Idegen, régi és régies szavak és jelentésük – Egri csillagok

Törzsök Fatörzs.

„Azonban a kis Éva nem tudott a törzsökre felmászni.” (I. rész 5. fejezet)

Turba Tarisznya

„Mögöttük egy lovas szolga kocog az úton. A szolga nyereg helyett két tömött zsákon ül. A hátán is egy nagy bőrturba, vagy amint ma mondjuk: tarisznya. A turbából három nyélféle valami áll ki. Az egyik, hogy megvillanik olykor, láthatóképpen puska.” II. rész 1. fejezet)

„- Hát akkor öltözzön hamar, Tulipán, és jöjjön velem. Az asszony rakjon meg egy turbát ennivalóval. Kulacsot is hozhat.” (II. ész 3. fejezet)

„Beletörölte mind a tíz ujját a bugyogójába, és elővonta a hátáról a fehér ökörbőr turbát.” (II. rész 8. fejezet)

Turbán Perzsa eredetű török fejfedő, amit a fej köré tekerve viseltek. Sokféle anyagból készülhetett, és az anyag, illetve a viselés módja kifejezhetett rangot, társadalmi állást, hivatalt is.

„- A turbánja sincs meg?

– Abból meg kisinget varrt az asszony. Finom patyolat volt.” (II. rész 3. fejezet)

„A zászló alatt és utána arab paripákon tornyos turbánú katonák. A paripák olyan aprók, hogy némelyik katonának a lába csaknem a földet éri.” (II. rész 4. fejezet)

„Amaz a verejtékező, aki levette egy percre a turbánját, legalábbis száz embert ölt meg a perzsa háborúban.” (II. rész 4. fejezet)

Tüfenkcsi Török puskás katona, nevében a tüfek azt jelenti, hogy puska.

„S a munkások a tüfenkcsiknek meg-megújuló puskázása között dolgoznak tovább.” (IV. rész 13. fejezet)

Tűzmester Tüzérparancsnok.

A tűzmesterek már előbb megkapták a maguk ágyúját, különben sem tudtak egy szót se magyarul, Dobó azonban még egy főágyúmestert akart. Ki legyen az?” (IV. rész 5. fejezet)

Ulufedzsi Hivatásos zsoldos lovas katona. Speciális feladatuk volt a hadi pénztár őrzése és a tábori rendőrségi szolgálat.

„- Ezek az ulufedzsik – szólt Tulipán. – Zsoldos katonák, tábori rendőrök. A hadipénztár mellett is ezek járnak.” (II. rész 4. fejezet)

„Nyüzsög a török had. Lobognak a lófarkas, holdas zászlók. Elöl a janicsárok sárga-piros zászlaja. Hátrább az ulufedzsik fehér csíkos, zöld lobogója. Térdig érő pajzsokkal takartan, vasba öltözötten dübörögnek elő a szpáhik.” (V. rész 16. fejezet)

Újhitű Református

„Pápista vagy, vagy újhitű? – kérdezte a pap.” (I. rész 2. fejezet)

Ürü Herélt kos.

„Vizet tett fel egy nagy vaskondérban a tűzre, s hogy a pap a cigánnyal hamarosan megnyúzta az ürüt, értő kézzel aprózta bele a kondérba.” (I. rész 3. fejezet)

Üstöllést Rögtön, azonnal.

„Tisztelendő atyánk, válasszon széjjel bennünket üstöllést, mert bizony megcsúfol ez az ember: elhagy mindjárt az első napon!” (III. rész 6. fejezet)

Vasfű Más néven verbéna. A népi gyógyászat egyik leguniverzálisabb növénye, szinte mindenre alkalmazták.

„- Hiszen csak vasfű volna! – szólalt meg a feltört lábú Gáspár a kerék mellett.

– A vasfű az olyan fű, hogy lehull tőle a bilincs.” (I. rész 5. fejezet)

Vánkos Párna.

„A pap is aludt. A karja a feje alatt. Bizonyosan vánkoson szokott aludni.” (I. rész 5. fejezet)

„Gergely körülpillant a sátorban. Micsoda kéklő pompája a selyemnek! A földön is vastag, virágos, kék szőnyegek. A sátor falán kerek, üvegtelen ablakok. Az egyiken át lehet látni a Margitszigetet. Lent a sátor fala mellett meg vastag ülővánkosok hevernek.” (II. rész 20. fejezet)

Vendégoldal Hosszú rúd, amit a szekér oldalára erősítettek, hogy több teher férjen rá.

„Bálint pap is fegyverbe öltözötten ballagott a piaci tartalékosok közé. A kezében akkora kopja, hogy vendégoldalnak is beillett volna.” (V. rész 18. fejezet)

Vilajet A Török Birodalom közigazgatási egysége, tartomány.

„A katona rögtön jelentette a bégnek, hogy az olaszok valami rokonfélék, mert igen sírnak a rab körül. Azonban a bég nem sokat törődött már akkor a Jedikulával. A magyarországi kerület (törökül vilajet) foglalkoztatta az eszének minden kerekét.” (III. rész 12. fejezet)

Zarbuzán Nagyméretű török ostromágyú.

„A topcsik tovább tömték a három zarbuzánt. Bunkós végű vasdöröklővel verték a hasába a puskaport.” (IV. rész 10. fejezet)

Zeke Rövid, posztóból, esetleg vászonból készült, általában zsinóros férfikabát

„Könnyű, meggyszín zekéje alól páncéling csillog.” (I. rész 2. fejezet)

„És a jobb keze is hiányzott: a vászonzeke ujja csak lötyögött a csuklóján.” (I. rész 2. fejezet)
“Idegen, régi és régies szavak és jelentésük – Egri csillagok” bejegyzéshez 3 hozzászólás

 1. Visszajelzés: V.13. 6.o. | FELADATOK
 2. Kedves Zsiráf!
  Nagyon tetszik az olvasónaplód! az ,,Idegen, régi és régies szavak és jelentésük – Egri csillagok” részben van egy pár szó amit nem találtam meg, de nagyon kéne a jelentésük:
  -kerengő dervis
  -janicsár
  -mangál
  -müezzin
  -Tulipánünnep
  -perzsa gyászünnep
  -szandzsák
  -palotás
  -lutheránus
  -borbély

  Válasz
  • Kedves Eszti!

   -kerengő dervis
   Keresd a dervisnél.
   -janicsár
   Benne van.
   -mangál
   „Kis terembe vezették. Nem volt abban egyéb, csak egy szőnyeg s azon egy vánkos. A vánkos mellett meg óriás rézmedence, hasonlatos a budai templom sárgarézből való keresztelő-medencéjéhez, csakhogy nem oszlop tartotta, hanem egy márványlap, s nem víz volt benne, hanem parázstűz.
   Török Bálint ismerte már azt a bútort: mangál a neve. Az a kályha télen a török földön.”
   -müezzin
   Ő az a személy, aki a mohamedánokat hangosan kiabálva/énekelve imára hívja a minaretek tetejéről.
   -Tulipánünnep
   „- Kapudzsi efendi – szólott Török Bálint -, mi van ma, hogy úgy trombitálnak?
   – Tulipánünnep – felelte a várnagy. – A szerájban az éjjel nem alszanak.
   S odább lépett.
   A rabok tudták már, mi az. Tavaly tavasszal is volt olyan ünnep. Olyankor a szultán minden asszonya ott van a szerájkertben.
   A szultán női sátorokat állíttat fel a tulipánágyak körül, és a sátorokban az alsórendű háremi nőkkel mindenféle csecsebecsét, gyöngyöket, selyemszöveteket, kesztyűt, harisnyát, cipőt, fátyolt és más efféléket árultat.
   Az ő egynéhány száz asszonya sohase mehet ki a bazárba, hát esztendőben egyszer ott örülnek annak, hogy pénzt szórhatnak.
   A kert olyankor zsibong a jókedvtől. A palotabeli papagájok, rigók, fülemilék és kanári-madarak kalitkástól fel vannak függesztve a fákra és bokrokra, s versenyt énekelnek a muzsikával.
   Este aztán kigyulladnak a Boszporusz egy hajóján az illatos fáklyák és tarka papírlámpások, s az egész hárem zeneszóval hajókázik le a Márvány-tengerig.”
   -perzsa gyászünnep
   Vallási körmenet, a harmadik rész 7. fejezetében van szó róla, a könyvben tudsz utána olvasni, mert az olvasónaplóban nincs részletezve.
   -szandzsák
   Török közigazgatási/területi egység, szó szerint zászlót jelent, kb. a magyar vármegyének felel meg.
   -palotás
   A királyi udvarban szolgálatot teljesítő katona/testőr.
   -lutheránus
   A református egyház egyik ágának tagja, nevüket Luther Mártonról kapták.
   -borbély
   A regénybeli jelentése seborvos, de egyébként használják fodrász jelentésben is.

   Üdv:

   Zsiráf

   Válasz

Szólj hozzá!

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .