Wibra Gyuri álma – Mikszáth Kálmán: Szent Péter esernyője

Wibra Gyuri álma a IV. rész 2. fejezetében ad tanácsot. Ebben a fejezetben Gyuri Szent Péterrel beszélget.

Figyeljük meg, hogy Szent Péter milyen furcsa szereplője a regénynek:

  • Tulajdonképpen főszereplő,  anélkül azonban, hogy bármilyen hatással lenne az eseményekre. Egyszer jelenik meg, akkor is csak Gyuri álmában.
  • Csak a glogovaiak képzelete juttatja kiemelt szerephez, a falusiak ugyanis neki tulajdonítják az esernyőt, amivel megmentette a kislány Veronka életét.

Ismeretterjesztő céllal jegyezem meg, hogy Szent Péter, azaz Péter apostol Jézus első tanítványa és Róma első püspöke volt. Eredetileg Simonnak hívták, Jézus adta neki a Péter, vagyis kőszikla nevet. Jézus rábízta a mennyország kapuinak kulcsait.

A pápák, Róma és a halászok védőszentje.

Ebben a fejezetben már túl vagyunk a Mravucsánéknál elöltött vacsorán, amikor Gyuri megtudja, hogy apja esernyője azonos a glogovaiak által Szent Péternek tulajdonított esernyővel. Gyuri tehát megtalálta az ernyőt, de mégsem tud hozzájutni, hiszen jelenleg éppen egy templomi kegytárgy funkcióját tölti be.

A vacsora után, amikor visszavonul a szobájába, kétségbeesetten próbálj meg kitalálni, hogy hogyan lehetne övé az ernyő. Közben észrevétlenül elalszik. Álmában Szent Péterrel találkozik:

„Amint mennek-mennek a csalitok között, eleibök toppan az ösvényen egy öregember, kunkorgós aranybottal, glóriás félkörrel a feje fölött, a kalapja madzagra akasztva lógott le a nyakáról.

»Ön Wibra úr?« – kérdé az aggastyán.

»Igen, és ön?«

»Én Szent Péter vagyok.«

»Mi tetszik?«

»Egy nyilatkozatot akarok aláírni az ön javára.«

»Az én javamra?«

»Értesültem, hogy nem juthat az esernyőjéhez, Gregorics barátom megkért, hogy segítsem ki. Tehát szívesen írok alá egy nyilatkozatot, hogy az esernyőt nem én adtam a kisasszonynak.«

»Szép öntől, de itten se papírom, se tintám. Gyerünk vissza a faluba!«

»Az nem lehet, nincs annyi időm. Tudhatja, hogy én a kapunál állok strázsát, mennem kell.«

»De hát akkor én mit csináljak? Miképp jussak az esernyőmhöz?« […]

»Tudja mit, barátom uram, ne okoskodjék sokat, vegye el a Veronkát feleségül, s vele együtt magáé lesz az esernyő.«

»Jöjjön! – mondá Gyuri és megfogta erősen a szent palástját. – Kérje meg a számomra!«”

Gyuri azonban ekkor felébred a szolgáló kopogtatására, kiderül, hogy mér reggel van.

Szent Péter álombeli tanácsa hasznosnak bizonyul, Gyuri komolyan fontolóra veszi a lánykérést és később meg is teszi.