Homérosz – Odüsszeia – Olvasónapló

Tizedik ének: Aiolosz. A Laisztrügónok. Kirké.

Az Odüsszeia olvasónaplójához kapcsolódó, ajánlott bejegyzés:

 

A bolyongás következő állomása Aiolié szigete, ahol Aiolosz, a szelek ura lakik.

Odüsszeusz és társai egy hónapot töltenek Aiolosz vendégszerető városában, kipihenik az addigi fáradalmaikat és Odüsszeusz részletesen elmeséli addigi kalandjaikat.

Induláskor Aiolosz egy kilenc éves marha bőréből zsákot készít és belezárja a káros, viharos szeleket, majd odaadja Odüsszeusznak azzal, hogy ha nem nyitja ki a zsákot – azaz nem szabadulnak ki a szelek –, akkor hamarosan hazaérhet.

Odüsszeusz megörül a segítségnek és azonnal útnak indulnak. 9 napig nincs is semmi baj, sőt már Ithaka szigetét is meglátják a távolban.

Ekkor azonban Odüsszeusz nem bírja tovább alvás nélkül. Addig ugyanis ő irányította a hajót éjjel-nappal, hogy minél hamarabb hazaérjenek.

Mivel Ithaka szigete most már látótávolságban van, ezért Odüsszeusz úgy gondolja, hogy lepihenhet egy kicsit.

Közben azonban a legénység körében megindul a találgatás, hogy mi lehet a zsákban, amit Odüsszeusz Aiolosztól kapott. Az emberek arra jutnak, hogy bizonyára kincsek vannak benne.

Egyébként is, micsoda dolog, hogy Odüsszeusz kincsek sokaságával tér haza Trója alól, míg az egyszerű katonák, a hajó legénysége, pont ugyanolyan szegény, mint amikor elindultak.

A legénység úgy van vele, hogy a sok kincs, ami bizonyára a zsákban van, őket jobban megilleti, mint Odüsszeuszt.

Így aztán, amíg Odüsszeusz alszik, kibontják a zsákot, amiből persze nem kincsek ömlenek ki, hanem a rosszindulatú szelek, amik azonnal akkora vihart támasztanak, hogy nemhogy Ithaka tűnik el a szemük elől, de visszasodródnak egészen Aiolé szigetéig, ahonnan indultak.

Odüsszeusz persze ki van borulva, de semmit sem tehet. Ismét Aiolosz segítségét kéri, aki meg van lepődve, hogy mit keres Odüsszeusz újra a szigetén.

Amikor Odüsszeusz bevallja neki, hogy emberei kinyitották a szeleket rejtő zsákot, akkor Aiolosz arra a következtetésre jut, hogy az istenek nagyon haragudhatnak Odüsszeuszra, ha ennyire nem engedik, hogy hazaérjen.

Márpedig az istenekkel Aiolosz sem akar szembefordulni, tehát nem segít Odüsszeuszéknak, továbbküldi őket a szigetről.

Odüsszeuszék további hat napig hajóznak, mire Lámosz szigetéhez érnek.

A szigeten élnek a laisztrügónok, városuk Télepülosz, királyuk Antiphatész. A sziget jellegzetessége, hogy remek kikötője van egy öbölben, amiben mindig nyugodt a víz.

Odüsszeusz 12 hajója közül 11 be is hajózik ebbe az öbölbe, csak Odüsszeusz tartja a saját hajóját az öböl bejáratánál, mert rosszat sejt.

A görögök választanak 3 hírnököt maguk közül, akiket elküldenek a városba, hogy tudakolják meg, miféle emberek lakják.

A 3 hírnök a városba vezető úton találkozik Antiphatész lányával, ekkor jönnek rá, hogy a laisztrügónok még a küklopszoknál is hatalmasabb termetű lények.

A lány azonban kedvesen útba igazítja őket apja palotája felé. A palotában azonban már kevésbé vendégszerető a fogadtatás, Antiphatész szó nélkül felkapja egyiküket és levágja, mint ahogy a disznókat szokás.

A másik két hírnök alig tud elmenekülni és visszaszaladni a hajókhoz. Közben azonban Antiphatész az emberei után ordít, akik hatalmas sziklákat dobálnak az öbölben horgonyzó hajókra.

A hajók és a rajtuk lévő összes ember elsüllyed és meghal, csak Odüsszeusznak sikerül elmenekülnie, aki nem az öbölben vetett horgonyt.

Odüsszeusznak most már tehát csak egy hajója maradt, amivel folytatja bolyongását.

A következő állomás Aiaié szigete. Ennek partján a hajósok két napig pihennek, majd Odüsszeusz egyedül indul vadászni.

A dombtetőről szétnézve, a távolban füstöt lát felszállni, tehát a sziget lakott. Miközben Odüsszeusz a társaihoz megy vissza, hatalmas szarvast sikerül zsákmányolnia, tehát a lakoma is biztosított.

Adott a kérés azonban, hogy honnan jön a füst, amit Odüsszeusz látott, és hogy érdemes-e megnézniük egyáltalán, hogy ki lakik ott. Az emberek még emlékeznek rá, hogy többször is megjárták már, hogy út közben segítséget akartak kérni (küklopszok, laisztrügünok).

Odüsszeusz azonban dönt, két részre osztja vele együtt 46 emberét. Az egyik csapatnak ő maga lesz a parancsnoka, a másiké Eurülokhosz.

Ezután sorsot húznak, hogy ki nézzen utána a füstnek. Eurülokhosz veszít, tehát ő indul el 22 emberével felderíteni a környéket.

Hamarosan egy völgybe érnek, ahol egy házat találnak, ahol – bár ezt Eurülokhoszék még nem tudják – Kirké, a varázslónő lakik, aki speciális főzetével és varázsvesszőjével minden idegent állattá változtat.

Eurülakhosznak és társainak először csak az tűnik fel, hogy a ház körül szelíd oroszlánok és farkasok kószálnak, majd hamarosan meghallják a házból Kirké énekét is.

Kirké kedvesen fogadja az idegeneket és behívja őket a házba, csak Eurülokhosz marad kint, mert rosszat sejt.

Odabent Kirké megvendégeli az embereket, de borukba varázsszert tölt, amitől mindannyian disznóvá változnak, mire Kirké betereli őket a háza mellett álló disznóólba.

Eurülokhosz, aki szemtanúja az eseményeknek, rohan vissza Odüsszeuszhoz, hogy elmesélje a társak disznóvá válását. Odüsszeusz rögtön felpattan, fogja a fegyvereit és ráparancsol Eurülokhoszra, hogy kísérje vissza a házhoz.

Eurülokhosz azonban gyáva, könyörög Odüsszeusznak, hogy ne kelljen visszamennie, inkább hagyják a társaikat és meneküljenek minél messzebbre.

Odüsszeusz azonban nem hallgat rá, egyedül indul vissza Kirké házához. Ezt már Pallasz Athéné sem nézheti tétlenül és elküldi Odüsszeuszhoz Hermészt.

Hermészt elmondja Odüsszeusznak, hogy kivel is került szembe valójában. Kirké lakik a házban, ő változtatta disznóvá a társait.

Hermész varázsfüveket ad Odüsszeusznak és elmondja, hogy mi a teendője, ha ki akarja szabadítani az embereit.

Kirké majd szívesen fogja fogadni és itallal kínálja, ami mérgezett lesz és amitől Odüsszeusznak is át kéne változnia. De a Hermésztől kapott varázsfüveknek köszönhetően Odüsszeuszon nem fog Kirké varázslata.

Odüsszeusz ezután rántson kardot és tegyen út, mintha meg akarná támadni Kirkét, aki majd megijed és felajánlja Odüsszeusznak, hogy töltse vele az éjszakát.

Odüsszeusz – ha meg akarja szabadítani a társait – kénytelen lesz Kirké szeretője lenni, de előtte még meg kell esketnie az istennőt, hogy semmi további rosszat nem tervez ellenük.

És minden úgy történik, ahogy Hermész mondta, Kirké valóban szívesen fogadja Odüsszeuszt, valóban mérgezett itallal kínálja, amit valóban nem Odüsszeuszra. És Kirké valóban a szeretőjévé teszi Odüsszeuszt, miután esküt tesz rá, hogy semmi további rosszat nem tervel ellene.

Sőt, Kirké még tovább is megy, Odüsszeusz kérésére visszaváltoztatja emberekké a társait is.

Kitört tehát a béke, Kirké azt javasolja Odüsszeusznak, hogy vonja partra a hajóját, egy alkalmas barlangban rejtse el a kincseit, majd jöjjön vissza hozzá és társaival együtt a házában pihenjen meg.

Odüsszeusz eleinte habozik, hogy hallgasson-e Kirkére, de az istennő már letette az esküt, amit mindig köti az isteneket, tehát Odüsszeusz nyugodtan remélheti, hogy tényleg nem akar rosszat nekik.

Visszamegy a partra a többiekhez és parancsot ad a hajó kirakodására. Egyedül Eurülokhosz az, akinek nem tetszik az ötlet, ő továbbra is fél Kirkétől és rámutat arra, hogy eddig majdnem mindig megszívták, ha Odüsszeusz elvitte őket valahová.

Odüsszeusz első indulatában le akarja szúrni Eurülokhoszt, de végül a társai lebeszélik róla, mondván, hogy inkább hagyják hátra őt a hajó őrzésére.

Végül persze Eurülokhosz is velük tart, mert fél egyedül a parton maradni.

Kirké, az istennő pedig hű marad az esküjéhez, tényleg nem bántja többet Odüsszeuszékat, sőt bőségesen megvendégeli őket minden földi jóval és azt mondja, hogy nyugodtan pihenjenek nála, ameddig csak akarnak, utána pedig segít nekik hazajutni.

A pihenés olyan jól sikerül, hogy Odüsszeuszék kerek egy évig maradnak Kirké szigetén, Odüsszeusz pedig ugyanennyi ideig lesz Kirké szeretője.

Sőt, Kirkének később még gyermeke is születik Odüsszeusztól, aki később Telegonosz néven a türszének királya lesz.

Egy év után azonban újra felébred bennük a honvágy, indulni akarnak. Odüsszeusz emlékezteti Kirkét az ígéretére, miszerint segít nekik hazajutni.

Kirké nem is tartóztatja tovább őket, de kijelenti, hogy ha tényleg haza akarnak jutni, akkor előbb le kell szállniuk az alvilágba, Hádész házához és ott megidézni Teiresziásznak, a vak jósnak a lelkét, mert csak ő tudja megmondani, hogy merre, hogyan, mennyi idő alatt juthatnak haza.

Odüsszeusz kissé összeomlik, nem véletlenül, hiszen még senki sem járt az alvilágba és tért is vissza onnan.

Kirkétől azonban pontos útmutatást kap és leírást arról, hogy mit kell tennie, hogy beszélhessen Teiresziász lelkével.

Odüsszeusz hajózzon el egészen az óceán széléig, ahol meg fogja találni Perszephoné, az alvilág úrnője, Hádész feleségének a ligetét.

A ligetben áll Hádész palotája, ott kell Odüsszeusznak egy könyöknyiszer könyöknyi gödröt ásnia. A gödör köré áldozatként öntsön tejet, mézet, bort, vizet és daralisztet.

Majd egy fekete kos és egy fekete nőstény juh vérét eressze a gödörbe, és az állatok testét égetesse el az embereivel.

Ekkor meg fognak jelenni a halottak szellemei, köztük Teiresziászé is, hogy igyanak a vérből.

Odüsszeusz azonnal közli embereivel, hogy ideje indulniuk. A társa megörülnek a hazatérés lehetőségének, akkor azonban némileg csökken a lelkesedés, amikor Odüsszeusz közli, hogy nem egyenesen hazamennek, hanem előbb még az alvilágba kell leszállniuk, hogy útbaigazítást kérjenek Teiresziász lelkétől.

A szigetről való távozás előtt történik még egy baleset is, amit tovább csökkenti Odüsszeusz legénységét. Elpénor, aki a legfiatalabb és a leggyengébb volt Odüsszeusz emberei közül, sőt „nem volt elméje kiváló” sem, egy éjjel túl sokat ivott és nagyon melege lett.

Ezért nem a többiekkel aludt bent a házban, hanem felment a tetőre. Ez éppen aznap éjjel volt, amikor Odüsszeusz közölte a többiekkel, hogy másnap indulnak.

A nagy üdvrivalgásra megriadt Elpénor a tetőn, megcsúszott, leesett és kitörte a nyakát.

Az olvasónaplónak még nincs vége, kattints a folytatáshoz!
“Homérosz – Odüsszeia – Olvasónapló” bejegyzéshez 2 hozzászólás

 1. Kedves Zsiráf
  Nagyon szépen szeretném megköszönni, hogy létrehoztad ezt az oldalt és ennyi számomra olvashatatlan könyvet feldolgoztál, eddig bármit olvastam nálad mindig megértettem a történetet és még meg is tetszett maga a sztori és a könyv hangulata is jobban átjött mint előtte. Nagyon hálás vagyok, ahogy sok más diák is rajtam kívül.
  Ha bármivel tudnánk a munkásságodat segíteni, kérlek írd le.
  Mégegyszer köszi mindent, neked köszönhetően még nem utáltam meg teljesen az irodalmat.
  Sok sikert a továbbiakban!

  Válasz
  • Kedves Réka!

   Örülök, hogy tetszik az oldal! :)Elég segítség, ha terjesztitek az oldalról, hogy létezik! 🙂

   Üdv:

   Zsiráf

   Válasz

Szólj hozzá!

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .