Tímár Mihály jellemzése

Tímár életének második fordulópontja: Noémi

Tímár még a Komáromba tartó hajóúton találkozik először Noémivel. A Szent Borbálán elfogyott az élelmiszer, az utasok elfáradtak és az időjárás miatt sem tudnak továbbmenni. Ezért dönt úgy Tímár, hogy partra száll a Senki szigetén.

Itt ismerkedik meg Tereza mamával és lányával Noémivel. Tímár az I. rész, 7. fejezetében találkozik először a lánnyal, majd a következő fejezetben Terezától megismeri a szigetlakók történetét. Megrázza, amit hall.

„Miért nem vagyok most hatalmas úr?” – gondolja magában.

Akkor ugyanis segíthetne a két nőn. Ekkor még nem szerelmes Noémibe, hiszen éppen ekkor bontakozik ki szerelme Timéa irányába.

Tímár évekkel később keresi fel újra a szigetet. Ekkorra már gazdag ember, de nem tudja értékelni gazdagságát, hiszen házassága, érzelmi élete – bár a kívülállók szerint példás – valójában romokban hever. Emiatt gazdagságát sem tudja élvezni.

Éppen szinte elmenekül otthonról az Athelie-vel történt beszélgetése után (III. rész 2. fejezet), Bajára indul. Ott neki címzett leveleket is talál, köztük egyet, aminek igen megörül. Ezután dönt úgy, hogy átmegy a Senki szigetére. Ott mintha kicserélték volna Tímárt.

„Mintha kicserélték volna lelkét, mikor e sziget pázsitos útjára lépett! Méla nyugalom van itt, andalító egyedüllét.”

Három éve nem járt már a szigeten, de úgy fogadják, mintha csak előző nap ment volna el. Noémi közben majdnem felnőtt, szép nő lett. Tímár boldog napokat tölt a szigeten, lassan az is világossá válik számára, hogy Noémi szerelmes belé.

Nem sokkal később megérkezik Krisztyán Tódor is (III. rész 4. fejezet), aki a diófákat akarja kizsarolni Teréza mamától, aki persze nem akarja adni. Ekkor Tódor emlékezteti arra, hogy a sziget nem Tereza tulajdona, és Tódornak csak egy szavába kerül, hogy feljelentse az asszony.

Ekkor mutatja meg Tímár azt a levelet, amit Baján kapott. Ő ugyanis azután, hogy gazdag ember lett, sem feledkezett el a szigetlakókról. Hosszas levelezéssel, közbenjárással és pénzzel sikerült elérnie, hogy a szigetet 90 évre Tereza bérbe vehesse. Így Tódor nem tudja őt semmivel zsarolni. Amikor Tódor Tímártól kérdezi, hogy ki ő valójában és milyen jogcímen szól bele a szigetlakók életébe, akkor kirobban Noémiből a vallomás

– Az, hogy én őt szeretem! – kiálta föl Noémi egész kitörő szenvedéllyel, s odaveté magát Mihály keblére, és átfonta nyakát karjaival”.

Noémi szerelmi vallomása mintegy válasz Tímár korábbi tépelődéseire, amik éppen akkor foglalkoztatták, amikor a szigetre ment át.

„Hát nincs őrajta mit szeretni? Nincsenek meg azok a nemes tulajdonok benne, amikért egy férfit szerethet a nő? Arcának összhangzatos vonásai, kifejezésteljes szemei, ép, erőteljes termete, egészséges vére, szeretni képes szíve? Nem szerethetné-e őt egy asszony még akkor is, ha földhözragadt szegény volna, egyedül önmagáért?”

Tímár megtalálja a boldogságot és a szerelmet Noéminél a Senki szigetén. Azonban ezzel valójában erkölcsileg csak még mélyebbre süllyed, hiszen Timéának nem mondhatja el Noémit és a szigetet, Noémi viszont nem tud arról, hogy ő nős ember.

Kettős, hazugságokkal teli életet kell élnie, ami szép lassan felőrli a lelkét. Sehol sem talál nyugtot, amikor Komáromban van Timéánál, akkor a Senki szigetére vágyik Noémihez. Amikor Noéminél van, akkor nyugtalan a komáromi üzletei miatt. Ezen még fiai születése sem változtatnak.

Timéától nem válhat el, hiszen nincs rá oka. A nő hűséges hozzá, semmi rosszat nem lehet mondani róla, becsülettel vezeti Tímár üzletét a távolléte alatt. Továbbra sem szereti Tímárt, de hűségesen kitart mellette.

Noémitől sem tud elszakadni, hiszen szereti a lányt, a fiait, a Senki szigetének nyugalmát.

Úgy tűnik megoldhatatlan a konfliktus, nincs menekvés. Tímár is erre a megállapításra jut, az öngyilkosság mellett dönt. Ennek a lelki tusakodásnak művészi megjelenítése A jég című fejezet (V. rész, 3. fejezet), amiben Tímár a Duna jegén bolyong két part között, nem találva a kivezető utat. Éppen úgy, ahogy Tímár bolyong két élete között, választásra képtelenül.

Tímár életének harmadik fordulópontja: Tereza mama halála

Tereza mama halála (IV. rész, 5. fejezet) azért jelent újabb fordulópontot Tímár életében, mert a tragikus esemény választásra kényszeríti őt. Muszáj eldöntenie végre, hogy melyik életét választja. Valójában azonban a választás már eldőlt, hiszen Teréza halálával Noémi és Dódi egyedül maradtak a szigeten, védelmező férfi nélkül.

És Tímár még ekkor sem tud dönteni, képtelen lemondani a másik, a fényes életéről. Sőt úgy tűnik, végleg veszve van minden, amikor Krisztyán Tódor beállít balatonfüredi villájába és megfenyegeti Tímárt, ha nem adja neki a szigetet és Noémit, akkor leleplezi Tímárt.

Tímár kidobja Tódort és annak ellenére nem öli meg, hogy lenne rá lehetősége és ezzel megoldódna minden problémája.

Ekkor szilárdul meg benne végleg a korábbi elhatározás, öngyilkos lesz, beleöli magát a Balaton jegén tátongó rianásba.

A cselekmény szempontjából ez is lenne a logikus lépés. Ahhoz, hogy Tímár visszanyerje erkölcsi tisztaságát, hogy diadalmaskodjon mindenki felett, hogy vezekeljen azokért a bűnökért, amiket elkövetett, véget kellene vetnie az életének.

Jókai azonban csavar még egyet a történeten és Krisztyán Tódor – mintegy isteni beavatkozás következtében – figyelmetlenül belefullad abba a lékbe, amit Tímár is kinézett magának. Tódor halálával Tímár kapott még egy utolsó lehetőséget a döntésre, hiszen Tódoron voltak a ruhái, nála volt a pénztárcája, mire megtalálják, mert felismerhetetlen lesz a holtteste, mindenki azt fogja hinni, hogy Tímár az. (V. rész, 4. fejezet és 6. fejezet)

Tímár pedig él ezzel a lehetőséggel, végleg szakít komáromi életével és letelepedik a Senki szigetén Noémivel és Dódival. Egész élettörténetét elmeséli Noéminek, aki megbocsát neki és feloldozza minden korábbi bűne alól. Tímár számára tehát a megbocsátást nem az öngyilkosság, hanem Noémi tiszta szerelme hozza meg.

-Vége-
“Tímár Mihály jellemzése” bejegyzéshez 2 hozzászólás

Szólj hozzá!

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .