Nyilas Misi pakkja – Móricz Zsigmond: Légy jó mindhalálig

Nyilas Misi pakkja (csomagja)

Misi a második fejezetben kap csomagot hazulról. Nézzük most meg ezt közelebbről.

Nyilas Misi egyáltalán nem gondol arra, hogy csomag jöhet a szüleitől, ezt az édesanyja is közölte vele még otthon:

„Fiam, csomagot ne várj, mert én nem tudok olyan finomságokat küldeni, mint a többi gyere­keknek a szülei, hát inkább nem küldök, minek lássák azt mások, hogy milyen szegények vagyunk, édes kis fiam.”

Misi tehát maximum levelet kaphat otthonról, amire számít is Misi, vagy legalábbis reménykedik benne, ezért szalad el minden nap a pedellus irodájához, ahol ki vannak függesztve azoknak a nevei, akik levelet kaptak.

„Október közepén egy szomorú és borús pénteki napon, óraközben, mint mindennap, elszaladt a pedellushoz, s megnézte a kátrányszagú, vasrácsos fekete hirdetőtáblán az érkezett levelek lajstromát. Legnagyobb rémületére ott látta a nevét a többi közt. Ha a nevét kimondták, vagy leírva látta, mindig szívdobogást kapott.”

Misi tehát levélre számít, bemegy a pedellushoz, bemondja a nevét és az osztályát, majd várja, hogy odaadják neki a levelet. A pedellus minden papírt átnéz, de nem találja a Misinek címzett borítékot.

„Végignézték az összes leveleket, nem találták az övét.

– Hogy híják?

– Nyilas Mihály második gimnázium.

A csizmás kis pedellus a pipát a másik oldalra tolta a szájában, s még egyszer végignézte a leveleket.

– Óvasta odaki a nevit?

– Igen.

– Osztig Nyilas András?

– Nem András: Nyilas Mihály második gimnázium, bé.

– Az a, ‘sz ipp a nincs.

Egyszer csak a homlokához kap, s még a kalapot is feltolja rajta, a kis karimás kerek kalapot, amilyet a debreceni cívisek viselnek:

– Nízzík csak! Iszen magának nem levele van, hanem pakkja!”

A beszélgetésből egyrészt kiderül, hogy a Debreceni Református Kollégiumban nem az eszéért tartják a pedellust, másrészt pedig az, hogy Misi nem levelet kapott otthonról, hanem csomagot!

Nagy öröm ez a kisfiúnak, hiszen nem számított rá. Tudja, hogy szegény a családja, az édesanyja is mondta, hogy nem fog csomagot küldeni és most mégis kapott egyet. Nagy valószínűséggel étel van benne, ezt Misi is sejti. Jól is jönne neki, hiszen a konviktusi koszt nem a legfinomabb és nem is túl bőséges.

Misi a pedellusnál azonban nem kapja meg a csomagot, hanem csak a postai utalványt – amire a csomag súly is rá van írva: három és fél kiló, magáért a csomagért majd neki kell elmennie. Ráadásul az utalványért öt krajcárt is fizetnie kell a pedellusnak.

Misi természetesen izgatott a csomag miatt, alig tudja végigülni a nap további tanóráit. Persze az osztály- és szobatársai előtt sem maradhat titokban egy ekkora esemény: a kis Nyilas Mihály pakkot kapott!

Mindenki mindenhol ezt tárgyalja, mindenki véleményt nyilvánít, vajon mi lehet a csomagban és ki mit szeretne, hogy legyen a csomagban.

Önmagában a tény, hogy Misi pakkot kapott, már emel valamennyit Misi tekintélyén. Szokatlan ez a kisfiúnak, nincs hozzászokva a figyelemhez, most meg egyszerre mindenki vele és a csomagjával foglalkozik. Misinek tetszik is, meg nem is ez a figyelem. Egyrészt eredendően visszahúzódó, magányos természete nem örül a nagy felhajtásnak, másrészt viszont tetszik neki, hogy végre vele is foglalkoznak a többiek.

Misi délután egy Sándor Mihály nevű osztálytársával megy el a postára a csomagért, de felbontani már nincs ideje, mert csengetnek a délutáni órákra, csak felszalad vele a szobájába.

A délutáni két tanítási óra (vallás és magyar) még  nehezebben telik, mint a délelőttiek, Misi nagyon szeretné már megnézni a csomagot.

És ekkor jön a katasztrófa: mire Misi felér a szobába, addigra Böszörményi, Andrási és Tök Marci már kibontották a csomagot és nagyrészt felzabálták a tartalmát.

