejében megírja első költeményét.Kiről szól a vers?
  3.Orczy szakszerű vizsgálatott kezdeményez Misi reskontója ügyében . Hogyan zajlik a nyomozás?
  Előre is köszönöm kérlek segíts!!! 🙂

  Válasz
  • Jó reggelt!

   Na, lássuk akkor! 🙂

   1. Hogyan tisztázza Isaák Géza a vádak alól?
   Ez azért érdekes kérdés, mert valójában nem tudjuk meg… Az olvasónapló 12. fejezetében találsz pár mondatot arról, hogy mit mondanak a tanárok, miután kijöttek a szobából, ahol Isaák Géza beszélt velük. Ebből az derül ki, hogy Géza valószínűleg őszintén elmondta nekik, hogy Misi egy rendes, becsületes, jó gyerek. De még egyszer: pontosan nem tudjuk meg, hogy Isaák Géza mivel érvelt…

   2. Misi lelki kínjai közepette fejében megírja első költeményét. Kiről szól a vers?
   Ezt a posztot ajánlom figyelmedbe!

   3. Orczy szakszerű vizsgálatot kezdeményez Misi reskontója ügyében. Hogyan zajlik a nyomozás?
   Ezzel kezdődik a 9. fejezet olvasónaplója…

   Üdv:

   Zsiráf

   Válasz
 34. Szia ebben az egy kérdésben segíts még léccives!!!!
  Mit mond az író Orczyról?Hol lakott a gazdag család?Hogyan fogadták a megérkező Misit?

  Válasz
  • Kedves Dzsenifer!

   Egy kérdés? 😀 😀

   Mit mond az író Orczyról?
   „Orczy első volt az osztályban. És ő ahhoz volt szokva otthon, hogy a második mindig vakon engedelmeskedjék az elsőbbnek. Ő volt a legnagyobb, neki minden öccsének szót kellett fogadnia, de már a kisebb testvérének ő nem fogadott volna szót. Orczy előtte volt eggyel. Igaz, hogy igazságtalanul, mert neki jobb kalkulusa volt eggyel, a szépírásból neki jelese volt, s Orczynak csak kettese. Tornából mind a kettőjüknek hármasuk volt, a többi mindeniknél egyes volt. „

   Hol lakott a gazdag család?
   „Akkor Orczy sokáig magyarázta, hogy hol laknak, a Kossuth utcában, a színház mellett, megmondta a számot, s hogy csak fel kell mennie az emeletre, ott ők laknak.”

   Hogyan fogadták a megérkező Misit?
   3. fejezet olvasónaplója

   Üdv:

   Zsiráf

   Válasz
 35. Kedves Zsiráf! Köszönöm a munkádat és azt szeretném kérdezni tőled hogy te mit válaszolnál arra a kérdésre, hogy milyen viszony van Misi és az igazgató között. (Kb. 3 mondatban) Előre is Nagyon köszönöm!!

  Válasz
  • Kedves Hrubi Mátyás!

   Az olvasónapló 11. fejezetében vagy egy rész, ami elég jól leírja a viszonyukat. Alapvetően olyan, mint egy átlag általános iskolás és egy igazgató viszonya. Túl távol vannak egymástól minden szempontból ahhoz, hogy megértsék egymást.

   Misi számára az igazgató A Felnőtt, valami nagyon távoli, nagyon nagy hatalmú valaki, élet és halál ura. Az igazgató pedig csak a problémát látja a kisfiúban. Nem a gyerek gondjai érdeklik, hanem az, hogy mindig a Misi által előidézett bajokat kell elsimítania. Ráadásul azért sem lehet összhang közöttük, mert nem ugyanazokat a dolgokat látják problémának.

   Misinek meg van a saját kis élete, a kis bajokkal, amik persze számára óriásiak. Az, hogy az igazgatónak magyarázkodnia kell miatta, na ez pont nem érdekli. Mint ahogy az igazgatót sem az, hogy mi van Misivel.

   Remélem valami ilyesmire gondoltál! 🙂

   Üdv:

   Zsiráf

   Válasz
 36. Kedves Zsiráf!
  Az lenne a kérdésem,hogy a magyar irodalom mely két nagy alakja val megemlítve a műben?
  Egyszer a Bokor kapcsán,egyszer a földrajz tanárral kapcsolatban)

  Válasz
  • Kedves RetekLovag!

   A bokorral kapcsolatban:

   „- Hát a Nagyerdő felé, a Péterfia végén a villasor, még Simonyi óbester ültetett ott egy gyönyörű fasort, óriási fákat, valami háromszáz fát tudod és tavaly mind kivágták, mikor Jókai bácsinak mondták, sírt: azt mondta nem jön többet Debrecenbe, mer itt több szép nincs, csak a Simonyi-gát vót, még 48-ba is. Meg ez a liciom, mer ez még régibb, ez már kétszáz, meg háromszáz esztendős, még az első Rákóczy, a legislegelső ültette, tudod, osztán belenőtt az ablakba, no gyere nézzük meg, még nem húzta fel a függönyt.”

   A földrajztanárral kapcsolatban:

   Arany János barátja volt, mondta róla valaki. Míg utána nézett, Arany Jánosra gondolt. Arany János fogott kezet az öreg Názóval, mikor fiatal Názó volt.”

   Üdv:

   Zsiráf

   Válasz
 37. Szia kedves Zsiráf!
  Az lenne a keresem hogy segits nekem egy fogalmazast irni!
  Aminek a cime az legyen:Nyilas Misi a példaképem Előre is koszonom

  Válasz
 38. Kedves Zsiráf
  Az lenne a kérdémes:
  Kiket kérdez ki Orzy a nyomozás során?
  Hogyan intézi ezt?
  Miről beszélgetnek Bellával?

  Üdv:Áron

  Válasz
 39. Kedves Zsiraf!

  Nagyon koszi ezt a komoly olvasonaplot.

  Nekem regrol ugy remlett, hogy a vegen Misi meghalt.

  Ugyanakkor a konyv es az olvasonaplod veget atfutva ugy tunik, hogy ez a kerdes nyitva marad.

  Jol gondolom?

  Koszi:
  ZsA

  Válasz
  • Kedves ZsA!

   Nem marad nyitva a kérdés, mert Misi nem hal meg. Rosszul lesz ugyan és elájul, amikor végre rendeződnek a dolgai és enyhül a feszültség, de nem hal meg. Kijelenti, hogy nem akar többet debreceni diák lenni, ezért megbeszélik a nagybátyjával, Isaák Gézával, hogy átiratkozik abba az iskolába, ahol Géza is tanít. (esetleg keverheted a Pál utcai fiúkkal, mert ott Ernő tényleg meghal a végén)

   Üdv:

   Zsiráf

   Válasz
 40. Tisztelt Zsiráf!

  A 10. fejezetnél egy szót elírtál:Szkszay.
  Csak gondoltam jelzem remélem ezzel tudtam segíteni.

  Üdv:Martin

  Válasz
 41. Szia Zsiráf!

  4. éve vagy a segítségünkre, nagyon köszönjük.
  Az idén különböző szempontok szerint kellett jegyzetelnünk a műből. Már szinte teljesen készen van, egy kérdést ill. a kérdés egyik felét nem értem:

  -Írói közlésmódok, Móricz viszonya a hőshöz.

  Móricz és Misi viszonyát értem de vajon milyen írói közlésmódokra gondol?
  Nagyon köszönöm ha segítesz!
  Üdv,
  Ági

  Válasz
  • Kedves Ági!

   Hm… Az biztos, hogy nem általános iskolai szintű a kérdés, vagy zseniknek szól… A közlésmód ugyanis egy nyelvtani kategória, közlésmód pl: az egyenes beszéd, a függő beszéd, a monológ, a párbeszéd, a leíró és értekező közlésmód.

   Ez alapján már szerintem el tudsz indulni, és tudsz keresni pl. monológot Misiről, vagy leírást. Én valahogy így csinálnám 🙂 Bár azt is hozzáteszem, hogy a kérdés nekem sem teljesen egyértelmű 🙂

   Üdv:

   Zsiráf

   Válasz
 42. Az lenne a kérdésem h:
  Doroghyékhoz megy órárt tartani. Sanyika késik, ezért Misi…
  Folytasd!
  Ki szakítja félbe az alkotást?

  Ezeket nem tudom, kerestem a könyvben, mindenhól!
  [Auchan-ban vettünk egy olvasónaplót és benne kérdések vannak]

  Válasz
 43. Kedves Zsiráf!
  Csak megszeretném köszönni ezt a sok munkát amit belefektetsz ebbe az oldalba, megspórolva nekünk több órát akár napot is. 🙂

  Válasz
 44. Szia kedves Zsiráf!

  Azt a feladatot kaptam hogy a kollégiumi életről kell írnom, van rá időd hogy egy kicsit segíts nekem? Ha van, nagyon szépen köszönöm, és további szép napot!

  Még egyszer köszönöm: Bence

  Válasz
  • Kedves Bence!

   Lássuk csak… Alapvetően ugye a Debreceni Református Kollégiumról van szó, ahova Misi jár. Ez tulajdonképpen egy gimnázium, aminek van kollégium része is, azaz vannak olyan diákok, akik akik a kollégiumban laknak. Míg ma általában csak hét közben koleszos valaki, és hétvégére hazamegy, Misi idejében ez nem így volt, csak a nagyobb ünnepekre és a nyári szünetre mehettek haza. Ennek Misi esetében főleg az az oka, hogy szegény családból származik, nincs pénze az utazásra (se).
   A szegénység abból a szempontból is fontos, hogy Misi ennek és jó tanulmányi eredményeinek köszönheti, hogy tandíjmentességet élvez, azaz nem kell fizetnie a kollégiumi ellátásért, ma úgy mondanánk, hogy ösztöndíjas.
   Misi a kollégium második emeletén, a 19. számú coetusban (szobában) lakik. A kollégiumi szoba érdekessége, hogy hét lakója nem ugyanabba az osztályba jár, kettő A-s, három B-s, ketten pedig már felsőbb évfolyamba jár. Misiéknek az idősebb diákokat „úr”-nak kell szólítaniuk. Nagy úr a szobafőnök.
   További érdekesség, hogy a tanítás heti hat napon át zajlott, csak a vasárnap volt szabad és a diákoknak délelőtt és délután is voltak óráik. Este tanulni kellett.
   Félévkor ugyanúgy osztályozták őket, mint manapság.
   Az osztályteremben a diákok tanulmányi eredményük szerint ültek a padokban, a legjobbak elöl, és így tovább a többiek. További érdekesség, hogy a kollégiumba és a gimibe is csak fiúk jártak, és a tanárok is mind férfiak.
   Összességében ez egy nagyon zárt, rideg, komor, Misi számára kegyetlen világ, aminek (legalábbis kezdetben) nem ismeri a szabályait, nehezen alkalmazkodik hozzájuk, sokat sír.

   Remélem tudtam segíteni! 🙂

   Üdv:

   Üdv:

   Zsiráf

   Válasz
 45. Kedves Zsiráf!
  Találtam egy hibát a 4. fejezetnek a végén:
  „csak kapott egy ehetőséget” Gondolom lehetőséget lenne.
  Üdv: Ali

  Válasz
 46. Szia!
  Az lenne a kérdésem hogy a regényben milyen híres költőkről esik szó.
  Illetve még hogy ki misi legjobb barátja Orczy vagy Gimesi?
  indoklás is kellene.
  Köszönöm előre is ha csak elolvasod!
  Várom a válaszod
  Zalán

  Válasz
  • Kedves Zalán!

   A regényben milyen híres költőkről esik szó?
   Csokonai Vitéz Mihály, aki Misi kedvenc költője, erről bővebben olvashatsz A Nyilas Misi kincsei című posztban.
   Amikor Misi Orczynál van vendégségben, akkor az egyik játékuk az, hogy viaszból csinálnak szobrokat, ekkor formázza meg Orczy Goethe fejét.
   Hirtelen ez a kettő jut eszembe, illetve említik még Jókait is, de ő ugye nem költő :9

   Ki Misi legjobb barátja, Orczy vagy Gimesi?
   Nos, ez nem is olyan egyszerű kérdés, hiszen mindketten a barátai… Ha mégis mindenképpen választani kell, akkor Gimesit mondanám, mert ő nagyjából olyan anyagi, családi, és társadalmi helyzetből érkezik, mint Misi, ezért jobban megértik egymást. Orczy ugye gazdag családból származik, olyan ruhái, játékai, könyvei, házuk van, ami Misi számára szinte fel sem fogható, ezért van közöttük egy bizonyos távolság.

   Remélem valami ilyesmire gondoltál!

   Üdv:

   Zsiráf

   Válasz
 47. Szia!
  Az lenne a kérdésem hogy hogyan nézett ki a debreceni református kollégium 1892-ben(illetve előtte)
  erről nekem egy oldal kéne de egy kicsi is elég ha segítesz
  köszi! 🙂

  Válasz
  • Kedves Cheese!

   Idézetek a könyvből, amik segíthetnek Neked:

   „A kollégium nagy, komor, négyszögű épület. Voltaképpen csak az első része komor, a Nagy-templom felőli ősi épület, a hátulsó három szakasz, amely úgy van építve, hogy az egész egy négyszögű udvart zár be, inkább sivár. ”

   „…behallatszik, hogy kopognak a kemény kis cipősarkak a sivatag folyosókon, s hogy zúg be a százezernyi veréb csiripelése az udvaron álló ménkő magas jegenyeakácok lombja közül.”

   „A tornác nagy, tágas, nyílt folyosó volt, vörös téglával volt kirakva a talp alatt, olyan bíbor-vörös téglával, amilyen sehol másutt nincsen, csak Debrecenben…”

   „Az udvar közepén ott állott lent a kút, magányosan, törpe fák alatt. Ezen a délutánon iskolai szünet volt, s alig lézengett egy-két diák itt-ott. A kút sárgaréz kereke idáig csillogott, s a hosszú sárgaréz cső is, amely a másik oldalon kinyúlik a kútból. ”

   „Fölpillantott a rengeteg magas épületre, amelynek az oszlopfői felett furcsa duzzadt fejek voltak kőből kifaragva.”

   „Bement a füvészkertbe, az ott van mindjárt a kollégium mellett. Nem szép ez a füvészkert, sosem szerette.”

   Összességében azt lehet mondani, hogy egy kisfiú számára barátságtalan, komor épületről van szó, tantermekkel és hálótermekkel a bentlakó diákok számára, irodákkal a tanároknak, levéltárral, könyvtárral, udvarral, tehát egy egész komplexumról van szó.

   Remélem ezzel már el tudsz indulni! 🙂

   Üdv:

   Zsiráf

   ui.: Attól, hogy nevet váltasz, az IP címed még változik 😀

   Válasz
 48. Szia kedves Zsiráf!
  Az lenne a kérdésem hogy tudnál-e nekem írni 5-5 állítást az alábbi személyekről:
  -Nyilas Misi
  -Nyilas Misi édesanyja
  -Pósalakí úr
  -Doroghy bella
  S.O.S kéne a válasz legalább 3 napon belül

  Válasz
 49. Szia Zsiráf!

  Az én kérdésem az lenne, hogy kik voltak Misi barátai és „ellenségei”? A válaszodért előre is köszi!

  Válasz
  • Kedves Gabo!

   Hm…Jól tetted, hogy idézőjelbe tettes az ellenségeit, mert Misi ismerőseit nem könnyű egyértelműen barátokra és ellenségekre osztani…
   Barát mindenképpen Gimesi és Orczy, de természetesen jóban van Török nénivel és Török bácsival, aztán Doroghy Sanyival és Bellával is, de Pósalakyval is.És persze ne feledkezzünk el Isaák Gézáról sem, a nagybátyjáról, aki végül mindent elsimít.
   Ellenségnek tekinthetjük mindenképpen Böszörményit, aki elveszi a festékét és később kibontja a csomagját, illetve Török Jánost, akit ellopj tőle a reskontót.

   A kérdésedre egyébként azért sem könnyű válaszolni, mert a regénynek van olyan része, amikor pl. Misi minden felnőttet ellenségnek tekint, mert nem értik meg őt…

   Remélem azért tudtam segíteni! 🙂

   Üdv:

   Zsiráf

   Válasz
 50. Kedves Zsiráf!

  Az a helyzet, hogy már 2-3 éve a Te olvasónaplóid segítenek az enyéim megírásában. Szeretek olvasni, de amit az iskolákban szoktak feladni kötelező olvasmányoknak… Szerintem dögunalom az összes, így hát nem olvastam el őket, kivéve a Kőszívű ember fiait (pont a leghosszabbat). Nem ragadt meg belőle valami sok, csak az alap sztori, szóval ott is a Te jegyzeteidre kellett alapoznom. A segítségedért nagyon hálás vagyok, szeretném megköszönni!
  A kérdésem a következő lenne: Neked tetszenek ezek a könyvek és azért csinálsz belőle olvasónaplókat, vagy ha más oka van, akkor mi az?

  Válaszodat előre is köszöni, valamint
  mélyen üdvözöl:
  Panelház

  Válasz
  • Kedves Panelház!

   Örülök, hogy visszatérő vendég vagy! 🙂 Szerintem egy kicsit erősen ítélsz. Mindig azt szoktam mondani, hogy nem feltétlenül a kötelező olvasmányokkal van a gond, hanem az életkorral, amiben olvastatják őket. Ezek a művek a magyar és a világirodalom mesterművei, zseniálisak egytől egyig – igen, A kőszívű… is 🙂 – csak éppen nem ahhoz a korosztályhoz szólnak, akiknek el kell olvasniuk, és meg kell(ene) érteniük őket.
   Egyrészt. Másrészt pedig egyre nyilvánvalóbb tény, hogy ezek felett a kötelező olvasmányok felett bizony eljárt az idő, és közben születtek olyan modernebb remekművek is, amikkel sokkal jobban átadhatóak lennének ugyanezek a témák. Valamilyen oknál fogva azonban a megfelelő helyeken, ahol a döntéseket hozzák, ezt még nem ismerték fel.
   Harmadrészt pedig, hogy a kérdésedre válaszoljak, igen, tetszenek ezek a könyvek, és hidd el, hogyha pár éve múlva újra elolvasod őket, akkor rá fogsz jönni, hogy Neked is tetszenek! 🙂

   Üdv:

   Zsiráf

   Válasz
 51. Szia! Nekem az egyetlen kérdésem az lenne hogy amikor Misi visszatér a coetusba akkor a fiókjából mit vett ki?? Köszi:Zsófi <3

  Válasz
  • Kedves Zsófi!

   Hm…egy kicsit pontosítani kéne a kérdést, mert Misi azért elég sokszor „visszatér” a coetusba… Melyik fejezetről van szó? Ha az elsőről, akkor a Békési latin nyelvtan könyvet.

   Üdv:

   Zsiráf

   Válasz
 52. Szia!
  Mi éppen most a 9-10. fejezetet tárgyaljuk és kaptunk egy kérdést:
  Hogyan „avatkozik bele” a kis Nyilas Misi a felnőttek dolgába?
  Neked mi lenne erre a válaszod?
  Előre is köszi!
  Judit

  Válasz
  • Kedves Judit!

   Szerintem leginkább azzal, hogy átadta Bellának Török János levelét. Aztán amikor Bella eltűnik, akkor elmondja a nővérének, hogy látta őt az állomáson, valószínűleg Török Jánossal. Ha Misi nem adja oda János levelét Bellának, akkor a két fiatal nem ismerkedik meg, és Bella nem szökik el Jánossal.
   De ott van a reskontó ügye is, bár az nem Misin múlik, hiszen nem tudja, hogy Török János ellopta tőle a reskontót. De ha Misi nem megy el Törökékhez, akkor nem találkozik Jánossal, aki így nem tudta volna ellopni a reskontót.

   Üdv:

   Zsiráf

   Válasz
 53. Szia! Tudsz nekem utalásokat mondani a regényből az író gyermekkori családi állapotára? 2-3 kellene… Előre is köszi!

  Válasz
  • Kedves Dávid!

   Móricz apja kezdetben ugyanúgy jómódú volt, mint Misié, és ugyanúgy elszegényedtek.
   Móricz ugyanúgy a nagybátyja közbenjárására került át egy másik iskolába, mint Misi.
   Móricz anyai nagyanyjának vezetékneve is Nyilas volt.

   Üdv:

   Zsiráf

   Válasz
 54. Szia Zsiráf!
  Olyan kérdést kaptam, hogy Nyilas Misi testvérei hány évesek lehettek. Tudnál ebben segíteni? Előre is köszönöm. 🙂
  Üdv.:
  Ákos.

  Válasz
  • Kedves Ákos!

   Úgy látom, ma a fura kérdések napja van… 🙂 A regényből nem derül ki, hogy hány évesek Misi testvérei. Annyit tudunk meg, hogy Misi 12 éves, és öten vannak testvérek, mindegyik fiú, és Misi a legidősebb.
   Ebből következik, hogy csak annyit mondhatunk biztosan, hogy Misinek négy öccse van, akik mindannyian fiatalabbak mint 12.

   Üdv:

   Zsiráf

   Válasz
 55. Kedves Zsiráf!
  Nekem is nagyon tetszik az oldalad.
  Esetleg tudnál segíteni abban, hogy milyen igaztalan állításokkal vádolták Misit.
  Ha visszaírsz, akkor válaszodat nagyon szépen köszönöm.
  Adél

  Válasz
 56. Kedves Zsiráf!
  Szeretnék kérni valamit:
  Azt a feladatot kaptam hogy mindegyik fejezet legfontosabb eseményeit írjam le 3-4 mondatban.
  Ebben tudnál segíteni?

  Válasz
  • Kedves Best oldal!

   Annál többet, minthogy megírtam az olvasónaplót, nem igazán tudok segíteni. Ebből azért már nem olyan nehéz még jobban összefoglalni az eseményeket! 🙂

   Üdv:

   Zsiráf

   Válasz
 57. Már a negyedik éve használom az oldalt, mindig nagyon segít😀. Szerintem a részletes olvasónapló a legjobb, mert így olyan, mintha a könyvet olvasnám, csak a lényegtelen részek nélkül. Hol lennél én nélküled Zsiráf 😛

  Válasz
 58. Kedves Zsiráf!
  nagyon örülök ,hogy létrehoztad ezt az oldalt nagyon sokat segítettél ezzel nekem igaz olvastam a könyvet de mire oda kerültünk ,hogy dolgozat addigra nagy részét elfelejtettem! Ezzel megmentettél engem egy rosszabb jegytől. Köszönöm

  Válasz
 59. Kedves Zsiráf! Nekem eszméletlenűl tetszett az olvasó napló nem nagyon szeretek olvasni de ezt szívesen és izgatottan olvastam!

  Üdv:Anna

  Válasz
 60. Kedves Zsiráf!

  Bálint vagyok. 🙂
  Gondoltam írok egy kicsi megjegyzést, amiben szeretném megköszönni, hogy időd nagy részét erre fordítod, hihetetlen mennyit segítettél nekem (és persze sokan másoknak is). Holnap írunk a Légy Jó Mindhalálig 6-7-8. fejezetéből, és akármikor dolgozat van, akármelyik könyvből, a könyv elolvasása után mindig idejövök összefoglalni. :DD
  Köszönjük szépen 🙂
  Kérlek soha ne hagyd abba, hiszen rengeteg embernek segítesz:)

  Szép estét, napot, jó éjszakát, nem tudom mikor olvasod az üzenetet 🙂
  Bálint

  Válasz
  • Kedves Bálint!

   Örülök, hogy tetszik az oldal és rendszeresen használod! 🙂 És persze köszönöm az elismerést, mindig jól esik a visszaigazolás! 🙂

   Üdv:

   Zsiráf

   Válasz
 61. Kedves Zsiráf!
  Lenne egy kérdésem, ami nem teljesen ehhez az olvasónaplóhoz fűződik, de olvasónaplóról van szó!
  Esetleg Dosztojevszkij: Bűn és Bűnhődés olvasónapló majd lesz a jövőben?

  Válaszodat köszönöm!
  Péter

  Válasz
 62. Kedves Zsiráf!
  Mi egy olyan kérdést kaptunk, hogy Misi érzéseit kell leírni a történtek után. A legtöbbre megtaláltam a választ, de sajnos arra nem, hogy mit érez Misi akkor amikor elveszíti a saját költeményét?
  Válaszodat előre is köszönöm! 🙂
  Üdv: Ági

  Válasz
  • Kedves Ági!

   „Hogy lehetett elveszteni?… A fogát összeszorította, s azt gondolta, az szinte dicsőség, hogy elveszett a reskontó, patvar vigye a pénzt, a sok pénzt, az egész koffer bankót… de elveszíteni a saját költeményét!…

   Didergett valami titkos kéjtől, hogy mégis volt egy verse, ami elveszett… ha el nem veszett volna, akkor talán híres lett volna, tán egyszer az iskolában tanították volna a tanárok, s beszekundázott volna, aki nem tudja elmondani… megmagyarázták volna, hogy azt, hogy „százezer szárny” nem úgy kell érteni, hogy valóságos madárszárnyak… hanem izé…”

   Üdv:

   Zsiráf

   Válasz
 63. Kedves Zsiráf!
  Te amúgy ezt miért csinálod?
  Szeretetből?
  Buzgóságból?
  Ez kicsit bután fog hangzani:ezért neked fizetnek?
  Rajongód:Pista

  Válasz
 64. Kedves Zsiráf!
  Az lenne a kérdésem, hogy szerinted mit gondolt az apa Sanyikáról (Mármint Sanyi apja, Sanyikáról)?
  Válaszodat előre is köszönöm 🙂
  Borcsa

  Válasz
  • Kedves Borcsa!

   Hm…Érdekes kérdés, nem is igazán lehet pontosan megválaszolni. Az kiderül a történet során, hogy Sanyi apja alkoholista, bár ezt így nem mondja ki senki, de tény, hogy komoly problémái vannak az ivással. Ez pedig nyilván hatással van a családra is, hiszen Sanyi apja éppen az apa szerepét nem tölti be.
   Az ötödik fejezetben van az a rész, amikor Misi éppen Sanyival tanul, amikor leül közéjük Sanyi apja is. Misi megérzi az apa leheletén a bort, de egyébként is látszik Sanyi apján, hogy ivott:
   „És a legcsudálatosabb az volt, hogy az apa nem szólt semmit, sem nem haragudott, se fel nem háborodott, se nem nevetett, csak folyton azzal a kissé merev s egyforma mosolygással nézett maga elé.”
   Sanyi apja felületesen érdeklődik arról, hogy a fia hogy áll a tanulással, de láthatóan nem érdekli a válasz, talán csak annyi fontos neki, hogy ne bukjon meg.
   Szóval, ha nagyon őszinte akarok lenni, akkor szerintem Sanyi apja nem gondol semmit… Nem csak Sanyival kapcsolatban nem, hanem úgy általában semmivel kapcsolatban…
   Mondjuk a tanárod nem biztos, hogy díjazni fogja ezt a választ, de a véleményemet kérdezted 🙂

   Üdv:

   Zsiráf

   Válasz
 65. Kedves Zsiráf!

  Nagyon hasznosak ezek az olvasónaplók, sok időt megspórolnnak. Így, hogy egyes régen(évekkel ezelőtt)elkezdett befejezetlen könyveket el tudok olvasni íly módon, kidolgozottan, részletesen leírva. Nagyban segít abban, hogy más könyvekre is tudok fókuszálni. Nagyon hálás vagyok a munkásságodért, csak így tovább. Köszönöm, hogy neked hála időben be tudom fejezni a házi olvasmányokat!<3🖤

  Válasz
 66. Szia kedves Zsiráf! Remélem még válaszolsz a kérdéseimre ha van időd

  Légy jó mindhalálig 10. fejezet

  Félálmában kivel bánna el Misi alaposan?
  Mit tudunk meg apukájáról?
  Mit tudunk meg a kollégiumi tisztálkodási szokásokról?
  Hová megy Misi ebéd után és miért? Miért nem sikerült neki?
  Kivel találkozott, s ő mivel bízta meg? Hogyan akarta kifizetni? Elfogadja?
  Mi várta a kollégiumban? Milyen hírt kapott otthonról?
  Mit küldött a szüleinek és miért?
  Hová ment ezután? Döbbenetére kiket látott meg?
  Onnan hova ment? Miről értesült? Kire ismert a leírásban? Mire döbben rá?
  Doroghyéknál milyen újabb kellemetlen hír fogadta? mit kottyant ki véletlenül?
  Hol tölti az estéjét? Mit nem tett meg előtte, s ezért mit kell tennie, hogy ne bukjon le? Hol tölti utána az idejét, hogy a többiek ne csúfolják ki?

  Válasz
  • Kedves Bence!

   Megtisztelő a bizalmad, de összetévesztesz valakivel. Valóban szoktam segíteni egy-egy kérdés megválaszolásában, ha valaki elakad, de ez nem azt jelenti, hogy a teljes házidat megcsinálom helyetted. A kérdéseidre a válasz benne van az olvasónaplóban.

   Üdv:

   Zsiráf

   Válasz
  • Kedves Dominik!

   „- S ezek a korok nem záródnak le oly szabályszerűen, mint nem szakemberek gondolnák: íme, a magyarok még Debrecenben ma is élnek a kő- és csontkorszak bizonyos eszközeivel. A hortobágyi pásztorok s béresek még ma is használják a csürkölőt, ami nem egyéb, mint a juh lábszárcsontjából készült, egyik végén hegyes, a másik végén átfúrt csontszerszám, mellyel a kötelék görcseit oldozzák[…]”

   Üdv:

   Zsiráf

   Válasz
 67. Szia Zsiráf!

  Csak szeretnék szólni, hogy a Móricz Zsigmond: Légy jó mindhalálig olvasónaplóban a 10 fejezetben van egy elírás mégpedig ez: A kollégium kapujában néhány NAPBB diák beszélget.

  Köszi, hogy létezik a weboldalad! Sok sikert a továbbiakhoz!

  Válasz
 68. Szia kedves Zsiráf!
  Nagyon sokat segít az olvasónaplód!
  Abban szeretném kérni a segítséged, hogy merre találom ezt az idézetet a könyvben?
  ,,Misi hallgatott… szédült vele a világ…”
  Azt kell leírnom, hogy mi játszódhat le a gyermek lelkében. Ha ismerném a helyzetet, sokat segíteni megfogalmazni…
  Válaszod előre is köszönöm: Kalborab

  Válasz
 69. Szia Zsiráf!
  Megint én…
  Egy toronyszobába vezetik a fiút, a tanári törvényszék elé, ahol a vádak tömkelege zúdul rá. Egy „hajdani debrecenire” gondol, akit kicsaptak a kollégiumból. Ki volt az?
  Végig olvastam a fejezetet újra, meg újra, de nem találom😅
  Segítséged előre is köszönöm!
  Üdv: Kalborab

  Válasz
 70. Szia Zsiráf!
  Egy körülbelül 10 pontos házirendet kéne csinálnom, eddig ezeket találtam:
  1. A kapukat 21 órakor zárják, addigra vissza kell érni
  2. A kimaradást orvos vagy az osztályfőnök igazolhatja
  3. A vacsora este 7(?) kor, az ebéd 12-13 között volt(ebben nem vagyok biztos, kijavítanál kérlek ha nem jó?)
  4. Este tanuló idő
  5. Vasárnaponként lábmosás
  6. A szobafőnöknek kell rendet tartani a coetusában
  Ennyit tudtam összeszedni, segítesz a többi négyben?
  Válaszod köszönöm: Kalborab

  Válasz
  • Kedves Kalborab!

   Teljesen jó dolgokat írtál, de a vacsora inkább hat körül van, vasárnaponként pedig nem csak lábmosás van, hanem úgy általában mosdás! 🙂
   Hozzá lehet még tenni szerintem, hogy délelőtt és délután is van tanítás, kivéve szombaton, akkor csak délelőtt.
   A vasárnap elvileg szabad, de ugye van a kötelező tisztálkodás, utána pedig templomba kell menni.
   Étkezések előtt kötelező az ima.

   Ha ezeket még hozzáveszed, akkor meg is van a „körülbelül 10 pontos házirend”! 🙂

   Üdv:

   Zsiráf

   Válasz
 71. Kedves Zsiráf!

  A negyedik fejezetben a 7. bekezdésnél az „álombeli” szóbol kimaradt az „o” betű.

  Üdv.:
  Anna

  Ui: Köszönöm ezt az oldalt minden egyes olvasó nevében! <3

  Válasz
 72. Kedves Zsiráf!

  Nagyon köszönöm, hogy ilyen sok segítséget nyújtottál nekem remélem a jövőben is segítségemre leszel és hoyg nem hagyod abba ezt az egészet.

  Üdv: Phant0m

  Válasz
 73. Szia Zsiráf !
  Annyi lenne a kérdésem hogy a misi apukájának a munkája mi volt.
  A válaszodat is előre is köszönőm Hanna

  Válasz
  • Kedves Hanna!

   „Az öregúr hosszú csönd után csöndesen szólott:
   – Hát a maga apja?… Mi a maga apja?
   – Ács.”

   Üdv:

   Zsiráf

   Válasz
 74. Szia Zsiráf!

  A légy jó mindhalálig 7. fejezete 4. bekezdésben az 1. sor utolsó közti szavak közt elírtad,azt hogy feleltetés. „feltetetés”
  Egyébként nagyon szeretem az olvasónaplót,nagyon sokat segít nekem.
  Kirtartást! 🔥
  Üdv.: Ákos 😁

  Válasz
 75. Kedves Zsiráf!

  Tudnál esetleg abban segíteni,hogy hogyan folytatódna tovább Misi èlete, miután otthagyta a debreceni iskolát…..
  Nagyon köszönöm! 😊

  Válasz
  • Kedves Bucika!

   Na, végre egy kreatív kérdés! 🙂 Én abból indulnék ki, amit Misi az utolsó fejezetben mond, miszerint tanítani szeretné az embereket, az emberiség tanítója akar lenni. Erre a (nagy)bátjya megjegyzi, hogy tanulás nélkül nem lehet tanító, és azt javasolja, hogy Misi járjon abba az iskolába, ahol a nagybátyja tanít.
   És akkor legyünk pozitívak, tételezzük fel, hogy Misi élete úgy alakul, ahogy szeretné, Sárospatakon folytatja a tanulmányait a nagybátyja terelgetése mellett, elvégzi a további megfelelő iskolákat, és híres tanár lesz belőle felnőtt korában, aki nem felejtkezik el arról, hogy vele hogy bántak a felnőttek kisdiák korában, ezért ő sokkal kedvesebben és megértőbben foglalkozik a saját tanítványaival.
   Én valami ilyesmit tudnék elképzelni 🙂

   Üdv:

   Zsiráf

   Válasz
 76. Kedves Zsiráf!
  Először is köszönöm szépen a segítséget. 28 kérdésre megtaláltam a választ az olvasónaplód alapján. Ha tudnál a következő kérdésekre válaszolni, vagy iránymutatást adnál hol keressem, nagyon sokat segítenél.
  Köszönöm szépen! Zita
  1. A magyar irodalom két nagy alakját említi a regény. (Rákóczi-bokor kapcsán, Názó tanár úr óráján) Kik ők?
  2. A kollégiumnak melyik helyisége az, ahová Orczy bejutott? Misi pedig nagyon vágyott oda?
  3. Kiért szól a csengő Debrecenben,amikor Misi elhagyja az épületet?
  4. Mi az a Csittvári Krónika?
  5. Mi a kedvenc étele Misinek a kollégiumban?
  6. Miért különleges Misi helye a kollégiumi szobában?

  Válasz
  • Kedves Zita!

   Lássuk akkor! 🙂

   1. A magyar irodalom két nagy alakját említi a regény. (Rákóczi-bokor kapcsán, Názó tanár úr óráján) Kik ők?
   „- Az a bokor e, ott! Nem látod? Ott, annak a kis háznak az ablakába. Azt még Rákóczi ültette, itt vót a múltkor nálunk Lőrincz bácsi, ő mondta, hogy Jókai azt kérdezte tőle, megvan-e még a líciom, hogy Debrecen ki ne pusztítsa azt a líciomot, mint a Simonyi-gátat, tudod.”
   „Lent az osztályban nevetés hallatszott, rá nyüzsgés, lökdösődés, de Misi meg volt bűvölve, s lángoló szemekkel nézett a kis öregre, akinek a homlokán a csontokra simult a puha, rózsa-színű, fonnyadt, halvány bőr, s kék erek voltak rajta szétzilálva, a két keze is annyira gyenge és reszketős, hogy most, amint e képleteket felállította, elfáradt bele, s le kellett ülnie. Arany János barátja volt, mondta róla valaki. Míg utána nézett, Arany Jánosra gondolt. Arany János fogott kezet az öreg Názóval, mikor fiatal Názó volt.”
   2. A kollégiumnak melyik helyisége az, ahová Orczy bejutott? Misi pedig nagyon vágyott oda?
   „- Akkor jön egy tanár, az az öreg, olyan fehér hajú, akit Imre bácsinak híjnak, azt mondja: „Na, ha nincsen órád, ne ácsorogj itt kint, hanem gyere fel a könyvtárba.” Hát felvitt a kollégiumi nagykönyvtárba, ahol nincs egyéb, csak könyv, és ott adott nekem egy jó könyvet, és azt olvastam, s ezután mindig odamegyek, ha lyukas órám lesz.
   Misi csodálkozva s irigykedve nézett Orczyra, oda szeretett volna ő bejutni: istenem, egy olyan szoba, ahol csak könyv van, ennél tündéribbet elképzelni sem tudott.”
   3. Kiért szól a csengő Debrecenben,amikor Misi elhagyja az épületet?
   Hm…fura kérdés… Misi azt hiszi, hogy érte/miatta, valójában csak a delet jelzi.
   4. Mi az a Csittvári Krónika?
   Gonosz kérdés, mert a regényből nem derül ki, guglizni kell hozzá, itt és itt találsz róla infót!
   5. Mi a kedvenc étele Misinek a kollégiumban?
   „Mire odaért, éppen felállottak, s imádkozni kezdett az esküdtfelügyelő, de az ajtó a nyárias meleg miatt nem volt bezárva, s neki sikerült becsúsznia. Kár is lett volna a vacsoráért, mert jó étel volt, olyan, amit ő nagyon szeretett: köleskása tejben, sok cukorral.”
   6. Miért különleges Misi helye a kollégiumi szobában?
   „Még be sem iratkozott, csak éppen hogy elhelyezkedett a kollégium második emeletén a 19. számú coetusban, ahol a legutolsó ágyat kapta, azt, amelyik külön áll az ajtó mellett, mert hét ágy lévén a szobában, három-három egymással szemben volt a főfalon, a hetedik pedig keresztben az ajtó kisebb falán; szóval azt az ágyat, amelyet minden diák megvetett, ő azonban ennek az ágynak különösen s rendkívül örült, mert úgy tűnt föl neki, hogy ez az ágy olyan, mint egy önálló vár, nagyon szerette, hogy nincs a többiek közé bedugva, hanem neki magának egészen külön fészke van.”

   Üdv:

   Zsiráf

   Válasz
   • Kedves Zsiráf!
    Rendkívül hálás vagyok. Köszönöm szépen a sok segítséget. Egyébként bele-bele olvastam a könyvbe, jónak ígérkezik. Az 1936-os film nagyon megható volt.
    Üdv.: Zita

    Válasz
    • Kedves Zita!

     Nagyon szívesen! Tény, hogy nem túl vidám, vagy könnyed olvasmány, de érdemes végigmenni rajta!

     Üdv:

     Zsiráf

     Válasz
 77. kedves zsiráf!
  misinek miért volt különleges helye a kollégiumi szobában?
  lehet már megválaszoltad akkor bocsánat lehet elszaladt a szemem felette
  válaszodat előre is köszönöm!

  Válasz
  • Kedves Lilcii!

   “Még be sem iratkozott, csak éppen hogy elhelyezkedett a kollégium második emeletén a 19. számú coetusban, ahol a legutolsó ágyat kapta, azt, amelyik külön áll az ajtó mellett, mert hét ágy lévén a szobában, három-három egymással szemben volt a főfalon, a hetedik pedig keresztben az ajtó kisebb falán; szóval azt az ágyat, amelyet minden diák megvetett, ő azonban ennek az ágynak különösen s rendkívül örült, mert úgy tűnt föl neki, hogy ez az ágy olyan, mint egy önálló vár, nagyon szerette, hogy nincs a többiek közé bedugva, hanem neki magának egészen külön fészke van.”

   Üdv:

   Zsiráf

   Válasz
 78. Kedves Zsiráf!
  Azt szeretném kérdezni, hogy ki ajánlotta Misinek azt a munkát, hogy felolvasson Pósalaky úrnak. Csak a neve kéne.
  Köszönöm ha válaszolsz.
  Gyuri

  Válasz
  • Kedves Gyuri!

   Válaszoltam az előző kérdésedre is. Látod, ezért nem éri meg csak úgy belekattintani a kommentekbe, mert soha többet nem találod meg, hogy mit írtál…
   A választ egyébként ennek a fejezetnek a végén találod.

   Üdv:

   Zsiráf

   Válasz
 79. Kedves Zsiráf!
  Nagyon alapos, igényes munkát végzel, öröm olvasni őket!
  Én magyartanárként ajánlom az oldaladat a tanítványimnak.
  Köszönjük szépen! Tünde

  Válasz
  • Kedves Tünde!

   Nagyon szívesen, és én köszönöm a pozitív visszajelzést, mindig jól esik a megerősítés! 🙂

   Üdv:

   Zsiráf

   Válasz
 80. Kedves Zsiráf!

  Van esetleg olyan írásod, listád, vagy tudsz esetleg ajánlani olyan forrást, ami a Légy jó mindhalálig c. könyv és megfilmesített változata közti különbségeket sorolja? Nagyon hálás lennék érte….
  Pablo

  Válasz
  • Kedves Pablito!

   Mindenképpen a guglit ajánlom, valami olyan kereséssel, hogy „légy jó mindhalálig könyv és film közötti különbség” Csak győzd elolvasni a találatokat! 🙂

   Üv:

   Zsiráf

   Válasz
 81. Kedves Zsiráf!
  Mondták már, hogy egy hős vagy?
  Köszönöm a munkáidat, rengeteget segítesz 😀

  Üdv. Bálint

  Válasz
 82. Kedves Zsiráf, Kedves Olvasók!

  Először is nagyon szépen köszönöm, hogy van ez az oldal. Nagyon sok hasznát veszem.
  Másodszor pedig lenne egy kérdésem, ami sürgős volna…
  1. Hogyan közli velünk az elbeszélő – ebben az egy mondatban – a kisdiákot körülvevő világról alkotott véleményét?

  Előre is nagyon szépen köszönöm, további szép napot Nektek! 🙂

  Válasz
  • Kedves Milán!

   Nem maradt ki véletlenül valami a kérdésből? Hogy érted az, hogy „ebben az egy mondatban”?

   Üdv:

   Zsiráf

   Válasz
 83. Kedves Zsiráf!
  Lenne egy kérdésem hozzád és ha lehet és megkérhetlek akkor még ma válaszolj ha nem nagy gond de a fő ha nem ma akkor is megtudnád válaszolni mert fontos lenne mert nem tudtam sehogy megválaszolni ezt a szerény kérdést!
  Szóval a kérdés az lenne hogy: Következtess a fiók tartalmából a fiú érdeklődési körére, személyiségére!

  Előre is nagyon nagyon köszönöm! 🥰

  Utóirat: Tényleg nagyon fontos lenne hogy válaszolj!

  Üdv: Noémii

  Válasz
  • Kedves Noémii!

   A fiókban lévő dolgok listáját ebben a posztban találod. Nyilván nem minden, a fiókban lévő dologról lehet az érdeklődési körre következtetni, de azért akad pár tárgy: A Csokonai életéről szóló könyv, és az a tény, hogy Misi csalódott, amiért nem versek vannak benne, arra utal, hogy Misi szereti a verseket, vagyis az irodalmat. A Történelmi Arcképcsarnok füzete pedig arra, hogy a történelem is érdekli.
   A naplóírás elemző, figyelő, merengő jellemre utal, akkor is, ha végül Misi nem ír semmit a naplóba. A festék pedig utalhat arra, hogy szeret festeni.

   Üdv:

   Zsiráf

   Válasz
 84. Szia Zsiráf !
  Tudd nál nekem segíteni az egyik kérdésben ?
  Ha igen akkor itt van a feleat :
  Képzeld el és mutasd be a regény egyik szereplőjének életét tíz, húsz év múlva .
  Vélaszod előre is köszönöm !

  Válasz
  • Kedves Szofia361!

   Nos, ez az a kérdéstípus, amiben nem nagyon tudok segíteni, hiszen Neked kell elképzelni a dolgokat, nem nekem… 🙂 A helyedben én Misit választanám, és ha ehhez elolvasod az utolsó fejezet olvasónaplóját, akkor máris könnyebb helyzetben vagy. Misi azt a tanácsot kapja, hogy tanuljon, hogy ő is taníthasson. Ez egy jó kiindulási alap lehet ahhoz, hogy mi lesz Misivel 10 év múlva.

   Üdv:

   Zsiráf

   Válasz
 85. Szia!
  Azt szeretném kérni hogy leírnád légyszíves nekem Misi anyjának a tulajdonságait és, hogy hány évesek kb Misi testvérei.
  Válaszodat előre is köszönöm!

  Válasz
  • Kedves Ádám!

   Misi anyja egy pap lánya és ácsfeleség, egyébként pedig varrással foglalkozik.
   „Az ő édesanyjának is olyan hangja van, hogy mikor énekel, mintha poharat csengetnének. De az ő édesanyjának olyan óriási fekete haja van, hogy mikor fésülködik s kibontja, egészen beborítja, úgy, hogy az arcából, melléből se látszik semmi.”
   „Az ő édesanyja az egész faluban minden lánynak és fiatalasszonynak varr, rékliket, s a legényeknek surcokat, fehérrel kivarrva. ”
   „senki más nem szenved, csak az édesanyja, akinek dolgozni kell az egész családra, pedig vékony, gyenge, szomorú kis teste nem dologra való, csak a nyomorúság kényszeríti rá, hogy dolgozzon, mert ő is olvasni szeretne s tanulni s szórakozni, de folyton mosnia kell és főzni, takarítani, varrni a sok gyerekre, s még a parasztlányoknak is varr, az egész ház tele van a friss kartonok szagával”
   Az nem derül ki a regényből, hogy hány évesek Misi testvérei, csak annyi, hogy öten vannak fiútestvérek, és Misi a legidősebb.

   Üdv:

   Zsiráf

   Válasz
 86. Szia!
  Szeretném ha segítenél a feladatban!
  Hogyan tanulta Misi a latint?
  Jellemezd Orczy család házát
  Mit álmodott Pósalaky?Ki fejti meg?Hogyan?
  Mutasd be a Doroghy családott
  Hogyan tölti az időt Vilmos és Misi?
  Milyen levelet hozz,visz Misi?
  Mi a levél tartalma?
  Mit mond Misi Pósalakynak a Lútriról?
  Hányszor hívatja Misit az igazgató?

  Válasz
  • Kedves Orsolya!

   Hm… fura kérdés… Igazából csak minden második fejezetet csináltam meg…

   Üdv:

   Zsiráf

   Válasz
   • Kedves Zsiráf!
    Mége lehet h fura kérdés, sőt biztos. De nekem nagyon fontos volt a válaszod és köszönöm h válaszoltál, és nekem tökéletes
    Üdv.:
    Orsolya

    Válasz
 87. Kedves Zsiráf!
  Ha nem tud nagy kérés rövid vázlat pontokban le tudod írni nekem a történetét? Előre is köszönöm a válaszod
  Üdv : Niki

  Válasz
  • Kedves Niki!

   Megírtam az olvasónaplót, szerintem ez bőven elég segítség akár egy vázlat kidolgozásához is.

   Üdv:

   Zsiráf

   Válasz
 88. Kedves Zsiráf!

  1 kérdésem lenne.
  „A szerény kisfiú szorgos tanulás közben is folyton az édesanyjára gondol, s apjára, az ügyeskezű ácsra, akik 4 gyereket nevelnek otthon. Mire döbben rá, mit veszített el?”
  Válaszod előre is köszönöm!

  Barna

  Válasz
  • Kedves Barna!

   Kb. mindent, ami fontos volt neki: a családot, a biztonságot, az otthont, a szüleit, a testvéreit. Tökéletesen felfordult az élete, minden addigi biztos pontját elvesztette. Tulajdonképpen elvesztette a gyerekkorát még gyerekként.

   Üdv:

   Zsiráf

   Válasz
 89. Kedves Zsiráf.
  Észrevettem hogy a negyedik fejezetben
  „- Te, kis Nyilas…
  – Mondjad csak, elvállalnád te egy gyereknek a tanítását?
  – Minden szerdán és szombaton délután kellene latint és számtant tanulni azzal a haszontalan kis Doroghy gyerekkel.”
  Az ezen idézet fölött elhelyezkedő bekezdésben egy helyre mait írtál de szerintem amit szerettél volna.

  Válasz
 90. Kedves Zsiráf!
  Tudnál segíteni ebben a kérdésben: Milyen volt Böszörményi kése? Idézd a leíró részt a regényből.

  Válasz
  • Kedves Lilla!

   „Nem szólt tehát, csak félretette a kést, s a sötétben tovább maszatolt a ládában, aztán újra meg újra megtapogatta a kést, már ráismert, ez egy halnyelű kés volt, nagyon gyönyörű kis kés, csillogó fényes volt a nyele, gyöngyházból volt a hal alakja, és még szeme is volt a halnak.”

   Üdv:

   Zsiráf

   Válasz
 91. Kedves zsiráf!
  Az egyik feladatom hogy irjam le milyen élete lesz Misinek Sárospatakon!? (Nem hiszem hogy olvastam volna) Meg köszönöm ha segítesz nekem!♡

  Válasz
  • Kedves Olivia!

   Nem is olvashattad, mert ez már nincs benne a regényben, szóval teljesen a Te fantáziádra van bízva a válasz! 🙂

   Üdv:

   Zsiráf

   Válasz
 92. Szia zsiráf én azzal a kérdéssel fordulok hozzád hogy Ki az a személy akinek megjelenése végül szinte isteni beavatkozásnak tűnik:…………………..
  Mit tesz?………………………….
  Megoldja a helyzetet?……………….

  válaszodat előre is köszönöm.

  Válasz
 93. Kedves Zsiráf!

  Köszönöm az eddigi munkádat/munkáidat, mindig hasznomra voltak.

  Szeretnék tőled egy kis segítséget kérni, ha nem probléma.

  ‘ Nyilas Misit a szenvedései ellenére is győztesnek tartjuk a regény olvasása után. Fejtsd ki miért! ‘

  Ezt a feladatot (is) kaptuk és nem vagyok benne biztos, hogy teljesen jól értelmeztem-e..

  Ha azt írom, hogy mert mind végig becsülettel állt a dolgokhoz és nem követett el bűnt.. Ez kevés?

  Te hogy értelmeznéd?

  Válaszod előre is köszönöm:
  naplopó:)

  Válasz
  • Kedves naplopó!

   Ha csak egy sornyi helyed van a válaszra, akkor kb. elég ennyi. 🙂

   Üdv:

   Zsiráf

   Válasz
 94. Szia Zsiráf!
  Nagyon meg szeretném köszönni, hogy vezeted ezt az oldalt. Már több kötelező olvasmány mellett használtam az oldaladat, és mindig óriási segítség volt. Nagyon sokat segítesz, és megkönnyíted az olvasmányokat. Teljesen érthető minden, és habár rövid (hála az égnek), minden fontos részlet benne van, ami kell. Nagyon szépen köszönöm<3

  Válasz
 95. Kedves Zsiráf!
  Köszönöm az olvasónaplót, nagyon jó volt. Nem olvastam el a könyvet, de így hogy a cselekmény folyamatos volt, nagyon élvezetesnek találtam, és lehet hogy el fogom olvasni a könyvet is.
  Az iskolában 10 kérdést kaptunk, és jobban megírtam mint mások akik a könyvet elolvasták. Szóval csak szeretném megköszönni a naplót, mert nagyon sok időt, energiát és feszültséget megspóroltál nekem! 🙂
  Üdvözlettel: Gergő

  Válasz
 96. Szia zsiráf 🙂
  Imádom az olvasónaplód!
  Mivel úgy olvasók hogy kb nem emlékszem semmire, az olvasónaplódat használom.
  Nagyon sokat segít 😉
  Üdv:
  Máté

  Válasz
 97. Kedves Zsiráf!
  A hetedik fejezet helyszíneinél szerintem a „tornaterem” véletlenül „tonraterem”-re sikeredett! Fantasztikus olvasónapló, sokat segít! Ez a negyedik alkalom, hogy az oldalon keresek segítséget.
  Üdv:
  Kinga

  Válasz
 98. Kedves Zsiráf!
  Csak köszönetet szeretnék mondani, mert ez az olvasónapló nagyban segít a regény értelmezésében. Remélem 2022-ben is aktív vagy.
  Űdv.: Benedek

  Válasz
  • Kedves Benedek!

   Aktív, aktív, csak most egy kicsit nem voltam az… Nagyon szvíesen! 🙂

   Üdv:

   Zsiráf

   Válasz
 99. Kedves zsiráf!
  Nincs ötletem, a tizenegyedik fejezet alapján kéne írni Nyilas Misiről jellemzést

  Válasz
 100. Kedves Zsiráf!
  Nagyon szeretem a honlapod és esetleg letudod írni a könyvnek a témáját röviden? Vagy ha van itt is csak nem találtam akkor eltudod küldeni a linket?

  Előre is köszönöm!

  Válasz
 101. Helloka olyan kérdésem van hogy valaki tudna irni nekem fogalmazást ezzel a cimmel: A kínvallatás

  Válaszokat előre is köszönömm

  Válasz
 102. Jonapot!
  Tudna segiteni kerem a beadandoba ?
  °Level a kollegiumbol
  •Irni kell egy debreceni diak hetkoznapjarol level formatumba

  Válasz
 103. Kedves Zsiráf!

  Nagyon köszönöm, hogy elolvashattam ezt az olvasónaplót tőled! Nagyon sokat segítettél, mivel holnap írunk egy dolgozatot belőle!

  Üdv:
  Regő

  Válasz
 104. Kedves Zsiráf!
  Az a kérdésem hogy Gyéres tanár úr mivel bünteti az utcán csatangoló diákokat?
  Előre is köszönöm válaszodat.
  Üdv.:
  Csöpi

  Válasz
 105. Kedves Zsiráf!
  Szeretném ha válaszolnál 2 kérdésemre!
  Itt vannak:
  1.Mióta lakik Nyilas Bertalan és családja abban a faluban, ahol most élnek? (9. fejezet, asszem)
  2. Miért kellett ide költözniük?

  Válasz
  • Kedves Emma”

   „- Az igaz, azt én is tudom – mondta Misi -, mert mi tönkrement emberek vagyunk, s édesapám csak most három esztendeje költözött abba a faluba, ahol most lakunk, mert otthon egy tüzesgép miatt, ami felrobbant, elárverezték hatszáz forint adósságba minden földünket, két házunkat, s akkor eljöttünk ebbe a faluba, mert itt az édesanyámnak rokonai és sógorai vannak […]”

   Üdv:

   Zsiráf

   Válasz
 106. Kedves Zsiráf!

  Azt szeretném mondani,
  hogy a 12. Fejezetnél nincs szereplő, időpont, helyszín

  Üdvözlettel: Valaki 🙃

  Válasz
 107. Kedves Zsiráf!

  Szerintem mindannyiunk nevében megköszönhetjük a Te és a csapatod fáradhatatlan munkáját, amellyel létrehoztátok ezt az oldalt, és nap, mint nap válaszoltok – néha hülye – kérdéseinkre. Már 4 olvasmányom tartalmát ihletted meg, hogy vajon mi a fenét írjak az olvasónaplóba…Ha ez az oldal nem létezne, a diákok kétségbeesnének😂. ( Köztük én is ) Viszont sokan csak le/kimásolják a mondatokat…Jelenleg a Légy jó mindhaláligot írom. Maga a könyv nem az én stílusom: Misi sírós, nyafogós, régies szavak. Én nem ajánlanám hetedikeseknek és nyolcadikosoknak sem. Lehet felnőttként majd máshogy érint. Az élet nehézségei. Mindenkinek más a véleménye.

  Köszönjük, hogy itt vagy/vagytok!

  Válasz
  • Kedves Sandra!

   Ilyenkor mindig elmondom, leirom, hogy Móricz nem ifjúsági regénynek szánta, sőt kifejezetten meg volt sértődve, amikor gyermekregényként értékelték…
   Felnőttként majd méshogy érint! 🙂

   Üdv:

   Zsiráf

   Válasz

Szólj hozzá!

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .