Jókai Mór – Sárga rózsa – Olvasónapló

Jókai Mór Sárga rózsa című kisregényének részletes olvasónaplója fejezetenként

1. fejezet

A kisregény cselekménye a Hortobágyon játszódik. A pontos időpont nem derül ki, de azért következtetni lehet rá: több évtizeddel a szabadságharc után, de még a 1900 előtt.

Abban az időszakban, amikor az Alföldön még nem járt vasút, és a Hortobágyon szinte érintetlen volt a természet. A mocsarak nem voltak lecsapolva, a Hortobágy folyó még nem volt szabályozva, a környéken a természet vad törvényei uralkodtak.

A rövid első fejezetben rögtön megismerkedünk a két főszereplővel, bár a nevüket még nem tudjuk meg.

Kora hajnal van, és a zámi pusztán egy fiatal gulyásbojtár poroszkál lovával. Nem siet, és látszik rajta, hogy nagyon fáradt, gyakran elbóbiskol a nyeregben. Pedig sietnie kéne, mert a hajnali itatáskor már „munkahelyén”, a zámi puszta karámjánál kell lennie.

A haladását az is akadályozza, hogy minden alkalommal, amikor elszundít a nyeregben, elhagyja a kalapja mellé tűzött sárga rózsát. Ilyenkor megáll, visszamegy, megkeresi a rózsát, majd újra a kalapja mellé tűzi.

Látszik, hogy nagyon fontos neki az a sárga rózsa, oka van annak, hogy mindig visszamegy érte, egy számára kedves embertől, valószínűleg egy lánytól kapta.

Hamarosan látja, hogy vele szemben egy másik lovas, egy csikósbojtár közeledik. A két fiatalember ismeri, és ennek megfelelően köszönti is egymást. Megkapjuk a két bojtár leírását is:

„A gulyásbojtár széles vállú, csontos termet, vastag nyakkal, köpcös derékkal: arcvonásai duzzadók, két orcája pirospozsgás, álla, szája, szemöldöke csupa hetykeség, kis bajusza hegyesre kipödörve; gesztenyeszín haja kerekre levágva; a szemei dióbarnák, de első látásra azt hinni, hogy zöldek.

A csikósbojtár alakja pedig karcsú derékban, de vállban és csípőben kifejlett, hatalmas domború mellkassal; arcszíne olyan, mint az aranyozott bronzé, monyorú metszéssel; tökéletes szépségű száj, orr és szemöldök, ragyogó kis fekete szem; fekete bajusza magától kunkorodik fölfelé; szénfekete haja is természetes langos csigákban borul a két vállára.”

A csikósbojtár azonnal kiszúrja a sárga rózsát a gulyásbojtár kalapja mellett:

„– Ejha! De szép sárga rózsa van a süveged mellett, cimbora!

– Hát van annak, aki megszolgálja.

– No csak aztán meg ne bánja, aki megszolgálta.”

Ez tulajdonképpen egy burkolt fenyegetés a csikósbojtár részéről, úgy tűnik, hogy a csikósbojtár pontosan tudja, hogy kitől, honnan lehet olyan sárga rózsát szerezni. És nagyon nem tetszik neki, hogy azt a virágot a gulyásbojtár süvege mellett látja.

A szóbeli összezörrenésnek egyelőre nincs folytatása, a két legény megsarkantyúzza a lovát, és ellenkező irányba elvágtatnak.

Az olvasónaplónak még nincs vége, kattints a folytatáshoz!
Jókai Mór – A kőszívű ember fiai – Olvasónapló

Jókai Mór A kőszívű ember fiai című regényének részletes olvasónaplója fejezetenként.

A könnyebb kezelhetőség kedvéért a regény 50 fejezetének olvasónaplóját két bejegyzésre osztottam. Vannak olyan kiadások, amik két kötetben jelentek meg, és kötetenként előröl kezdik a számozást.

Jókai Mór – A kőszívű ember fiai – Olvasónapló – 1-25. fejezet
Jókai Mór – A kőszívű ember fiai – Olvasónapló – 26-50. fejezet

Jókai Mór – Egy magyar nábob – Olvasónapló

1. fejezet: Egy különc 1822-ből

Főbb szereplők Időpont Helyszín
Kárpáthy János
Gyárfás, a költő
Vidra, a cigény bohóc
Matyi, az agár
Bús Péter a Törikszakad
csárda kocsmárosa
Kárpáthy Abellinó (Béla)
1822 A Törikszakad csárda Somogy
vármegyében

A regény 1822-ben a Somogy vármegyei Törikszakad csárdában kezdődik. Bús Péter, a csárda tulajdonosa/kocsmárosa a csárda előtt pipázik és a szakadó esőben figyeli, ahogy a csárda melletti gáton egy hintó küzd a sárban.

Bús Péter nem szeretne vendéget kapni aznap éjszakára, ezért megnyugodva látja, hogy a hintó végkép elakad a nagy sárban.

Közben a csárdához vezető út másik oldaláról különös társaság közeledik. 12 lovas, egy hintó és egy parasztszekér. A szekéren két ember és egy kutya ül, a hintóban két parasztlány között egy öregember.

Az öregúrról csak annyit tudunk meg, hogy Magyarország egyik legnagyobb és leggazdagabb földbirtokosa, aki híres arról, hogy mindig furcsa mulatságokat rendez, parasztlányok között érzi jól magát és különc embereket gyűjt maga köré. Aznap éjszaka nem tudott aludni kastélyában, unatkozott, ezért azt találta ki, hogy embereivel elmegy a Törikszakad csárdába és beleköt annak híresen haragos természetű kocsmárosába.

Oda is érnek a csárdához, de mikor Bús Péter uram látja, hogy kivel van dolga, akkor nem hagyja magát felmérgesíteni, hanem azonnal kinyitja a csárda legnagyobb szobáját, amit a nagy úr emberei azonnal be is rendeznek a szekéren magukkal hozott bútorokkal.

A nagy úr most azt találja ki, hogy Bús Péter süttessen meg neki egy egeret. Közben megismerjük a nagy úrral érkezett furcsa embereket is: Gyárfás, a költő, Vidra, a cigány bohóc és Matyi, az úr kedvenc agara.

Elkészül a sült egér, amit az öregúr Vidrával, a cigánnyal akar megetetni, aki ezt 100 forintért vállalja, és egészben lenyeli az egeret. A falat azonban a torkán akad és fuldoklani kezd tőle, mire az öregúr megijed és borral itatja a cigányt, aki persze megkapja a 100 forintot is.

Később kiderül, hogy a cigány csak tettette, hogy lenyeli az egeret, erre a nagy úr megharagszik és utasítja embereit, hogy akasszák fel a cigányt a keresztgerendára. Erre a cigány sértődik meg és közli, hogy ő most meghalt, és lefekszik a földre, nem mozdul többet, hiába csiklandozzák a talpát.

Közben a parasztlányok és a hajdúk felterítik az asztalokat a magukkal hozott bőséges étellel és megkezdődik a mulatság, az öregúr és emberei esznek, isznak és gátlástalanul mulatoznak.

Ezalatt a sáros gáton elakadt hintó utasa is odaér a csárdához. A hintót az inassal otthagyta a gáton, ő pedig a vadásza hátára ülve vitette magát a csárdához. Az utas fiatal ember, utolsó párrizsi divat szerint van öltözve, ami itt, a magyar pusztában elég viccesen néz ki.

Először lovakat akar bérelni Bús Pétertől, de mivel az nincs, így szobát két. Bús Péter közli vele, hogy nincs kiadó szobája, mert a csárda egyetlen szobájában Jancsi úr mulat embereivel. Innen tudjuk meg, hogy az öregúr neve Jancsi és az is kiderül, hogy hiába az ország egyik legnagyobb földesura, különcségből mindenkitől megköveteli, hogy így nevezzék.

Az új vendég elhatározza, hogy bemegy Jancsi úrhoz, Bús Péter hiába figyelmezteti, hogy Jancsi urat ilyenkor nem illik zavarni. Amint a vendég benyit a szobába, azonnal elnémul a nagy hangzavar, mindenki meglepetten néz rá. A jövevény bemutatkozik, miszerint ő Kárpáti Kárpáthy Abellinó és közli, hogy most érkezett Párizsból.

Jancsi úr igen elcsodálkozik a vendégen és a nevén is, figyelmezteti Abellinót, hogy tudomása szerint külföldön csak egy Kárpáthy él és azt Kárpáthy Bélának hívják. Abellinó közli, hogy ő az, csak nem tetszett neki a Béla név, szerinte ez nem nemesembernek való, ezért választotta az Abellinót.

