Jókai Mór – A kőszívű ember fiai – Olvasónapló

Jókai Mór A kőszívű ember fiai című regényének részletes olvasónaplója fejezetenként.

A könnyebb kezelhetőség kedvéért a regény 50 fejezetének olvasónaplóját két bejegyzésre osztottam. Vannak olyan kiadások, amik két kötetben jelentek meg, és kötetenként előröl kezdik a számozást.

Jókai Mór – A kőszívű ember fiai – Olvasónapló – 1-25. fejezet
Jókai Mór – A kőszívű ember fiai – Olvasónapló – 26-50. fejezet

Jókai Mór – A kőszívű ember fiai – 26-50. fejezet – Olvasónapló

26. fejezet: Sötétség

Főbb szereplők Időpont Helyszín
A Plankenhorst hölgyek
Edit
soror Remigia
Rideghváry Bence
Az Isaszegi csata utáni napon A Plankenhorst hölgyek bécsi háza

A Plankenhorst hölgyek házában látogatóban van soror Remigia és Edit. Vacsora közben az isaszegi csatáról beszélgetnek. A Plankenhorst hölgyek még úgy tudják, hogy a csatában a császári csapatok állnak nyerésre.

Editnek némán kell hallgatnia, ahogy arról beszélgetnek, hogy Richárd biztosan meg fog halni az ütközetben.

A vacsora vége felé megérkezik Rideghváry Bence, hozva a hírt, hogy az isaszegi csatát elvesztették. Ami ennél is fontosabb, azt is elmondja, hogy Baradlay Richárd és Palvicz Ottó a csata forgatagában párbajoztak és Richárd megölte Ottót.

Alfonsine teljesen kétségbe esik, kiabál, ájuldozik. Mivel dühkitörésével elárulta magát Rideghváry előtt (ne feledjük, valójában titok a viszony közte és Palvicz között, pláne, hogy ebből a kapcsolatból gyermek is született), ezért szövetséget kötnek Rideghváryval. Mindketten gyűlölik a Baradlay családot, elhatározzák, hogy mindent elkövetnek a bosszú érdekében.

Soror Remigia vissza akarja vinni a Brigitta szüzek zárdájába Editet, de Alfonsine nem engedi. Editnek ott kell laknia ezentúl a Plankenhorst házban.

Fontos mondatok a fejezetből:

  • Alfonsine Editnek: „Megölte az, akit te szeretsz, azt, akit én szerettem! Megölöm én azt, akit te szeretsz!”
  • Rideghváry Alfonsine-nak: „Én gyűlölöm a hazámat! Tudja ön, mit tesz az: „én gyűlölöm a hazámat”! Minden fűszálát, minden csecsszopó porontyát gyűlölöm! Most már tudhatja ön, ki vagyok, amint én is tudom, hogy ön kicsoda. Ahol egymásra szükségünk lesz, ott majd találkozunk.”

Az olvasónaplónak még nincs vége, kattints a folytatáshoz!
Jókai Mór – A kőszívű ember fiai – 1-25. fejezet – Olvasónapló

1. fejezet: Hatvan perc!

Főbb szereplők Időpont Helyszín
Baradlay Kazimír
Baradlay Kazimírné (Marie)
A Baradlay család nemesdombi kastélya

A Baradlay család nemesdombi kastélyában nagy vendégsereg gyűlik össze egy értekezletre, amit Baradlay Kazimír, a Baradlay család feje hívott össze. A regény cselekménye az összejövetelt lezáró vacsora leírásával indul, melyen Baradlay Kazimir nem vesz részt, felesége Baradlay Kazimírné Marie helyettesíti. Kazimír távolmaradásának oka, hogy évtizedek óta súlyos betegségben szenved, aminek következménye, hogy lassan kővé válik a szíve, emiatt mostanra már ágyhoz van kötve. Vacsora közben az orvos elhívja Marie-t, közölve vele, hogy férjének még hatvan perce van hátra, és beszélni akar vele.

A haldokló szobájában Kazimír lediktálja feleségének a végrendeletét, aminek főbb pontjai:

  • A család legidősebb fia, Baradlay Ödön (a diplomata), aki jelenleg Szentpéterváron, az orosz udvarnál követségi titkár, maradjon is ott, amíg feljebb nem emelkedik a hivatali ranglétrán. Mint kiderül, Ödönnek egy lány miatt kellett Oroszországba mennie, mert apja nem nézte jó szemmel kapcsolatukat. Kazimír utasítja feleségét, hogy adja férjhez máshoz ezt a lányt, míg Ödön külföldön van
  • A középső fiú, Baradlay Richárd (a katona), aki jelenleg a királyi testőrségnél szolgál, még egy évig maradjon ott, aztán egy évre lépjen át a lovassághoz, aztán menjen a vezérkarhoz. Egész életében maradjon katona, soha nem nősülhet.
  • A legfiatalabb fiú, Baradlay Jenő (a hivatalnok), aki jelenleg Bécsben dolgozik, maradjon is ott és tegyen meg mindent, hogy minél magasabbra emelkedjék a hivatalnoki ranglétrán.
  • A három fiú fő feladata, hogy tovább vigyék apjuk szellemiségét és munkáját.
  • Baradlay Kazimír halála után hat héttel feleségének férjhez kell mennie Rideghváry Bence vármegyei adminisztrátorhoz

Az orvos által jósolt óra leteltével Baradlay Kazimír meghal. Felesége pedig megesküszik, hogy mindent pontosan ellentétesen fog csinálni, mint ahogy azt férje meghagyta neki.

Az olvasónaplónak még nincs vége, kattints a folytatáshoz!