A Goriot apó szereplői betűrendben

Honoré de Balzac Goriot apó című regényének szereplői betűrendben

Agathe Rastignac egyik húga, a másik Laure. Rastignac-nak van még két öccse is: Gabriel és Henrik.
Személyesen nem jelenik meg a regényben, Rastignac csak levelet ír neki.
Ajuda-Pinto Portugál márki, főnemes, Beauséant-né szeretője, aki végül elhagyja az asszonyt, mert megnősül, Berthe Rochefide kisasszonyt veszi feleségül.
Hűtlensége miatt Beauséant-né elhagyja Párizst és normandiai birtokára vonul vissza.
Beauséant-né kérésére ő mutatja be Rastignac-ot Delphine de Nucingen bárónénak az Olasz Operában
Anastasie Teljes neve: Anastasie de Restaud grófné, de szerepel Restaud-né néven is, Goriot apó egyik lánya. (A másik Delphine)
Elkényeztetett asszony, aki azonban a szeretője, Maxime de Trailles gróf csapdájába esik. Anastasie ugyanis őszintén szerelmes Maxime-ba, és a beképzelt, fiatal, és szerencsejáték függő nemes ezt ki is használja.
Anastasie eladja a férje, Restaud gróf családi gyémántjait azért, hogy Maxime adósságait kifizesse, de a férje tudomást szerez a dologról, visszavásárolja a gyémántokat és Anastasie-nak azzal kell fizetnie, hogy a férjére íratja a vagyonát.
Ráadásul Maxime nem bizonyul méltónak Anastasie szerelmére, végül megcsalja és elhagyja az asszonyt, újabb hatalmas adósságot hagyva maga után.
Fia: Ernest de Restaud, illetve több gyerekük is van, de csak neki tudjuk meg a nevét.
Beauséant vikomt Beauséant-né férje.
Beauséant vikomtné Megjelenik Beauséant-né néven is, lánykori neve: Claire de Bourgogne.
Rastignac távoli unokatestvére, akinek segítségével bekerül a párizsi nemesi társaságba, és ő az, aki Delphine-nel is összeismerteti.
Párizs egyik legelőkelőbb, leggazdagabb és legszebb asszonya.
Szeretője Ajuda-Pinto, portugál márki, aki végül elhagyja őt, emiatt az asszony vidéki száműzetésbe vonul.
Bianchon Teljes neve: Horace Bianchon, orvostanhallgató, Rastignac barátja, külső kosztos a Vauquer-házban, azaz csak ebédre fizet elő.
Sokat segít Rastignac-nak a beteg Goriot apó ápolásában, és később a temetés megszervezésében is.
Buneaud-né Párizsi penziótulajdonos, Vauquer-né konkurenciája, de egyébként a cselekmény szempontjából nincs jelentősége, nem jelenik meg személyesen, csak utalnak rá.
Charles A Vauquer-ház egyik olyan vendége, aki csak ebédre fizet elő, mellékszereplő, a történet szempontjából nincs jelentősége.
Christophe A Vauquer-ház kifutófiúja, túl sok szerepet nem kap, fő feladata általában a levelek, üzenetek továbbítása.
Ő az egyetlen, aki a ház lakói és alkalmazottai közül végül ott van Goriot apó temetésén.
Collin Teljes neve Jacques Collin, ez Vautrin igaza neve, bővebben lásd Vautrinnál
Constance Anastasie de Restaud grófné komornája, mellékszereplő
Coutur-né Egy francia köztársasági hadbiztos özvegye, Victorine Taillefer kisasszony távoli rokona és tulajdonképpen a nevelőanyja.
Akkor fogadta be Victorine-t és annak anyját, amikor Victorine apja elüldözte őket a háztól.
A Vauquer-ház egyik lakója, Victorine-nak közösen bérelnek szobát az első emeleten.
Delphine Teljes neve: Delphine de Nucingen báróné, de megjelenik Nucingenné néven is, Goriot apó egyik lánya. (A másik Anastasie).
Rastignac szeretője, aki boldogtalan házasságban él Nucingen báróval, ráadásul a korábbi szeretője, Marsay is elhagyja.
Testévéről ellentétben ő nem egy francia ősnemeshez ment feleségül, mert bár Nucingen báró is arisztokrata, de ő bankár, pénzember, aki nem születése révén, hanem vagyona segítségével jutott nemesi címhez.