A három fiú tettét tisztán a rosszindulat motiválta, nekik nem az volt a lényeg, hogy egy csomagot kibontsanak, hanem az, hogy Nyilas Misi csomagját bontsák ki.

Misi különösen Böszörményire haragszik, hiszen a fiú nagyobb is, erősebb is, mint ő, ráadásul már többször elvette a festékét, legutóbb éppen az előző fejezetben a kárminvörös festéket.

Misi tehát érthetően elkeseredik, még akkor is, ha a fiúkban legalább annyi becsület van, hogy az édesanyja levelét, ami a csomagban volt, odaadják neki.

A tragédia itt fordul át komédiába, ugyanis Misi számára az édesanyja leveléből kiderül, hogy a csomagban volt cipőkenőcs is. Misi kérdezi is a fiúktól, hogy hová tették a kenőcsöt.

Ekkor tör ki a káosz, hiszen Böszörményiék azt hitték a kenőcsre, hogy vaj és mindet behabzsolták.

Vagyis Misi azért kap némi elégtételt, hiszen a kenőcsevés napokig lázban tartja a szobát és az osztályt, mindenki Böszörményin röhög, aki persze ezt nehezen viseli, dühöng és tombol, különösen, amikor a csomag felbontásához használt kése is eltűnik.

Ez azonban csak erkölcsi elégtétel Misi számára, hiszen azt nem sikerül bebizonyítani, hogy valóban Böszörményi és két társa bontotta fel a csomagot. A három fiú egy emberként hazudja azt, hogy mikor felértek a szobába, már fel volt bontva a csomag, ők meg azt hitték, hogy azért van az asztalon, mert mindenki ehet belőle. (Ehhez azért hozzá tartozik, hogy a kollégiumi szokás szerint, ha valaki csomagot kap, akkor annak tartalmából illik megkínálni a szobatársakat, de ez persze nem azt jelenti, hogy a szobatársak önkényes kibonthatják a másik csomagját.)

Misi ettől függetlenül végtelenül szomorú, amiért csak a csomagja romjai maradtak meg. Érthetetlen számára, hogy miért nyúltak az ő csomagjához, miért bontották ki. Vagyis, hogy valaki miért nyúl olyan dologhoz, ami nem az övé.
Nyilas Misi kincsei – Móricz Zsigmond: Légy jó mindhalálig

Nyilas Misi kincsei (Mi van Misi fiókjában?)

Nyilas Misi fiókjával és annak tartalmával rögtön a regény elején, az első fejezetben megismerkedünk.

A fiók külseje:

„A kisdiák e percben a szoba közepén álló nagy asztal legutolsó, legbelső fiókját kihúzva, abban kotorász. Ennek a fióknak az első oldala zöldre van festve, mint maga az asztal. De az asztal felső lapja már erősen meg van kopva, a fiók azonban még mindig friss zöld, s ez igen tetszik a kisdiáknak, csak azt sajnálja, hogy a fiók régi birtokosai a kulccsal már ezt is össze-vissza karmolászták.”

A fiók tartalma:

 • Iskola könyvek és füzetek, többek között a Békési latin nyelvtan
  • A Békési a szerzőt jelöli
 • Egy Csokonai Vitéz Mihály életéről szóló könyv, amit 30 krajcárért vett az antikváriumban
  • Ez féltett kincse Misinek, még az előző tanévben fedezte fel az antikvárium kirakatában, de akkor nem merte megvenni, mert túl drágának találta. Később ezt nagyon megbánta, és egész nyáron attól félt, hogy valaki megveszi előle a könyvet, mire ősszel újra kezdődik az iskola. Szerencséjére még októberben is megvolt a könyv, ezért megvette. Azonban kis csalódást okozott neki, mert nem Csokonai versei voltak benne, hanem egy életrajz volt, ami túlságosan bonyolult volt még Misinek.
  • A könyv borítójára rá van pecsételve, hogy „Spitz Ödön jogász”, ezt Misi tintával áthúzza, és mellé írja, hogy „Nyilas Mihály 1892”
  • „Rendkívüli és kimondhatatlan gyönyöröket élvezett, hogy neki van egy saját vásárlású, igazi, vastag könyve, amire ráírta a nevét.”
 • Egy füzet a Történelmi Arcképcsarnok című sorozatból, amit Misi egy Kelemen Imre nevű osztálytársától vett 5 krajcárért.
  • „[…]nagyszerű örömö­ket érzett, hogy koronás királyok és üstökös hősök laknak a fiókjában, a boldog hideglelés is utolérte, ha csak a sarkát megpillantotta a füzetnek, s különben elhatározta, hogy le fogja valamennyit rajzolni […]”
 • Misi legnagyobb kincse egy bőrkötéses könyv.
  • Ezt Törökéknél találta a kamrába és az ottani gyerekek labdának használták. Misinek nagyon megtetszik a könyv, nem a tartalma miatt, mert az valami latin szöveg, hanem a borítója miatt. Egy óvatlan pillanatban a könyv lapjait kitépi és a borítót elviszi magával. Ezután vesz 50 ív papírt és a Darabos utcai könyvkötőnél bekötteti a borítóba. Így tulajdonképpen lett neki egy bőrkötéses naplója.
  • Misi elhatározza, hogy ebbe a könyvbe mindent be fog írni, ami csak történik vele, vagy ami eszébe jut. Azonban telnek a napok, hetek, de Misi semmit sem ír a könyvbe, azon kívül, hogy az első oldalra beírja, hogy „Jegyzetek Nyilas Mihály Debrecen 1892”
  • Misi Csittvári Krónikának nevezi a könyvet. A Csittvári Krónika Jókai Mór És mégis mozog a föld című művének egyik fejezetcíme, ha érdekel, itt olvashatod el.
  • Egy kármin színű festék, amit előző nap vett Pongrácznál, 5 krajcárért.
  • Néhány rajzlap
Wibra Gyuri álma – Mikszáth Kálmán: Szent Péter esernyője

Wibra Gyuri álma a IV. rész 2. fejezetében ad tanácsot. Ebben a fejezetben Gyuri Szent Péterrel beszélget.

Figyeljük meg, hogy Szent Péter milyen furcsa szereplője a regénynek:

 • Tulajdonképpen főszereplő,  anélkül azonban, hogy bármilyen hatással lenne az eseményekre. Egyszer jelenik meg, akkor is csak Gyuri álmában.
 • Csak a glogovaiak képzelete juttatja kiemelt szerephez, a falusiak ugyanis neki tulajdonítják az esernyőt, amivel megmentette a kislány Veronka életét.

Ismeretterjesztő céllal jegyezem meg, hogy Szent Péter, azaz Péter apostol Jézus első tanítványa és Róma első püspöke volt. Eredetileg Simonnak hívták, Jézus adta neki a Péter, vagyis kőszikla nevet. Jézus rábízta a mennyország kapuinak kulcsait.

A pápák, Róma és a halászok védőszentje.

Ebben a fejezetben már túl vagyunk a Mravucsánéknál elöltött vacsorán, amikor Gyuri megtudja, hogy apja esernyője azonos a glogovaiak által Szent Péternek tulajdonított esernyővel. Gyuri tehát megtalálta az ernyőt, de mégsem tud hozzájutni, hiszen jelenleg éppen egy templomi kegytárgy funkcióját tölti be.

A vacsora után, amikor visszavonul a szobájába, kétségbeesetten próbálj meg kitalálni, hogy hogyan lehetne övé az ernyő. Közben észrevétlenül elalszik. Álmában Szent Péterrel találkozik:

„Amint mennek-mennek a csalitok között, eleibök toppan az ösvényen egy öregember, kunkorgós aranybottal, glóriás félkörrel a feje fölött, a kalapja madzagra akasztva lógott le a nyakáról.

»Ön Wibra úr?« – kérdé az aggastyán.

»Igen, és ön?«

»Én Szent Péter vagyok.«

»Mi tetszik?«

»Egy nyilatkozatot akarok aláírni az ön javára.«

»Az én javamra?«

»Értesültem, hogy nem juthat az esernyőjéhez, Gregorics barátom megkért, hogy segítsem ki. Tehát szívesen írok alá egy nyilatkozatot, hogy az esernyőt nem én adtam a kisasszonynak.«

»Szép öntől, de itten se papírom, se tintám. Gyerünk vissza a faluba!«

»Az nem lehet, nincs annyi időm. Tudhatja, hogy én a kapunál állok strázsát, mennem kell.«

»De hát akkor én mit csináljak? Miképp jussak az esernyőmhöz?« […]

»Tudja mit, barátom uram, ne okoskodjék sokat, vegye el a Veronkát feleségül, s vele együtt magáé lesz az esernyő.«

»Jöjjön! – mondá Gyuri és megfogta erősen a szent palástját. – Kérje meg a számomra!«”

Gyuri azonban ekkor felébred a szolgáló kopogtatására, kiderül, hogy mér reggel van.

Szent Péter álombeli tanácsa hasznosnak bizonyul, Gyuri komolyan fontolóra veszi a lánykérést és később meg is teszi.
A kutyák öngyilkossága – Mikszáth Kálmán – Szent Péter esernyője

 

A kutyák öngyilkosságának rövid, de humoros története a IV. rész 1. fejezetében hangzik el.

Ez az a fejezet, amiben Mravucsán, Bábaszék polgármestere vacsorát ad Wibra Gyuri, Veronka és madame Kriszbay tiszteletére. A vacsorán természetesen bábszék legfontosabb emberi is részt vesznek.

A vacsora jó hangulatban telik, a vendégek kedélyesen beszélgetnek. Ekkor meséli el Klempa Teofil, a bábaszéki kántor a kutyák öngyilkosságát:

„Egy idő óta ugyanis a környéken nagy szenzációt kezd okozni, hogy a Klempa kántor méhesében reggelenkint egy-egy holt kutyát találnak, amelyik fegyverrel öngyilkosságot követ el: nem főbe, de hátgerincen lövi magát.

– A gyilkos én vagyok! – beszéli Klempa. – Úgy szoktam eljárni, hogy a megtöltött puska csövét bedugom az üres méhköpű felső részén annak a belsejébe; a künn maradt s felhúzott ravaszra madzagot kötök, azzal megkerülöm a puska fogantyúját, s áthúzván a madzagot a billentyű alatt, hasonlóképpen bevezetem a kas belsejébe, egy darab húst kötve a madzag legvégére. A kutya odajön, megszagolja a húst, bedugja érte a fejét a köpű belsejébe, természe­tesen húzgálni kezdi fogaival a húst, mire dörren a puska, bumm, s bekövetkezik a haláleset.”

A történeten mindenki nevet, a tanulságot – amit ajánlatos mindenkinek megfogadni – Mravucsán, a polgármester vonja le:

„- Az öngyilkosságok kétségen kívül sokfélék, de a legborzasztóbb lehet a szomjúság által előidézett öngyilkosság. Igyunk, uraim!”
Mi történt az esernyő nyelével? – Mikszáth Kálmán – Szent Péter esernyője

 

Az esernyő történetéről már született egy hosszabb poszt, most azonban szigorúan csak arra fogunk koncentrálni, hogy mi történt a nyelével.

Miért is fontos az esernyő nyele?

Nos, azért, mert Wibra Gyuri a regény folyamán különböző jelekből arra következtet, hogy apjának, Gregorics Pálnak a híres esernyőjének nyelében volt egy titkos rekesz, amiben az öreg elrejtette Gyuri örökségét.

Gyuri tehát nyomozni kezd, kalandos módon – amibe most nem megyünk bele – meg is találja az ernyőt, azonban szembesül néhány problémával:

 • Az esernyő azonos azzal az ernyővel, amit Glogova falu lakói Szent Péter esernyőjeként tisztelnek és meg vannak győződve róla, hogy azt Szent Péter személyesen tette a kislány Veronka fölé, hogy ne ázzon meg.
 • Az ernyő nem Gyuri tulajdona, mert azt apja halála után hivatalos árverésen megvette Müncz Jónás, a fehér zsidó. Később ő volt az (és nem Szent Péter), aki Verona fölé tette.
 • Gyuri nem tudja bebizonyítani, hogy övé az ernyő, sőt, igazság szerint azt sem tudhatja biztosan, hogy az ernyőben tényleg van-e titkos rekesz és ha van, akkor benne van-e az öröksége.
 • Ha Gyuri őszintén elmondja Bélyi Jánosnak, a glogovai papnak, hogy miért akarja az ernyőt, akkor megvan rá az esély, hogy a pap egyszerűen kineveti és ő veszi ki az utalványt az esernyőből.

A fő kérdés tehát ezek után Gyuri számára az, hogy hogyan juthatna hozzá az esernyőhöz?

A megoldást – elsősorban Szent Péternek az álmában adott tanácsa nyomán – abban találja meg Gyuri, hogy feleségül kéri Veronkát. Hallotta ugyanis a Mravucsánéknál történt vacsorán, hogy a lány magával fogja vinni az ernyőt, ha férjhez megy.

A kézkérés kalandos úton meg is történik (Gyuri a glogovára vezető úton véletlenül éppen Bélyi János, Veronka bátyjának az életét menti meg, cserébe a húga kezét kéri és meg is kapja)

A posztnak még nincs vége, kattints a folytatáshoz!