Jancsi úr egy dühösebb szemmel méregeti Abellinót, aki elmondja, hogy apja korán meghalt és ő az anyjával Párizsba költözött, ahol hamar eltékozolta 400 ezer frankos apai örökségét és most nem tudja kifizetni a hitelezőit. Azonban nemrég értesítették, hogy meghalt néhai apjának testvére, Kárpáthy János, aki még gazdagabb volt, mint az apja és ő most azért érkezett, hogy ezt az örökséget átvegye.

Jancsi úr erre közli vele, hogy nyugodtan utazzon csak vissza Párizsba, mivel az ő neve Kárpáthy János, és egyáltalán nincs szándékában meghalni. Abellinó persze meglepődik ezen, és azonnal hangnemet vált, most azt akarja, hogy Jancsi úr fizesse ki az adósságait és biztosítson neki éves pénzösszeget, amiből Párizsban megélhet.

Jancsi úr azt mondja, hogy Abellinó nyugodtan lakhat nála, ha akar, de semmi pénzt nem kap, pláne arra, hogy azt külföldön költse el. Abellinó elkezdi sértegetni az öreget, hogy neki már úgysincs sok hátra, minek akarná a sok pénzét a koporsóba magával vinni.

Jancsi úr iszonyú haragra gerjed, utasítja hajdúit, hogy azonnal készítsék elő a hintóját, nem maradnak tovább a csárdában, mindent hagyjanak ahogy van, semmit sem visznek magukkal, máris indulnak. Abellinó csak nevet ezen és tovább sértegeti az öreget.

Közben Jancsi úr súg valamit Bús Péternek és odadobja neki tömött pénztárcáját, majd embereivel együtt elvágtat. Abellinó elégedetten be akar menni a szobába, de látja, hogy Bús Péter nekiáll néhány dolgot kihordani. A kocsmáros közli vele, hogy jó lesz, ha keres magának másik szállást, mert Jancsi úr az előbb vette meg a csárdát és megparancsolta Bús Péternek, hogy gyújtsa fel az egészet.

Abellinó tehát éjszaka szállás és örökség nélkül maradt.

Az olvasónaplónak még nincs vége, kattints a folytatáshoz!
Jókai Mór – A kőszívű ember fiai – 26-50. fejezet – Olvasónapló

26. fejezet: Sötétség

Főbb szereplők Időpont Helyszín
A Plankenhorst hölgyek
Edit
soror Remigia
Rideghváry Bence
Az Isaszegi csata utáni napon A Plankenhorst hölgyek bécsi háza

A Plankenhorst hölgyek házában látogatóban van soror Remigia és Edit. Vacsora közben az isaszegi csatáról beszélgetnek. A Plankenhorst hölgyek még úgy tudják, hogy a csatában a császári csapatok állnak nyerésre.

Editnek némán kell hallgatnia, ahogy arról beszélgetnek, hogy Richárd biztosan meg fog halni az ütközetben.

A vacsora vége felé megérkezik Rideghváry Bence, hozva a hírt, hogy az isaszegi csatát elvesztették. Ami ennél is fontosabb, azt is elmondja, hogy Baradlay Richárd és Palvicz Ottó a csata forgatagában párbajoztak és Richárd megölte Ottót.

Alfonsine teljesen kétségbe esik, kiabál, ájuldozik. Mivel dühkitörésével elárulta magát Rideghváry előtt (ne feledjük, valójában titok a viszony közte és Palvicz között, pláne, hogy ebből a kapcsolatból gyermek is született), ezért szövetséget kötnek Rideghváryval. Mindketten gyűlölik a Baradlay családot, elhatározzák, hogy mindent elkövetnek a bosszú érdekében.

Soror Remigia vissza akarja vinni a Brigitta szüzek zárdájába Editet, de Alfonsine nem engedi. Editnek ott kell laknia ezentúl a Plankenhorst házban.

Fontos mondatok a fejezetből:

  • Alfonsine Editnek: „Megölte az, akit te szeretsz, azt, akit én szerettem! Megölöm én azt, akit te szeretsz!”
  • Rideghváry Alfonsine-nak: „Én gyűlölöm a hazámat! Tudja ön, mit tesz az: „én gyűlölöm a hazámat”! Minden fűszálát, minden csecsszopó porontyát gyűlölöm! Most már tudhatja ön, ki vagyok, amint én is tudom, hogy ön kicsoda. Ahol egymásra szükségünk lesz, ott majd találkozunk.”

Az olvasónaplónak még nincs vége, kattints a folytatáshoz!