Éppen ezért Delphine-t egyetlen vágy vezérli, hogy bejuthasson a francia felső tízezer legmagasabb körébe. Tulajdonképpen erre használja fel Rastignac-ot, akinek segítségével meghívást kap Beauséant vikomtné báljára. Delphine számára mindennél, még az apjánál is fontosabb, hogy megjelenjen a bálon, ezért még a beteg Goriot-ot sem látogatja meg.
Derville Goriot apó ügyvédje, mellékszereplő, személyesen nem jelenik meg a történetben, néhányszor említik csak a nevét.
Ernest Teljes neve Ernest de Restaud, Anastasie és Restaud fia, a történet szempontjából nincs jelentősége, csak egyszer említik a nevét.
Eugėne Lásd: Eugėne de Rastignac
Franchessini gróf, Vautrin embere, aki párbajt provokál Victorine testvérével, Frédéric-kel, majd meg is öli.
Frédéric Teljes neve: Frédéric Taillefer, Victorine testvére, bár az nem derül ki, hogy az öccse, vagy a bátyja, valószínűleg az utóbbi.
Apja igyekszik úgy intézni, hogy ő legyen az egyetlen örököse, emiatt kitagadja Victorine-t.
Vautrin terve nyomán egy Franchessini nevű gróf kihívja párbajra és megöli őt, ezzel Victorine lesz az örökös.
Gabriel Rastignac egyik öccse. A másik Henrik. Rastignac-nak van még két húga is: Laure és Agathe
Személyesen nem jelenik meg a regényben, csak levelezés közben említik.
Galathionne Hercegné, érte hagyja el Anastasie de Nucingen grófnét a szeretője, Marsay gróf. A cselekmény szempontjából nincs jelentősége.
Gobseck Zsidó uzsorás, Goriot apó nála adja el az utolsó ezüsttárgyait, hogy kifizesse Anastasie tartozását, később pedig szintén nála zálogosítja el az évjáradékát, ismét csak azért, hogy pénzt adhasson a lányának.
Gondureau Titkosrendőr, ő szervezi be Michonneau kisasszonyt azért, hogy a gutaütésszerű tüneteket produkáló szert beadja Vautrinnak, és így kideríthesse, hogy az azonos-e a Vasfejűvel.
Goriot apó Teljesen neve: Jean-Joachim Goriot, a regény egyik főszereplője.
Egykori metélttészta, makaróni és keményítőgyáros. Rajongásig imádja a két lányát, Anastasie-t és Delphine-t, és már gyerekkoruktól kezdve, de főleg a felesége halála után, rettenetesen elkényezteti őket.
Végül párizsi arisztokratákhoz, Restaud grófhoz és Nucingen báróhoz adja férjhez őket, óriási, egyenként 800 000 frankos hozománnyal.
Cserébe csak annyit szeretne, hogy a lányai közelében lehessen, ezért végül eladja a vállalkozását és beköltözik a Vauquer-házba.
Lányai azonban lassan megtagadják apjukat és csak akkor keresik fel, ha pénzre van szükségük. Goriot pedig továbbra sem nemet mondani nekik, ezért lassan minden megmaradt vagyonát a lányokra költi, emiatt teljesen tönkremegy.
A lányok az utolsó frankot is kiszedik az öregből, aki végül ebbe betegszik és hal bele, de Anastasie és Delphine még a temetésére sem mennek el
Grimbert Királyi postamester, a történet szempontjából nincs jelentősége, nem jelenik meg személyesen, csak a Rastignac és húgai közötti levelezésben említik egyszer.
Grimpel Orvos, érte küldenek, amikor Vautrin rosszul lesz a Michonneau kisasszony által a kávéjába öntött szer miatt. Végül nem lesz rá szükség, tehát a cselekmény szempontjából lényegtelen szereplő, nem jelenik meg személyesen.
Henrik Rastignac egyik öccse, a másik Gabriel. Rastignac-nak van még hét húga is: Laure és Agathe
Személyesen egyik sem jelenik meg a regényben, csak levelezés közben említik őket.
Jacques Beauséant vikomtné komornyikja
Jacques Lásd: Collin

A bejegyzésnek még nincs vége, kattints a folytatáshoz!
A két koldusdiák szereplői betűrendben

Mikszáth Kálmán A két koldusdiák című kisregényének összes szereplője betűrendben

A bejegyzéshez kapcsolódó, ajánlott posztok:

Ágnes A végrendelkező öregasszony unokahúga a 6. fejezetben. A vezetéknevét nem tudjuk meg, az asszony rá hagyja a házát. Mellékszereplő, a cselekmény szempontjából nincs jelentősége, csak egyszer említik a nevét.
Apafi Mihály Erdély fejedelme, valós történelmi személyiség, bár Mikszáth nem fest róla túl hízelgő képet. A 7. fejezetben ő adományoz szép ruhát, nemességet és kardot Lacinak.
Apor István Erdélyi főúr Apafi Mihály fejdelem környezetéből. A 7. fejezetben ő és Boér Kristóf vitatkoznak össze azon, hogy vajon milyen lehet a túlvilág. Ez a vita vezet oda, hogy Veres Laci végül nemességet kap.
Babó János Pesti szabó. Amikor I. Lipót császár pesti látogatásakor épített ünnepi emelvény összeomlik, és Nesselroth Ágnest megmenti Laci, akkor az ő házába kopogtat be, hogy segítsenek ápolni Ágnest. Mellékszereplő.
Baló Mihály Apafi Mihály erdélyi fejedelem udvari hadagya. Mellékszereplő, csak a 7. fejezetben kap minimális szerepet.
Bánffy Dénes Erdélyi főúr Apafi Mihály fejedelem udvarában Gyulafehérváron. Mellékszereplő, a cselekmény szempontjából nincs jelentősége, csak egyszer jelenik meg a 7. fejezetben, amikor az erdélyi urak a túlvilágról vitatkoznak.
Beke Miklós Az előző évi nagyerdei csata győztesse, azaz a „fortissimus”, a legerősebb. Őt hívja ki, és győzi le Veres Pista, így megszerezve a csata fődíját, a Szilágyi Magda által készített kardkötőt. Kabáról származik.

„Nagy, hórihorgas fickó volt, felgyűrt öklein pipaszárnyi vastagságban tündököltek az erek. Az inge szét volt szakítva a mellén a mai viaskodás folytán, s olyan nyakat láttatott, mint a bikáé, olyant, ami még Debrecenben is túlságig vastag.” (3. fejezet)

Béldi György Erdélyi főúr Apafi Mihály fejedelem udvarában Gyulafehérváron. Mellékszereplő, egyszer említik csak a nevét, amikor az urak a túlvilágról vitáznak a 7. fejezetben.
Bercsényi Miklós Gróf, főszereplő, Rákóczi fejedelem bizalmasa, egyébként valós történelmi személyiség. Többször keresztezi a fiúk útját, hol grófként, hol Rozsomák Jánosként.
Beta Pizsera apónak, a szegények fuvarosának egyik lova. A másik Fecske.
Bethlen Erdélyi főúr Apafi Mihály fejdelem udvarában Gyulafehérváron. A keresztnevét nem tudjuk meg. Mellékszereplő, csak a 7. fejezetben jelenik meg, amikor az urak a túlvilágról vitatkoznak.
Birliné asszony Dobosék szomszédja a Csapó utcában. Mellékszereplő, a cselekmény szempontjából nincs jelentősége, csak egyszer említik futólag a nevét.
Bodri Fekete kuvasz, amit Pista kap a végrendelkező öregasszonytól a 6. fejezetben, és mellé még 3 tallért. Kevésbé fontos szereplő, mint a fehér kutya, Dráva.
Boér Kristóf Erdélyi főúr Apafi Mihály fejdelem környezetében. A 7. fejezetben ős és Apor István vitatkoznak össze azon, hogy vajon milyen lehet a túlvilág. Ez a vita vezet oda, hogy Veres Laci végül nemességet kap.
Boglányi József Debreceni úr, akinek rossz pillanatban elejtett megjegyzése a 4. fejezetben komoly hatással lesz Veres Pista életére, mert azután akar mindenáron nemes lenni. Ő mutat rá ugyanis arra, hogy bár Pista megnyerte a nagyerdei csata fődíját, a Szilágyi Magda által készített kardkötőt, csak éppen soha nem hordhatja.

Veres Pista ugyanis egy jobbágy fia, vagyis nem nemes, tehát nem hordhat kardot, azaz kardkötőre sincs szüksége.

Egyébként mellékszereplő, ezen a megjegyzésen kívül nincs szerepe a regényben.

Boncz Márton Veres Laci legénye, akit Pesten fogadott fel, amikor még gazdag volt.

„Marci víg fickó volt, mindenféle zsírral megkenekezett, roppant svádával és furfanggal megáldva, a amellett olyan ostoba arca volt, mint egy birkának” (10. fejezet)

Márton azonban közel sem volt ostoba: „Boncz Márton regényes hajlamú fickó volt, ki két év előtt még ott molnárkodott a tallósi malomban, melyet a Dudvág vize hajt; ábrándos lelke fölkergette Budára szerencsét keresni, s itt találkozott Lacival elzüllötten; az szolgálatába vette az öreget. Nagy színészi tehetség volt benne, bámulatosan tudott utánozni másokat s tettetni magát.” (12. fejezet)

Ezt a tulajdonságát használja ki, amikor „Habakuk prófétaként” beáll Bercsényi gróf szolgálatába, mint jós. Laci és Marci így tudják meg, hogy Pista miért raboskodik a sárospataki vári börtönében.

Marci jóságát mutatja, hogy akkor is Laci mellett marad, amikor annak elfogy a pénze, és nem tudja tovább fizetni. Később mégis elválnak útjaik, mert Marci olyan jól játssza a jóst, hogy Bercsényi magával viszi.

A bejegyzésnek még nincs vége, kattints a folytatáshoz!