A két koldusdiák szereplői betűrendben

A bejegyzéshez kapcsolódó, ajánlott posztok:

Krucsay A regény elején, mint hatalmaskodó nemesúr jelenik meg. Ő botoztatja halálra a Veres-fiúk apját, később azonban egész komoly jellemfejlődésen megy keresztül.
Lázár Gábor Erdélyi főúr Apafi Mihály fejdelem udvarában Gyulafehérváron. A cselekmény szempontjából nincs jelentősége, csak egyszer jeleik meg a 7. fejezetben, amikor az urak a túlvilágról vitatkoznak.
Lázár Kristóf A debreceni városi tanács tagja, mellékszereplő, a cselekmény szempontjából nincs jelentősége, csak egyszer említik a nevét.
Lipót I. Lipót magyar király és osztrák császár. Németesen Leopold. Valós történelmi személy volt. A regényben csak mellékszereplő, a 10. fejezetben az ő pesti látogatása során tartott ünnepség során omlik össze az a tribün, amin Nesselroth Ágnes is ült. Laci megmenti a lányt, így ismerkednek meg.
Magday István Veres Pista álneve, amit akkor vesz fel, amikor Laci megszökteti a sárospataki vár börtönből. Ezen a néven lesz kuruc hős. Később azonban Bercsényi leleplezi, menekülnie kell, ezért átáll a labancok oldalára, ahol szintén hősies tetteket hajt végre.
Mátyás Krucsay huszárja.

Mellékszereplő, a cselekmény szempontjából nincs jelentősége, csak egyszer említik.

Miska A kálvinista lelkész neve a 8. fejezetben, amikor Veres Laci a két pap vitáját meséli el a túlvilágról. A vezetéknevét, illetve a másik pap nevét sem tudjuk meg.
Mohorai Ferenc A végrendelkező öregasszony kedvenc unokája a 6. fejezetben. 13 éves, az asszony ezer tallért hagy rá. Mellékszereplő, a cselekmény szempontjából nincs jelentősége, csak egyszer említik a nevét.
Nagy Gergely A gyulafehérvári Arany medve fogadó kocsmárosa. Laci itt száll meg először a 9. fejezetben, amikor megtalálja a kincset, majd a 11. fejezetben, amikor visszatér Gyulafehérvárra, hogy elvigye a kincs másik felét.

Nagy Gergely az, aki Lacinak intézi a telkek megvásárlását.

Naláczi Teljes neve Naláczi István. Valós történelmi személyiség, Apafi Mihály erdélyi fejedelem főtanácsosa. A történet szempontjából nincs jelentősége, személyesen nem jelenik meg, csak egyszer említik a nevét.
Naláczi Farkas A gyulafehérvári urak egyike, akikkel Veres Laci az Arany medve fogadóban ismerkedik meg a 9. fejezetben. A többiek: Veér István, Petki Gábor, Kovasóczi Miklós
Nesselroth Ágnes A pesti polgármester, Nesselroth Tamás szépséges lánya. „Nesselroth Ágnes a legkülönb hajadona volt akkor Pestnek; termetben, arcban és erkölcsökben. Kék szemeiben a szelídség tükröződött, minden mozdulatán báj és kellem ömlött el.” (10. fejezet)

Ágnest Laci menti meg, amikor a császár látogatása alkalmából épített emelvény összeomlik, és a lány leesik róla. És persze egymásba szeretnek.

Nesselroth Tamás Pest polgármester. A történet szempontjából azért fontos, mert a lányába, Nesselroth Ágnesbe szeret bele Veres Laci.
Palotásy Kristóf Mellékszereplő, ő hozza a hírt Vak Bottyánnak, miszerint Rákóczi Ferenc fejedelem egy gyönyörű lovat ajándékoz Magday Istvánnak.
Perecz István Dobos néni rosszindulatú szomszédja, aki szerint Dobos néni túl jól bánik a kosztos diákokkal

„-Ej, ej, komámasszony, nem jó rendszer ez, nem jó! Adjon a diákoknak kevesebb húst és több hátba ütést! Majd meglássa, hogy jobban kijön velök.”

Mellékszereplő, a cselekmény szempontjából nincs jelentősége, csak egyszer említik.

Petki Gábor A gyulafehérvári urak egyike, akikkel Veres Laci az Arany medve fogadóban ismerkedik meg. A többiek: Naláczi Farkas, Veér István, Kovasóczi Miklós.

Később Petki ad neki éjszakára szállást.

Később Laci és Petki még egyszer összefutnak Gyulafehérváron a 11. fejezetben, Laci tőle tudja meg, hogy Pista a sárospataki vár börtönében van.

A bejegyzésnek még nincs vége, kattints a folytatáshoz!
Szólj hozzá!

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .