Jókai Mór – Egy magyar nábob – Olvasónapló

10. fejezet: Egy család átka

Főbb szereplők Időpont Helyszín
Mayer úr
Mayer asszony
Mayer Matild
Mayer Eliza
Teréz
Mayer Fanny
1822 körül Pozsony

Az egész fejezet egy pozsonyi család – A Mayer család – történetét meséli el. Mayer úr egy közpénztár vezetője volt, 5 lánya született. A lányok városszerte híres szépségek voltak, csak úgy hívták őket, hogy a „szép Mayer lányok”

Bár Mayer úr fizetése nem tette volna lehetővé, mégis úris kisasszonyoknak nevelte lányait, mindent megkaptak, amit csak akartak, bálokba, színházba, szép ruhában jártak. Mayer úr fizetése ezt persze nem tette lehetővé, ezért sikkasztott a rá bízott pénztár pénzéből.

Egy soron kívüli ellenőrzés során ez kiderült, Mayer urat kirúgták, vagyonát lefoglalták, börtönbüntetés várt rá.

Mayer úrnak volt egy nővére, Teréz, aki szintén Pozsonyban lakott. Öreg, egyedül élő vénlány volt, nagyon vallásos, szerény körülmények között élt. Amikor meghallotta, hogy öccsét be akarják zárni, akkor fogta keservesen megtakarított pénzét, kifizette öccse adósságait és elérte, hogy ne kerüljön börtönbe.

Mayer úr megígérte nővérének, hogy ezentúl úgy fog élni a Mayer család, ahogy azt a rangjuk megengedi, nem lesz fényűzés, a lányok dolgozni fognak. Egy darabig ez így is ment, azonban Mayernek volt egy érdekes tulajdonsága.

„Vannak olyan boldog emberek, akik sohasem akarják azt hinni, ami nekik nem tetszik; akik el nem hiszik, hogy valaki haragszik rájok, hacsak a lábukra nem gázol; kik észre nem veszik, ha az utcán lenézik őket legjobb ismerőseik; kik rá nem jőnek semmi változásra, mely hozzájuk legközelebb, családjuk bensejében történik, hacsak valaki meg nem mondja nekik”

Mayer úr azt hitte, hogy lányai becsületesen dolgoznak, Eliza varrónő, Matild pedig a színházban énekesnő. A lányok kivirultak, egyre drágább ruhákat kezdtek hordani, apjukat egyre értékesebb ajándékokkal halmozták el. Mayer úr elhitte, hogy azokat a lányai munkával keresték meg.

Egyik születésnapjára lányaitól egy drága pipát kapott ajándékba. A pipával nagy büszkén elment Terézhez, hogy elmondja neki, milyen jól viselkednek az ő lányai. Teréz aztán felvilágosítja, hogy valójában mivel is foglalkoznak a szép Mayer lányok.

„– Mit jelent? Azt jelenti, hogy ön egy hígvelejű, ostoba ember, akinek akkorára nőttek már szarvai, hogy az ajtón nem fér be velök, s mégsem veszi észre, hogy viseli. Ön egy bamba. Az egész világ tudja, hogy az ön leánya egy gazdag főúrnak a szeretője, s ön nemcsak hogy nem átall vele együtt lakni, gyalázatos keresményében vele osztozni, hanem még idejön hozzám azzal dicsekedni.”

Vagyis a szép Mayer lányok bizony főurak szeretői lettek, vagyis mai szóval luxus prostituáltak, a szép ruhákat, drága bútorokat, de még Mayer úr pipáját is a szeretők fizették.

Teréz úr közli Mayerrel, hogy ha már nem tudta tisztességesen felnevelni a lányait, akkor legalább a legkisebbet, az alig 12 éves Fannyt mentse meg. Teréz azt követeli, hogy Mayer úr adja oda neki Fannyt, majd ő tisztességgel felneveli.

Mayer úr persze nem akar hinni Terézhez, ezért elmegy egy régi barátjához, Bordácsi úrhoz, aki ügyvéd, hogy tanácsot kérjen tőle. Elmondja neki, hogy Teréz mivel vádolja a lányait és hogy el akarja tőle venni Fannyt.

Bordácsi úr viszont nem azt a választ adja, amit Mayer hallani akar.

„– Milyen szép családdal áldotta meg önt az isten, és az úr hogy tette őket világcsúfjaivá, kereskedést űzött leányai ártatlanságával, szerelmével, lelki üdvösségével; eladta, elárverezte őket a többet ígérőnek, megtanította őket, hogy kell az utcán menőket elfogni szemeik tekin¬tetével, hogy kell nevetni, mosolyogni, szerelmet tettetni emberek előtt, kiket először látnak életökben, hogy kell hazudni, hogy pénzöket kicsikarják!”

„– Azt mondom az úrnak, ha még hajlandó a jó tanácsot bevenni – folytatá az asszesszor kérlelhetlen hangon –, hogy ha becsületes Teréz testvérje kívánja az úrnak Fanny leányát magához venni, adja oda minden feltétel alatt, levegye róla kezeit örökre, és adja át neki tisztán és békességesen; mert ha pörre engedi jönni a dolgot, és további kifogásokat tesz – teremt úgy segéljen! én magam leszek, aki bezáratom az urat.”

Mayer úr rettentő haragra gerjed, amikor meggyőződik arról, hogy Teréz igazat mondott, Matild és Eliza valóban nem tisztességes munkát végeznek. Mayer úron kívül a városban mindenki tudta már, hogy a Mayer lányok híres szépségüket bárkinek eladják, aki megfizeti.

Mayer tehát jól megveri lányait, elviszi a kis Fannyt Terézhez, majd elbujdosik Pozsonyból, senki nem tudja mi lett vele, soha többé nem látták.

Az olvasónaplónak még nincs vége, kattints a folytatáshoz!
Szólj hozzá!

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .