Idegen, régi és régies szavak és jelentésük – A két koldusdiák

A bejegyzéshez kapcsolódó, ajánlott posztok:

Csirizel Összeragaszt. A csiriz egy speciális, könnyen előállítható ragasztóanyag volt, amit úgy készítettek, hogy meleg vízhez lisztet, vagy valamilyen keményítőt adtak, majd addig melegítették, amíg besűrűsödött és opálossá nem vált. Főleg cipészek, csizmadiák, és szabók használták, de tulajdonképpen univerzális ragasztóanyagnak számított.
„Már másképp áll az a ruha, amit a híres Kartos Gáspár varr, mint amit Kozsehuba János uram csirizel össze gyatrán. Ez a két kecske ruházta akkor Debrecen városát […]” (3. fejezet)
Cívis Itt debreceni polgárt jelent
„ A verekedő diák nagy tekintélyben állt a cívis előtt is.” (3. fejezet)
Clamantes Kiabálók (latin)
»Ejnye, mordizom adta – kiabálta a »clamantesek« után -, no, hogy kilenc kopókölyök marja a torkotokat!«” (6. fejezet)
Csótár Jelent díszes nyeregtakarót is, és bojtos díszt is a nyergen
„Ott künn a sátor előtt két díszhuszár állt, panyókás mentében, forgós kalpagokkal várva, míg ott benn elvégzi a fejedelmi biztos a ceremóniákat, addig is féken tartva a prüszkölő, toporzékoló ajándék paripát, aranyos csótárral, ezüstös nyereggel, virágokkal átvert selyemtakaróval, míg annak a gazdája, az ünnepelt hős kilépne.” (13. fejezet)
Dévajkodó Csintalankodó
„[…] és mindezt csak azért, hogy mikor a napi dolga mellett a nagy bánata elalszik, azt a dévajkodó gyerekek lármája, meg a Laci, Pista név még jobban elringassa.” (2. fejezet)
Diskurzus Beszélgetés, társalgás
„A vendégek, nehány nemesúr, akik egy asztal körül ültek és vacsoráztak vidám beszélgetésbe eredve, abbahagyták a diskurzust, a kocsmáros, Nagy Gergely uram pedig hirtelen fölvágta a báránybőrsipkát a fejére, ami azt jelentette nála, hogy ő most úr akar lenni.” (9. fejezet)
Disputa Vita
„Egy délután, de még a délutánok elleni törvény előtt, rózsás kedélyhangulatba jutván az urak, asztalbontás előtt nagy disputába keveredék Apor István Boér Kristóffal afölött, hogy milyen a túlvilág.” (7. fejezet)
Disputáns Vitatkozó
„A vendégek mosolyogtak, hogy milyen ünnepélyesen fogadkozik a két disputáns.” (8. fejezet)
Dixi Mondottam
„-Mert amiről a két főúr vitázott, az éppen a mindenség ama titkai közé tartozik, amiket az isten magánál tartott. Dixi.” (7. fejezet)
Domine Úr, uram
„-Ez bizony gyönyörű egy munka. Még öreg korában is örömmel fogja nézegethetni a domine.” (4. fejezet)
Dömöcköl Itt verést jelent
„-Dömöcköld, fiam, ne ereszd el! Hadd egyék egy kis homokot! Nem sokkal rosszabb az a Bujdosóék kosztjánál.” (4. fejezet)
Elsinkófál Elveszteget, elherdál
„Nagy Gergely uram azt se bánta, elsinkófálta a fundusokat potom áron, s másnap útra kelt Laci azzal a pénzzel, szomorúan, lehangoltan.” (11. fejezet)
Exisztál Van, él, létezik
„Szerencséje báró De Manxnak, hogy még akkor nem exisztált, mert elbújhatott volna előttük.” (9. fejezet)
Fátum Elkerülhetetlen sorscsapás
„Érezte ártatlanságát, ki akarta böjtölni, megpróbálta átváltoztatni a rettenetes balvégzetet, mely büntetlenül leteperte, de a fátum rátalált, s új csapást mért ellene.” (13. fejezet)

A szószedetnek még nincs vége, kattints a folytatáshoz!
Szólj hozzá!

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .